ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thwart*

TH W AO1 R T   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thwart, -thwart-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thwart[VT] ขัดขวาง, See also: ทำให้ไม่สำเร็จ, สกัดกั้น, กีดกัน, ต่อต้าน, Syn. frustrate, obstruct, stop
thwart[ADJ] ซึ่งวางขวางอยู่, See also: ซึ่งวางขวาง
thwart[N] ที่นั่งตามขวางลำเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
athwartships(อะธวอร์ท'ชิพซฺ) adv. จากข้างหนึ่งของเรือไปยังอีกข้างหนึ่ง
thwart(ธวอร์ท) vt.,adj. ต่อต้านอย่างสำเร็จ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ทำให้พ่ายแพ้,วางขวาง. n. ที่นั่งตามขวางลำเรือ (โดยเฉพาะเรือกรรเชียง) . adj. ขวาง,วางขวาง,ขวางกั้น,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,ผิดปกติ. prep. ข้าม,ขวาง., See also: thwartedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
athwart(pre) ข้าม,ขวาง
thwart(adj) ตามขวาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
thwart(n) ที่นั่งในเรือ,กระทงเรือ
thwart(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำลาย,ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why is my magic being thwarted?ทำไมเวทย์ของชั้นถูกทำลาย? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
and that he thwart any relationship between Han and BuYeo.และเขายังขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างฮั่นและพูยอ Episode #1.41 (2006)
We were also able to thwart the purchase of $26 million of surface-to-air missiles the Afghani terrorist group was planning on buying.แถมยังขัดขวาง การซื้อขายมิสไซล์มูลค่า 26 ล้าน ของผู้ก่อการร้ายได้อีกด้วย Chuck Versus the Wookiee (2007)
Great. You're not allowed to actively thwart it.เยี่ยม นายไม่มีสิทธิมาโยนมั่วนะ Teeth (2007)
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"Podd Morethwart, Seventh Mayor of Ember."พรอท มอริวอร์ท นายกเทศมนตรีเอมเบอร์คนที่ 7 City of Ember (2008)
...A suicide attack on the capitol building by former Los Angeles police officer Matt Parkman was thwarted by federal authorities Tuesday night.เกิดเหตุระเบิดพลีชีพยืนอยู่หน้าสภาคองเกรส โดยอดีตตำรวจแอลเอ ชื่อแมทท์ ปาร์คแมน เหตุเกิดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งโดนขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Have thwarted an insidious Separatist plot to plant bombsได้ขัดขวางกลุ่มแบ่งแยกซึ่งมีเงื่อนงำ ในการวางแผนวางระเบิด Mystery of a Thousand Moons (2009)
That's why nobody can thwart our criminological brilliance.เพื่อไม่ให้ใครมาขัดขวาง ความปราชญ์เปรื่องด้าน อาชญาวิทยาของเรา The Bones That Weren't (2010)
Bested by the Beiste, less than 24 hours after my plan to replace all chairs in the school with sharp poles was thwarted...ที่ถูกกระทำโดยบีสท์ น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากแผนการ ในการแทนที่เก้าอี้ทุกตัว ในโรงเรียนนี้ด้วย เสาแหลมถูกขัดขวาง The Substitute (2010)
Keith's plan to propose was thwarted.แผนขอแต่งงานของคีธล่ม Down the Block There's a Riot (2010)
Successfully thwarted an attempt on mace windu's life,สามารถขัดขวางความพยายามเอาชีวิตของ เมส วินดู Assassin (2010)
He has thwarted us.เขาขัดขวางพวกเรา The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Take the city and we will have thwarted the Avatar in the process.ยึดเมืองไว้ และพวกเราจะสยบ ทั้งมัน และ Avatar. The Last Airbender (2010)
I thwarted his plan of taking over the Eastern Seaboard.ฉันทำลายแผนการยึดครอง คาบสมุทรตะวันออกของเขา A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
...In the background there, leading authorities to believe that he may have played a part in this thwarted terrorist attack.ที่เห็นทางด้านหลังตรงนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เขาอาจมีส่วน ในการโจมตีก่อการร้าย The Beginning of the End (2011)
You're wrong. We were not thwarted by luck, it was Emrys. Emrys?ผิดแล้ว เราไม่ได้ถูกขัดขวางโดยโชค แต่เป็นเอมริส เอมริส? The Darkest Hour: Part Two (2011)
It was he that thwarted us, I'm sure of it.มันคือเขาที่ขัดขวางเรา ข้ามั่นใจเช่นนั้น The Darkest Hour: Part Two (2011)
Exactly. The only worldwide conglomerate that is capable of thwarting the Mishima Zaibatsu's ambitions.ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือทั่วโลกที่สามารถ ขัดขวางเป้าหมายของ มิชิม่า ไซบัทซึ Tekken: Blood Vengeance (2011)
