ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verheimlichen

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verheimlichen-, *verheimlichen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verheimlichen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verheimlichen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me... It's not nice to keep secrets from me.Sagen Sie, es ist nicht nett, mir etwas zu verheimlichenInspector Maigret (1958)
- There's nothing to hide.- Es gibt nichts zu verheimlichenAnother Time, Another Place (1958)
That poor boy still thinks he's an athlete. Couldn't keep it out of the local paper.Es war der Presse nicht zu verheimlichenCat on a Hot Tin Roof (1958)
Couldn't keep it out of the local paper.Es war der Presse nicht zu verheimlichenCat on a Hot Tin Roof (1958)
It was very thoughtful of you not letting the telephone operator know you were coming up.Sehr rücksichtsvoll, zu verheimlichen, dass du noch zu mir raufkommst. Indiscreet (1958)
Don't try and lie or conceal anything, or you'll get skinned alive.Lügen Sie nicht, verheimlichen Sie nichts, oder man wird Sie in Stücke reißen. Anatomy of a Murder (1959)
When she could no more hide her pregnancy, she left.Nun ließ es sich nicht länger verheimlichen. Also ging sie fort. The River Fuefuki (1960)
Not one thing! [But Peppone already had something to hide before he left.]Aber Peppone hatte bereits was zu verheimlichen, noch vor der Abfahrt. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Why does someone care so much about concealing it?Warum liegt jemandem so viel daran, es unbedingt zu verheimlichenThe Devil's Daffodil (1961)
But I always think that you know what happens better than I do, in the Kingdom of France.Warum sollte ich es verheimlichen? Wir haben keine Geheimnisse voreinander. The Miracle of the Wolves (1961)
No more secrets, you swear?Schwöre, dass wir uns nichts mehr verheimlichenThe Black Monocle (1961)
Miss Marple, I think it only fair to explain to you that my father himself is... Well, quite frankly, he's a bit difficult at times.Ich möchte Ihnen nicht verheimlichen, dass mein Vater mitunter etwas schwierig sein kann. Murder She Said (1961)
It's hard not to talk about something that's constantly on your mind.Es ist schwer, etwas zu verheimlichen, woran man ständig denkt. Through a Glass Darkly (1961)
What do you mean, hiding something?Was meint ihr damit, etwas verheimlichenThe Tale of Zatoichi Continues (1962)
A dream of lo veSie verheimlichen etwas? ! The Awful Dr. Orlof (1962)
Now is that nice, Irma, holding out on me?Findest du es nett, mir das zu verheimlichenIrma la Douce (1963)
Except perhaps to keep it from Paula.Außer vielleicht, es vor Paula zu verheimlichenAdventure of the Lion Cubs (1966)
Don't try to keep any secrets from me.Verheimlichen Sie mir nie was. Psychic Kommandant (1966)
But tell us what led you to conceal Basini's crime.Was bewog Sie dazu, das Vergehen des Basini zu verheimlichenYoung Törless (1966)
It was a Triumph motorbike and I was 16.Es gibt nichts zu verheimlichen. Es war ein Triumph - Motorrad und ich war 16. Munster, Go Home! (1966)
Sam, ain't no use holding out.Sam, es nützt nichts, es uns zu verheimlichenNevada Smith (1966)
Listen. You know something I don't know?He, verheimlichen Sie mir was? In the Heat of the Night (1967)
How could 2 best friends like you hide something like that?Wie können zwei unzertrennliche Freundinnen sich etwas verheimlichenRisky Business (1967)
Can't keep anything from you, sir.Man kann Ihnen nichts verheimlichenThe Ultimate Weapon (1968)
You got something I don't know about.Sie verheimlichen etwas. The Boston Strangler (1968)
You've got something I don't know about.Nein, Sie verheimlichen etwas. The Boston Strangler (1968)
Why should the creators keep us in darkness?Wieso es uns verheimlichenFor the World Is Hollow and I Have Touched the Sky (1968)
