ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unified*

Y UW1 N AH0 F AY2 D   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unified, -unified-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unified[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. diversified

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system, unified courtระบบศาลรวม (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unified court systemระบบศาลรวม (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unified school districเขตการศึกษารวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Japanese army is facing a growing challenge... not from China's unified front... but from the powerful Chinese Communist Army.กองทัพญี่ปุ่นกำลังตกที่นั่งลำบาก ไม่ใช่เพราะทัพร่วม กองหน้าจากจีน แต่เป็นกองกำลังคอมมิวนิสต์ ที่ทรงพลังของจีน Seven Years in Tibet (1997)
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything.ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน I Heart Huckabees (2004)
And space begins, because they're unified.เพราะมันคือสิ่งเดียวกัน เห็นมั้ย I Heart Huckabees (2004)
I mean, you guys are such a tight, unified team here.ฉันหมายถึง พวกนายยอดเยี่ยม เมื่อร่วมทีมกัน Zathura: A Space Adventure (2005)
That's father's ship. A unified fleet. Isn't it gallant?นั่นเรือรบของพ่อในกองทัพร่วม สง่างามมากใช่ไหม Grave of the Fireflys (2005)
Then what happened to the unified fleet?ถ้างั้นเกิดอะไรขึ้น กับกองเรือรวมล่ะ Grave of the Fireflys (2005)
We present a unified front to the world, regardless of how we're feeling at the moment, okay ?เราต้องแสดง ให้โลกได้รู้ เคารพเชื่อถือในสิ่งที่เราทำ ณ เวลานั้น, ตกลงมั้ย? Rio (2006)
And by merging each country's satellite systems... we will create a unified global communications network.และโดยการรวม ระบบดาวเทียมของแต่ละประเทศ... ...เราจะสร้างเอกภาพ ของเครือข่ายการสื่อสารโลก Appleseed Ex Machina (2007)
The goal here is to bring your two halves to a healthy middle, to have a unified and whole you, not two aspects at war.สายรัดนั่นสามารถ ยึดช้างให้อยู่ติดกับเก้าอี้ได้ และเพียงเพราะว่าฉันเป็นจิตแพทย์ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้จักใช้ไอ้นั่นนะ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
To a unified Ireland. It'll never happen through nonviolence.สู่ไอร์แลนด์ที่เป็นปึกแผ่น มันจะไม่เกิดขึ้นผ่านทางสันติวิธี The Pull (2008)
Unified by six words...คำเหล่านี้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
All the three warlords wished to become the Emperor of a unified Chinaขุนศึกของทั้งสามก๊กต่างต้องการเป็น \ จักรพรรดิ์หนึ่งเดียวของจีน Three Kingdoms (2008)
When I defeat Rindaman, Suzuran will be unified.เมื่อฉันชนะรินดาแมน ซูซูรันจะเป็นปึกแผ่น Crows Zero II (2009)
You wanted to lead my Yakuza but you haven't even unified Suzuran!ฉันต้องการอะไร? Crows Zero II (2009)
I'm going to miss so much-- the unified field theory, cold fusion, the dogapus.ฉันจะไม่ได้อยู่เห็น การทดลองอันใหม่ที่เรียกว่าโดกาปัส The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Excuse me, but a grand unified theory, insofar as it explains everything, will ipso facto explain neurobiology.ขอโทษครับ เว้นแต่ทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ ตราบเท่าที่มันอธิบายทุกอย่าง จะอธิบายประสาทชีววิทยาตามความเป็นจริง The Zazzy Substitution (2010)
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน The Zazzy Substitution (2010)
Right after people got the idea that there were these electromagnetic, weak, and strong forces, which was toward the end of the '70s, almost immediately people saw how they fit together to make a grand unified theory unifying those three forces.แต่นักฟิสิกส์คนทรยศและ นักท่องบังคับการ์เร็ต ลีสี อาจจะอยู่ในจุดของ การประสบความสำเร็จ หลังจากที่ผู้คนมีความคิด Is There a Creator? (2010)
This dizzying geometry might also be divine geometry, a unified math that created you, me, the sun, the stars, everything in the known universe.ถ้าพวกเขาทำอยู่ ทฤษฎีที่เรียบง่ายเป็น พิเศษของทุกสิ่ง ในที่สุดก็สามารถเสนอพิมพ์ เขียวของจักรวาลทั้งหมด Is There a Creator? (2010)
Yes, and he never unified gravity with the other forces.ใช่ไง แล้วเขารวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับแรงอื่นๆได้ไหมเล่า The Wildebeest Implementation (2011)
And it's vital that we at least present a unified family front.แล้วมันก็มีความจำเป็นที่ต้อง เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย The Kids Are Not All Right (2011)
