ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inexperience*

IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inexperience, -inexperience-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexperience[N] ความอ่อนหัด, See also: ความไม่มีประสบการณ์, Syn. unfamiliarity, ignorance, Ant. experience
inexperienced[ADJ] ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
It's really important that the inexperienced Crown Princess shouldn't make mistakes.จริงๆแล้วประสบการณ์นั้นสำคัญมากเจ้าหญิงไม่ควรทำผิดพลาด Episode #1.3 (2006)
-"New" as in inexperienced?-"ใหม่" แต่ไม่ประสบการณ์? The Lake House (2006)
I say "cautiously" because in my humble opinion this Springbok team has been over-practiced on the field and overcommitted off it which makes beating a powerhouse Australian side in next week's Cup opener a tall order, especially as this is an inexperienced team with a history of coming up short in big matches.ที่บอกว่า "ต้องระวัง" เพราะว่าในความเห็นของผม.. ทีมสปริงบอกซ์.. ทำการฝึกซ้อมอย่างหนัก.. Invictus (2009)
HE'S SLOPPY, INEXPERIENCED.เขาลังเล ด้อยประสบการณ์ Zoe's Reprise (2009)
For whatever reason, putting students in such danger shows your inexperience as a teacher.อย่างไรก็แล้แต่ การดึงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวกับอันตราย แสดงว่าเธอยังอ่อนประสบการณ์ Gokusen: The Movie (2009)
Those who practise magic will seek to exploit Arthur's inexperience.ผู้ใช้เวทมนตร์จะพยายามหาทางที่จะแสวงประโยชน์จากความผิดพลาดของอาร์เธอร์ The Sins of the Father (2009)
They're all either too inexperienced or too expensive.พวกเธอไม่มีประสบการณ์เลย ไม่ก็แพงเกินไป Let Me Entertain You (2010)
The defensive wounds and heavy smearing suggest our killers were still inexperienced.แผลจากการป้องกันตัว รอยเลอะเต็มไปหมด บอกว่าฆาตกรยังอ่อนหัด First Blood (2010)
But you're inexperienced.แต่ว่าเธอไม่มีประสบการณ์มาก่อน Episode #1.4 (2010)
That's something only an inexperienced unsub would do.นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ต้องสงสัย ที่อ่อนประสบการณ์เท่านั้นจะทำ Corazon (2011)
I took a chance on a young, inexperienced author.ฉันเลือกนักเขียนหนุ่มที่เขาไม่มีประสบการณ์ Rhodes to Perdition (2011)
The impulsive nature of committing the murder out in the open suggests that he's inexperienced.ความใจร้อนในการฆาตกรรม ในที่สาธารณะ บ่งบอกว่าเขาไม่ใช่มืออาชีพ From Childhood's Hour (2011)
When I led the attack on your camp, I was young and inexperienced.เมื่อตอนที่ข้าโจมตีค่ายของท่าน ข้ายังเด็กและไร้ประสบการณ์ A Herald of the New Age (2011)
Our honored guest asks too much of inexperienced hands.ผู้มีเกียรติของเราถามมากเกินไป ของมือที่ไม่มีประสบการณ์ Empty Hands (2012)
It was someone smaller... someone with a different knife who was... inexperienced... got carried away with the frenzy of the moment, stabbed the woman over and over until the knife got so bloody, her hand slipped along the edge of the sharp blade,-- คนที่ใช้มีดคนละเล่ม คนที่ ... Swim Deep (2012)
The overkill may also show his inexperience.การฆ่าเกินกว่าเหตุอาจจะแสดงถึง ความไม่มีประสบการณ์ของฆาตกร Profiling 101 (2012)
Shy, inexperienced with women?ขี้อาย ไม่มีประสบการณ์เรื่องผู้หญิง Not One Red Cent (2012)
A young, inexperienced one.ยังเด็ก ไม่มีประสบการณ์ The Apprenticeship (2012)
Reckless and arrogant, a rude, inexperienced manager who doesn't even know how to knock on the door.หยิ่งและสะเพร่า ไม่รู้จักการเคาะประตู ไม่มีมารยาท แถมยังเป็นผู้จัดการทีมที่ดื้ออีกต่างหาก Operation Proposal (2012)
Mako is too inexperienced to rein in her memories during combat.มาโกะอ่อนประสบการณ์เกินกว่า จะควบคุมความทรงจำระหว่างต่อสู้ Pacific Rim (2013)
FBI Agent Dylan Rhodes and the lovely, if somewhat inexperienced, Interpol Agent Alma Dray, everyone.เอฟบีไอตัวแทนโรดส์ดีแลน และน่ารักถ้าไม่มีประสบการณ์ค่อนข้าง ตำรวจสากลตัวแทน Alma รถบรรทุกทุกคน. Now You See Me (2013)
I'm sure there are some girls who I've never met that find inexperience kind of sweet.ฉันแน่ใจว่ามีผู้หญิงบางคน ที่ฉันไม่เคยได้พบกับ หาประสบการณ์หวานครับ ใช่ แต่ i dont wanna be We're the Millers (2013)
I don't wanna be a sweet, inexperienced guy who's never been worth kissing.คนไม่รู้หวานใครน้ำมูกแม้มูลค่าการจูบ We're the Millers (2013)
Well, if you do, then he'll definitely say "yes." (laughs) Virgin-- a sexually inexperienced woman,ก็ถ้าเธอไปขอ เขาคงตอบ "ตกลง" อยู่แล้ว สาวเวอร์จิ้น ที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องเซ็กส์ Pilot (2013)
I mean, you coached a really inexperienced team all the way to Regionals.ฉันหมายถึง เธอได้ควบคุม ทีมที่มือใหม่จริงๆ ให้ไปสู่ระดับภาคได้ Diva (2013)
I think you're looking for a very determined, but inexperienced killer.ผมคิดว่าคุณต้องหาคนที่มีความตั้งใจสูง แต่ไม่ชำนาญการฆ่า The Diamond in the Rough (2013)
You're very, uh, inexperienced, and it can get very dangerous.คุณ เอ่อ ไม่มีประสบการณ์ อาจจะมีอันตรายได้ โอ้ ไม่ Red Lacquer Nail Polish (2013)
You were inexperienced and he took advantage?เธอขาดประสบการณ์แล้วเขาก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นใช่ไหม? Fire: Part 2 (2013)
Honey, even with all your inexperience, you have a gift for potions.หลานรัก ถึงแม้หลานจะยังอ่อนหัดนัก แต่หลานมีพรสวรรค์ในเรื่องการปรุงยา Potentia Noctis (2013)
Renan's inexperience really didn't give me any reason to pause.ความไร้ประสบการณ์ของเรแนน ไม่ได้ทำให้ผมชะงัก Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inexperienceAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
inexperienceGiven her inexperience, she has done well.
inexperienceHe is young and inexperienced, but quite enterprising.
inexperienceThey look down on us as inexperienced young men.
inexperienceThey look down on us inexperienced young men.
inexperienceYou must make allowance for his inexperience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่อ่อน[N] greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
มือใหม่[V] begin to do or learn something, See also: be inexperienced, be amateur, Syn. เริ่มหัด, ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด, Ant. มือเก่า, Example: ในช่วงแรก หัวหน้ายังให้เขาทำงานง่ายๆ เพราะเขายังมือใหม่อยู่, Thai definition: ยังไม่มีความชำนาญ
มือใหม่[ADJ] inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
มือใหม่[N] novice, See also: beginner, inexperienced person, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
อ่อนความ[V] be immature, See also: be green, be inexperienced, Thai definition: หย่อนความคิด
อ่อนหัด[ADJ] inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ
อ่อนหัด[V] be inexperienced, See also: be inexpert, be green, Ant. ช่ำชอง, Example: คุณยังอ่อนหัดในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]
การขาดประสบการณ์[n. exp.] (kān khāt prasopkān) EN: inexperience   FR: inexpérience [f]
การไม่มีประสบการณ์[n. exp.] (kān mai mī prasopkān) EN: inexperience   FR: inexpérience [f]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasopkān) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter   
ไม่มีประสบการณ์[adj.] (mai mī prasopkān) EN: inexperienced   
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green   
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced   