After all, I haven't seen you since you condemned my sister to a slow and painful death, thwarted my plans to take over Camelot and forced me to live in a hovel.อย่างไรก็ตาม ข้าไม่ได้เจอเจ้า ตั้งแต่เจ้าตัดสินพี่สาวข้า ให้เจ็บปวดกับการตายอย่างช้าๆ ขัดขวางแผนของข้าที่จะเข้าครองเมืองคาเมลอต A Servant of Two Masters (2011)
But it was thwarted, and the suspect was found on board,แต่โดนขัดขวางและพบผู้ต้องสงสัยบนขบวน Source Code (2011)
The machine will deliver actionable intelligence in time to thwart any threat to national security, but its operating system is a black box.เดอะแมชชีนจะส่งข้อมูลที่ใช้รับมือ กับสถานการณ์ในขณะนั้น ทันเวลาที่จะหยุดยั้งการคุกคามใดๆ ต่อความมั่นคงของชาติ แต่ระบบปฏิบัติการของมัน คือแบล็กบ็อกซ์ Super (2012)
Not if you thwart an attack on America.คงไม่ถ้าคุณขัดขวางการโจมตีได้สำเร็จ New Car Smell (2012)
You'd risk your life to break in here all so you could thwart Cora?เจ้าเสี่ยงมากนะที่จะทำลายที่นี่ ทั้งหมดเพื่อขัดขวางโคร่างั้นหรอ Into the Deep (2012)
And I have to thwart him.ฉันต้องไปขัดขวางเขา O Come, All Ye Faithful (2012)
Emrys is working to thwart your plans.เอ็มริสกำลังขัดขวางแผนของท่านอยู่ With All My Heart (2012)
Not even you could hope to thwart such magic.เราหวังให้เวทมนตร์ช่วยขัดขวางไม่ได้ The Diamond of the Day: Part Two (2012)
Thwarting you has never been my primary ambition,การจะขัดขวางท่านไม่ใช่เป้าหมายของข้าเลย The Climb (2013)
For instance, when I thwarted your plan to give Sansa Stark to the Tyrells.ยกตัวอย่าง เมื่อข้าขัดขวางแผนท่าน ที่จะยกซานซาให้ไทเรล The Climb (2013)
And if you're not going to do anything to thwart these devils, I will.เพื่อสกัดกั้นปีศาจเหล่านี้ฉันก็จะทำเอง Sabotage (2013)
To thwart his opponent.เพื่อขัดขวางคู่แข่งของเขา For the Triumph of Evil (2013)
Pestilence instituted this plague centuries ago, but the Roanoke colony contained it, stopping its spread and thwarting the Horseman from riding forth.โรคระบาดได้สร้างเชื้อโรคนี้มากว่าศตวรรษ แต่อาณานิคมโรโนคก็ได้ป้องกันมันไว้ เพื่อหยุดยั้งการระบาดและป้องกัน ชายขี่ม้าออกมาได้ John Doe (2013)
- I was awake all night, please look, I was awake all night googling all of the thwarted crimes over the past three months, and this symbol appeared at every single one.- ฉันไม่ได้นอนทั้งคืน ดูก่อนค่ะ ฉันไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค้นหาอาชญากรรม ที่ถูกปราบทั้งหมดใน3 เดือนที่ผ่านมาและสัญลักษณ์นี้ปรากฎทุกที่ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
If a terrorist group has developed a way to thwart our military's security protocols, every one of our bases is now vulnerable.ถ้ากลุ่มนักโจรกรรม พัฒนาวิธี ที่จะยับยั้งมาตรการ ความปลอดภัยของเราได้ ทุกๆ ฐานของเรา ล้วนตกเป็นเป้าได้ง่าย Red X (2014)
Listen, eyewitnesses say that The Flash thwarted an attack downtown today.ฟงนะ ผู้เห็นเหตุการบอกว่า The Flash ได้หยุดการโจมดี The Sound and the Fury (2015)
Slick's locale, and that he'd be using a concussive bomb to thwart Barry.เรื่องสลิค แล้วก็เรื่องระเบิดเสียง ที่เขาจะใช้กับแบร์รี่ Flash of Two Worlds (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดขวาง[V] obstruct, See also: stop, impede, block, thwart, Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง, Ant. ปล่อย, Example: เพื่อนๆ ช่วยกันขัดขวางผมไม่ให้ฆ่าตัวตาย, Thai definition: ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด
ต้าน[V] resist, See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block, Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง, Example: ทหารของฝ่ายไทยต้านทหารที่ลักลอบเข้ามา เมื่อหลบกระสุนปืนใหญ่, Thai definition: ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ล้ำแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก
หวงก้าง[V] stand in the way, See also: obstruct, thwart, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขา เขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart   FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
สกัดกั้น[v.] (sakatkan) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart   FR: intercepter ; arrêter