The waking brain keeps specialized areas in constant conversation, like a Cabinet meeting with the Secretary of State, Treasury, and Defense all deciding on a unified plan of action.สมองตื่นช่วยให้พื้นที่เฉพาะ ในการสนทนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี Is There Life After Death? (2011)
I understand you've unified, and intend to draw this game out.ผมรู้ว่าพวกคุณได้รวมตัวกัน และมุ่งมั่นที่จะยุติเกมนี้ For a Few Paintballs More (2011)
See you again when we're reunified.แล้วเจกัน เมื่อเรารวมชาติแล้ว The Front Line (2011)
Before the country reunified, east Germany was the greatest surveillance state the world has seen.ก่อนที่จะมีการรวมประเทศ เยอรมันตะวันออกเคยเป็นรัฐ ที่มีการตรวจตราที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่โลกเคยได้เห็น Foe (2011)
So you were just about to tell us your feelings about the future of a unified european currency.เราคุยกันถึงตอนที่คุณกำลังจะเล่าความรู้สึก ถึงอนาคตค่าเงินยูโรน่ะครับ Who Can Say What's True? (2012)
He was a warrior, unified the people of Athens.เขาเป็นวีรบุรุษ หนึ่งเดียวของคนเอเธนส์ Family Time (2012)
Well, I guess the union of commerce and culture is not always so unified.ผมว่าสหภาพการค้า กับวัฒนธรรม - บางทีก็ไปกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Worth (2012)
He got stuck on the unified field theory for decades.เขาติดอยู่กับทฎษฎีสนามแม่เหล็กเป็นศตวรรษๆ The Cooper/Kripke Inversion (2013)
But now, for our last number, we are going to come together as one unified group.แต่ตอนนี้ ในที่สุด พวกเราก็กลับมารวมกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน A Katy or a Gaga (2013)
Our kingdoms have been unified.ราชอาณาจักรของเราได้รับแบบครบวงจร Maleficent (2014)
Our remote descendants, safely arrayed on many worlds throughout the solar system and beyond, will be unified by their common heritage, by their regard for their home planet, and by their knowledge that, whatever other life may be,ลูกหลานของเราจากระยะไกล, รบได้อย่างปลอดภัยในหลายโลก ทั่วทั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์และอื่น ๆ The Immortals (2014)
Krall's swarm formations are too complex not to rely on some form of unified cyberpathic coordination.ครัลล์ของการก่อตัวของฝูงที่มี ความซับซ้อนมากเกินไปไม่ได้ที่จะพึ่งพา รูปแบบของการประสานงาน แบบครบวงจร ไสเบอแพติก บาง Star Trek Beyond (2016)
Remember, as long as you keep the team unified, you shall always succeed.จำไว้ให้มั่น ตราบที่ผนึกทีมเป็นหนึ่งเดียวได้ ก็จะบรรลุความสำเร็จเป็นวิสัย Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
I worked with a lot of kids out of LA Unified.ฉันทำงานกับเด็กเยอะแยะเลยค่ะ We All Fall Down (2016)
Vice president, Unified Steel Corporation, Pittsburgh. Writer.Vizepräsident, Unified Steel Corporation, Pittsburgh. Audrey Rose (1977)
I happen to know the Unified Ranch Corporation... has made her an offer on her place.Die Unified Ranch Corporation würde gerne die Ranch von ihr kaufen, hörte ich. The Rotten Apples (1984)
Unified Ranch Corporation, what do you know about them?Was wissen Sie über die Unified Ranch Corporation? The Rotten Apples (1984)
Have you heard anything about this Unified Ranch Corporation?Marilyn, hast du schon mal von der Unified Ranch Corporation gehört? The Rotten Apples (1984)
They told me that I should accept the Unified Ranch Corporation's offer... and sell.Sie sagten, ich sollte das Angebot der Unified Ranch Corporation annehmen und verkaufen! The Rotten Apples (1984)
Unified Ranch Incorporated is what is known as a closed corporation. It has one majority stockholder.Die Unified Ranch Corporation könnte man eine Aktiengesellschaft nennen, aber es gibt einen Mehrheitsaktionär. The Rotten Apples (1984)
When Big Ern saw our picture in the paper, he called the Unified Fund and got involved.Als Big Ern ein Bild von uns in der Zeitung sah, hat er sich sofort am Unified Fund beteiligt. Kingpin (1996)
Through the Unified Fund, I found out that if you give a little, you can get back a whole lot more.Durch den Unified Fund habe ich herausgefunden, dass wenn man ein kleines bisschen gibt man eine ganze Menge mehr zurückkriegen kann. Kingpin (1996)
Oh, my God.Erbin von Unified Steel? - Genau. Longing (2004)
Unified Intelligence Taskforce!"Unified Intelligence Taskforce"! The Sontaran Stratagem (2008)
I authorize you to take this.Unified Intelligence Taskforce (UNIT) verliehen ist, autorisiere ich Sie, das hier zu nehmen: The Stolen Earth (2008)