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXPERIENCE    IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S
INEXPERIENCED    IH2 N EH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexperience    (n) ˌɪnɪkspˈɪəʳrɪəʳns (i2 n i k s p i@1 r i@ n s)
inexperienced    (j) ˌɪnɪkspˈɪəʳrɪəʳnst (i2 n i k s p i@1 r i@ n s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded, #50,477 [Add to Longdo]
白面书生[bái miàn shū shēng, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄨ ㄕㄥ, / ] lit. pale-faced scholar; young and inexperienced person without practical experience, #97,309 [Add to Longdo]
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, / ] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo, #108,222 [Add to Longdo]
没经验[méi jīng yàn, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] inexperienced [Add to Longdo]
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, ] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unerfahrenheit {f} | Unerfahrenheiten {pl}inexperience | inexperiences [Add to Longdo]
unerfahren; unbewandert {adj} | unerfahrener; unbewanderter | am unerfahrensten; am unbewandertsteninexperienced | more inexperienced | most inexperienced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive [Add to Longdo]
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling [Add to Longdo]
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth [Add to Longdo]
乳臭[にゅうしゅう, nyuushuu] (n) boyishness; inexperience [Add to Longdo]
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth [Add to Longdo]
白面[はくめん, hakumen] (n) fair complexion; face without makeup; inexperience [Add to Longdo]
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na,n) ignorance; inexperience; unfamiliarity [Add to Longdo]
不慣れ[ふなれ, funare] (adj-na,n) inexperience; lack of experience; (P) [Add to Longdo]
不束[ふつつか, futsutsuka] (adj-na,n) rude; inexperienced; stupid; incompetent [Add to Longdo]
不束者[ふつつかもの, futsutsukamono] (n) rude, incompetent or inexperienced person; ignoramus [Add to Longdo]
不馴[ふなれ, funare] (adj-na,n) inexperience; unfamiliarity [Add to Longdo]
不馴れ[ふなれ, funare] (adj-na,n) inexperienced; unfamiliar (with) [Add to Longdo]
未経験[みけいけん, mikeiken] (adj-na,n,adj-no) inexperience [Add to Longdo]
未経験者[みけいけんしゃ, mikeikensha] (n) inexperienced person [Add to Longdo]
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
無い[ない, nai] (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) [Add to Longdo]
筍医者[たけのこいしゃ, takenokoisha] (n) inexperienced doctor; quack [Add to Longdo]
豎子;孺子;竪子(iK)[じゅし, jushi] (n) (1) child; young lad; (2) stripling; greenhorn; inexperienced person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexperience \In`ex*pe"ri*ence\, n. [L. inexperientia, cf. F.
   inexp['e]rience. See {In-} not, and {Experience}.]
   Absence or lack of experience; lack of personal and
   experimental knowledge; as, the inexperience of youth.
   [1913 Webster]
 
      Failings which are incident to youth and inexperience.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Prejudice and self-sufficiency naturally proceed from
      inexperience of the world, and ignorance of mankind.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top