ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

councilor

K AW1 N S IH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -councilor-, *councilor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
councilor(n) สมาชิกสภา, Syn. council member

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, สมาชิกสภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล., See also: councilorship, councillorshipn.
privy councilorn. องคมนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
councilor(n) สมาชิกสภา, ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- lf it were up to me, councilor I'd take every man, woman and child, put a gun in their hand and march them into that dock.- ถ้าขึ้นอยู่ผมละก็... ผมจะเกณฑ์ผู็ชาย ผู็หญิง เเละเด็กๆ ทุกคน เอาปืนยัดใส่มือ... เเล้วเดินหน้าเข้าไปในอู่เลย The Matrix Revolutions (2003)
What they don't know is that Lenny controls the councilors the judges and the lawyers.ที่พวกเขาไม่รู้คือ เลนนี่คุมทั้งสมาชิกสภา ผู้พิพากษา... และทนาย RocknRolla (2008)
♪ AND SHE STIRS THE TEA WITH COUNCILORS ♪and she stirs the tea with councilors, Normal (2008)
If I'm his son-in-law, the Councilor will take care of my job anyway!ถ้าข้าเป็นลูกเขยท่านอำมาตย์ ข้าก็จะได้เข้าทำงานแน่นอนอยู่แล้ว! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
So what moved Councilor Jin was his devotion to his dear nephew...แล้วท่านสมาชิกสภาจินได้ทำสิ่งใดเพื่อเป็น การอุทิศให้กับหลานรักของท่าน... Episode #1.4 (2010)
The son of Baekje councilor Hae, Haegeon, seeks audience with Your Majesty.ลูกชายของที่ปรึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกษาเฮ เฮจอนขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ Episode #1.4 (2010)
I am sure it is something that Councilor Jinjeong needn't learn.ข้าแน่ใจว่า มันเป็นบางสิ่งที่ ที่ปรึกษาจินจองไม่จำเป็นต้องรู้ Episode #1.4 (2010)
Your Majesty, Second State Councilor Kim Jong Seo and Royal Secretariat Scribe Kim Seung Yoo are here.ฝ่าบาท เสนาบดีขั้นที่สองคิมจองซุ และราชเลขานุการคิมซึงยู ขอเข้าเฝ้า The Princess' Man (2011)
The Second State Councilor will try to clean up the king's surroundings before he dies.เสนาบดีขั้นที่สองอยากจากกวาดล้างคนรอบข้าง ของฝ่าบาทก่อนที่เขาจะตายไป The Princess' Man (2011)
Since you have the Second State Councilor watching your back, you must be scared of nothing.เพราะว่าเจ้ามีท่านอำมาตย์รองคอยหนุนหลัง เจ้าถึงไม่กลัวอะไร The Princess' Man (2011)
Truly can't the relation between you and the Second State Councilor be improved?จริงๆ แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพวกท่าน และท่านอำมาตย์รองไม่สามารถแก้ไขได้เลยหรือเจ้าคะ The Princess' Man (2011)
For the good of the realm, your councilors beg you... to set Sansa Stark aside.เพื่ออาณาจักร ที่ปรึกษาขอวิงวอนให้ฝ่าบาท ... ลืมซานซา สตาร์ค ไปเสีย Valar Morghulis (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศมนตรี(n) councilor, Syn. ผู้บริหาร, Example: นายชูชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศมนตรี, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้บริหารงานเทศบาล ซึ่งเป็นส่วนประกอบของคณะเทศมนตรี

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUNCILOR K AW1 N S IH0 L ER0
COUNCILORS K AW1 N S IH0 L ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
議士[ぎし, gishi] (n) councillor; councilor; legislator [Add to Longdo]
顧問官[こもんかん, komonkan] (n) councillor; councilor [Add to Longdo]
参議[さんぎ, sangi] (n, vs) councillor; councilor; participation in government [Add to Longdo]
参事[さんじ, sanji] (n) secretary; councillor; councilor; (P) [Add to Longdo]
参事官[さんじかん, sanjikan] (n) councillor; councilor; (P) [Add to Longdo]
参与官[さんよかん, sanyokan] (n) parliamentary councillor; parliamentary councilor [Add to Longdo]
市会議員[しかいぎいん, shikaigiin] (n) city councillor; city councilor; city assemblyman [Add to Longdo]
市議[しぎ, shigi] (n) (abbr) (See 市議会議員) city councillor; city councilor; city assemblyman; (P) [Add to Longdo]
大納言[だいなごん, dainagon] (n) (1) chief councillor of state; chief councilor of state; (2) large-grained variety of adzuki bean [Add to Longdo]
評議員[ひょうぎいん, hyougiin] (n) trustee; councillor (councilor); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Councilor \Coun"cil*or\ (koun"s?l-?r), n.
   A member of a council. [Written also {councillor}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The distinction between councilor, a member of a
      council, and counselor, one who gives counsel, was not
      formerly made, but is now very generally recognized and
      observed.
      [1913 Webster] councilorship

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top