But I fail to understand why you apparently tried to conceal your blindness, Dr. Jones.Aber ich verstehe nicht, warum Sie Ihre Blindheit verheimlichen wollten. Is There in Truth No Beauty? (1968)
You can't keep gold a secret.Du kannst Gold nicht verheimlichenMackenna's Gold (1969)
I believe we spend more time hiding things from ourselves than from our enemies.Wir verbringen mehr Zeit damit, Dinge vor uns selber zu verheimlichen als vor dem Gegner. Orpheus (1970)
Herr Shilling, if you withhold information from us, you'll be punished.Ich hoffe, Sie verheimlichen keine Informationen. The Amateur (1970)
Come back after lunch.Wir verheimlichen nur schlechte Nachrichten. The Breach (1970)
One thing surprises me.Es ist nicht zu verheimlichenThe Breach (1970)
Mother says she should've asked her... that she mustn't hide things.Mutter meint, Muriel dürfe ihr nichts verheimlichenTwo English Girls (1971)
But I've got nothing to hide.Aber ich habe nichts zu verheimlichenThe Salamander (1971)
We swore to always be honest to each other, Luigi.Wir haben uns geschworen, nichts voreinander zu verheimlichen, Luigi. Bloody Friday (1972)
What is going on here that Grandpa doesn't think his own family is entitled to know?Was ist los, dass Grandpa es seiner Familie verheimlichen will? Frogs (1972)
Tell me what the hell's going on around here. I get the impression that you're all trying very hard to hide something from me.Ich habe den Eindruck, dass Sie sich alle sehr bemühen, etwas vor mir zu verheimlichenNight of the Devils (1972)
It's no use being so mysterious.Es zu verheimlichen, ist sinnlos. Don't Torture a Duckling (1972)
The police can always be rel¡ed upon for thoroughness.Der Polizei kann man nämlich nichts verheimlichenThe Case of the Bloody Iris (1972)
Well, it isn't anything really to hide.Ich hab nichts zu verheimlichen, es ist nur... Tower Beyond Tragedy (1972)
It's because of my deceit in concealing it.Es war nur falsch, sie Genea zu verheimlichenA Trout in the Milk (1973)
You know, Penny, I'm sorry to say you're holding out on us.Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass Sie uns was verheimlichenThe Twenty-Four Karat Plague (1973)
You wouldn't be holding out on me, Myra?Du würdest mir doch nichts verheimlichen, Myra? McQ (1974)
If you know something and keep quiet, you'll be an accessory to murder.Wenn Sie etwas verheimlichen, machen Sie sich zum Mittäter. Death Ride (1975)
Honestly, I'm not wining, but I happen to believe hiding things is all wrong.Ich jammere nicht rum, aber ich halte es für falsch, Dinge zu verheimlichenSeason for Assassins (1975)
Now, I know all about your little moonlighting job, so there's no need to try and hide it.Ich weiß Bescheid über Ihre Schwarzbrennerei. Versuchen Sie nicht, es zu verheimlichenThe Estrangement (1975)
They're keeping something from me.Die verheimlichen mir irgendwas. The Last Wave (1977)
I will settle this peacefully for Ting's sake, but I'll need to know what's in the sedan.Interessant! Habt ihr mir etwas zu verheimlichen? Wenn ihr wirklich passieren wollt, lasst mich hineinblicken! Magnificent Bodyguards (1978)
You're covering up.Sie verheimlichen etwas. Piranha (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verheimlichen | verheimlichend | verheimlicht | verheimlicht | verheimlichteto dissimulate | dissimulating | dissimulated | dissimulates | dissimulated [Add to Longdo]
verheimlichendhiding [Add to Longdo]
verstecken; verheimlichen; verhehlen (vor) | versteckend; verheimlichend; verhehlend | versteckt; verheimlicht; verhehlt | er/sie versteckt | ich/er/sie versteckte | er/sie hat/hatte verstecktto hide {hid; hidden} (from) | hiding | hidden | he/she hides | I/he/she hid | he/she has/had hidden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verheimlichen /fɛrhaimliçən/
   to dissimulate; to hide {hid, hidden}

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top