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block   FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner

CMU English Pronouncing Dictionary
THWART    TH W AO1 R T
ATHWART    AH0 TH W AO1 R T
THWARTS    TH W AO1 R T S
THWARTED    TH W AO1 R T AH0 D
THWARTING    TH W AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thwart    (v) θwˈɔːt (th w oo1 t)
athwart    (a) ˈəθwˈɔːt (@1 th w oo1 t)
thwarts    (v) θwˈɔːts (th w oo1 t s)
thwarted    (v) θwˈɔːtɪd (th w oo1 t i d)
thwarting    (v) θwˈɔːtɪŋ (th w oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阻挠[zǔ náo, ㄗㄨˇ ㄋㄠˊ, / ] to thwart; to obstruct (sth), #13,867 [Add to Longdo]
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat, #18,650 [Add to Longdo]
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, ] thwarted; obstructed, #19,747 [Add to Longdo]
林黛玉[Lín Dài yù, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, ] Lin Daiyu, female character in The Dream of Red Mansions, cousin and thwarted lover of Jia Baoyu 賈寶玉|贾宝玉, #23,958 [Add to Longdo]
阻难[zǔ nàn, ㄗㄨˇ ㄋㄢˋ, / ] to thwart; to impede, #135,923 [Add to Longdo]
阻桡[zǔ ráo, ㄗㄨˇ ㄖㄠˊ, / ] thwart; obstruct [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überall auf Hindernisse stoßento be thwarted at every turn [Add to Longdo]
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships [Add to Longdo]
Ruderbank {f}thwart [Add to Longdo]
entgegenwirken; vereiteln; durchkreuzen | durchkreuzend; vereitelndto thwart | thwarting [Add to Longdo]
hintertreiben | hintertreibend | hintertriebento thwart | thwarting | thwarted [Add to Longdo]
quer; querabathwart [Add to Longdo]
verhindern; behindern | verhindertto thwart | thwarted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阻む(P);沮む[はばむ, habamu] (v5m) to keep someone from doing; to stop; to prevent; to check; to hinder; to obstruct; to oppose; to thwart; (P) [Add to Longdo]
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, v. t. [imp. & p. p. {Thwarted}; p. pr. & vb. n.
   {Thwarting}.]
   1. To move across or counter to; to cross; as, an arrow
    thwarts the air. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Swift as a shooting star
       In autumn thwarts the night.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cross, as a purpose; to oppose; to run counter to; to
    contravene; hence, to frustrate or defeat.
    [1913 Webster]
 
       If crooked fortune had not thwarted me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The proposals of the one never thwarted the
       inclinations of the other.      --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, v. i.
   1. To move or go in an oblique or crosswise manner. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to be in opposition; to clash. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Any proposition . . . that shall at all thwart with
       internal oracles.           --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, a. [OE. [thorn]wart, [thorn]wert, a. and adv.,
   Icel. [thorn]vert, neut. of [thorn]verr athwart, transverse,
   across; akin to AS. [thorn]weorh perverse, transverse, cross,
   D. dwars, OHG. dwerah, twerh, G. zwerch, quer, Dan. & Sw.
   tver athwart, transverse, Sw. tv[aum]r cross, unfriendly,
   Goth. [thorn]wa['i]rhs angry. Cf. {Queer}.]
   1. Situated or placed across something else; transverse;
    oblique.
    [1913 Webster]
 
       Moved contrary with thwart obliquities. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Perverse; crossgrained. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, adv. [See {Thwart}, a.]
   Thwartly; obliquely; transversely; athwart. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, prep.
   Across; athwart. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   {Thwart ships}. See {Athwart ships}, under {Athwart}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thwart \Thwart\, n. (Naut.)
   A seat in an open boat reaching from one side to the other,
   or athwart the boat.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top