'That's been identified as Colonel Oduya 'of the Unified Intelligence Task Force' 'and this is coming live that's General Austin Pierce, 'representing the American Armed Forces, 'he's heading inside Downing Street right now. 'Er wurde als Colonel Oduya... von der Unified Intelligence Task Force identifiziert... Und hier sehen wir live, General Austin Pierce,... welcher die Amerikanischen Streitkräfte, repräsentiert... Er betritt gerade in dem Moment Downing Street. Children of Earth: Day Three (2009)
My name is Colonel Augustus Oduya of the Unified Intelligence Taskforce.Mein Name ist Colonel Augustus Oduya von der Unified Intelligence Taskforce Children of Earth: Day Five (2009)
Also chief scientific officer, Unified Intelligence Taskforce - who currently have you surrounded.Außerdem Chief Scientific Officer, der Unified Intelligence Taskforce, die euch derzeit umstellt hat. Death in Heaven (2014)
This is called a Unified Extensible Firmware Interface.Das nennt man ein "Unified Extensible Firmware Interface". Absolution (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unifiedWe want you to take command of this unified force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปึกแผ่น[ADJ] stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยมวลอะตอม[n. exp.] (nūay mūan atøm) EN: unified atomic mass unit (u)   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIFIED Y UW1 N AH0 F AY2 D
REUNIFIED R IY0 UW1 N AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unified (v) jˈuːnɪfaɪd (y uu1 n i f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统考[tǒng kǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄎㄠˇ, / ] unified examination (e.g. across the country), #23,986 [Add to Longdo]
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] unified administration, #47,622 [Add to Longdo]
统配[tǒng pèi, ㄊㄨㄥˇ ㄆㄟˋ, / ] a unified distribution; a unified allocation, #63,679 [Add to Longdo]
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] unified construction, #70,464 [Add to Longdo]
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced, #105,719 [Add to Longdo]
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, / ] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935, #136,978 [Add to Longdo]
中日韩统一表意文字[Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, / ] China Japan Korea (CJK) unified ideographs; Unihan [Add to Longdo]
秦篆[Qín zhuàn, ㄑㄧㄣˊ ㄓㄨㄢˋ, ] seal script as unified by the Qin dynasty; the small seal 小篆 and great seal 大篆 [Add to Longdo]
统一口径[tǒng yī kǒu jìng, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. one-track path; fig. to adopt a unified approach to discussing an issue; to sing from the same hymn-sheet [Add to Longdo]
统一招生[tǒng yī zhāo shēng, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄠ ㄕㄥ, / ] national unified entrance exam [Add to Longdo]
统汉字[tǒng Hàn zì, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄢˋ ㄗˋ, / ] Unihan; CJK unified ideographs [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vereinheitlichen; vereinigen | vereinheitlichend; vereinigend | vereinheitlicht; vereinigt | vereinigt | vereinigteto unify | unifying | unified | unifies | unified [Add to Longdo]
wiedervereinigen | wiedervereinigend | wiedervereinigt | vereinigt wieder | vereinigte wiederto reunify | reunifying | reunified | reunifies | reunified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ユニファイドメッセージング[, yunifaidomesse-jingu] (n) {comp} unified messaging [Add to Longdo]
一元的[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]
建武[けんむ, kenmu] (n) Kemmu era (of unified Japan) (1334.1.29-1336.2.29), Kemmu era (of the Northern Court) (1336.2.29-1338.8.28) [Add to Longdo]
大統一理論[だいとういつりろん, daitouitsuriron] (n) grand unified theory (physics) [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] (n) {comp} unified standard [Add to Longdo]
統一科学[とういつかがく, touitsukagaku] (n) unified science [Add to Longdo]
統一場理論[とういつばりろん, touitsubariron] (n) unified field theory [Add to Longdo]
統一的[とういつてき, touitsuteki] (adj-na) united; unified [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] (n) {comp} unified Chinese character [Add to Longdo]
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] (n) {comp} unified environment; same environment [Add to Longdo]
明徳[めいとく, meitoku] (n) (1) virtue; (2) Meitoku era (of the Northern Court) (1390.3.26-1392.10.5); Meitoku era (of reunified Japan) (1392.10.5-1394.7.5) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 integrated \integrated\ adj.
   1. Formed or united into a whole.
 
