ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

统管

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -统管-, *统管*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] unified administration, #47,622 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the power plant systems manager for recycling operations.[CN] 是啊! 我是发电厂系统管理员程序 负责将资源再生利用 The Matrix Revolutions (2003)
This transmitter will override the cpu and make the network think that you are the sys admin... the system administrator.[CN] 它可以取代CPU 使网络认为你系统主管 哦是系统管 Doppelgänger (2001)
That a systems administrator from connecticut posted on youtube,[CN] 一个系统管理员 来自康涅狄格州 张贴在YouTube上, Terms and Conditions May Apply (2013)
You're gonna set up meetings for me with the appropriate systems managers at the CIA, DIA, NSA, and the intel agencies of each armed service.[CN] 你去给我筹备一个会议 请CIA DIA NSA的系统管理员开会 (中央情报局 国防情报局 国家安全局) 还有每个武装部门的内勤处 Breach (2007)
It's state of the art- a perfect marriage... between technology and systems management.[CN] 那是科技和系统管理理想的结合 Cast Away (2000)
_[CN] 49)}系统管理员模式 C.O.D. (2012)
"Seeking experienced computer operators for all levels of system management.[CN] "招聘有工作经验的计算机操作员, 处理系统管理" Big (1988)
We had to look beyond our traditional recruiting grounds, the old school tie, to seek out a new and hungrier breed.[CN] 我们要打破 传统管治方法... 传统学校领带 Rogue Trader (1999)
So that by now these winning winners who attack from ambush rule earth, and there isn't a single tiny nook where one can hide something from them, because everything they can lay their hands on is theirs.[CN] 所以目前统管尘世的 仍是等待伏击的鼠辈 普天之下竟无 The Turin Horse (2011)
I'm system administrator at the load public access station,[CN] 我是这里的公共货物管理处的系统管理员 Antitrust (2001)
There they have states with governors under a president in Washington.[CN] 每州都有州长 州长又归华盛顿的总统管 Hitler: The Rise of Evil (2003)
Here we have the Prussian state, the Bavarian state and so forth under a president in Berlin.[CN] 这里有普鲁士省 巴伐利亚省等等 由柏林的总统管 Hitler: The Rise of Evil (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top