   Syn: incorporate, incorporated, merged, unified.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Formed into a whole or introduced into another entity; as,
    an integrated Europe. Opposite of {nonintegrated}.
    [Narrower terms: {coordinated}, {interconnected},
    {unified}; {embedded}; {incorporated}; {tight-knit},
    {tightly knit}]
 
       a more closely integrated economic and political
       system                --Dwight D.
                          Eisenhower
    [WordNet 1.5]
 
   3. Having different groups treated together as equals in one
    group; as, racially integrated schools. [Narrower terms:
    {co-ed, coeducational}; {desegrated, nonsegregated,
    unsegregated}; {interracial}; {mainstreamed}] Also See:
    {integrative}, {joint}, {united}. Antonym: {segregated}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   4. Resembling a living organism in organization or
    development. [Narrower terms: {organic} (vs. inorganic)]
 
   Syn: structured.
     [WordNet 1.5]
 
   5. combined. Opposite of {uncombined}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   6. having constituent parts mixed to form a single unit.
    Opposite of {unmixed}. [Narrower terms: {blended[2]}]
 
   Syn: amalgamated, intermingled, mixed.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unify \U"ni*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Unified}; p. pr. & vb. n.
   {Unifying}.] [Uni- + -fy: cf. F. unifier.]
   To cause to be one; to make into a unit; to unite; to view as
   one.
   [1913 Webster]
 
      A comprehensive or unifying act of the judging faculty.
                          --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
      Perception is thus a unifying act.    --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top