ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขาดประสบการณ์

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาดประสบการณ์-, *ขาดประสบการณ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You just lack experience!แกขาดประสบการณ์นะ! Art of Fighting (2006)
Amateurs can'T.You got no experience.แต่มือสมัครเล่นไม่ได้ คุณขาดประสบการณ์ No Exit (2006)
Or naive. Or both.หรือขาดประสบการณ์ หรือทั้งสอง Saw V (2008)
Brave though he may be, he lacks experience, he lacks judgment.ถึงแม้เขาจะกล้าหาญ แต่เขาขาดประสบการณ์ ในการตัดสินใจ To Kill the King (2008)
Well, you lack the resources.แต่ก็นะ นายยังขาดประสบการณ์ On the Head of a Pin (2009)
Well, you're raw, but you've definitely got something.เอ่อ เธอยังขาดประสบการณ์ แต่มีบางอย่างที่ฉันเห็นซ่อนอยู่ Dare (2009)
I built a man's bones out of titanium rods.เรื่องไหนที่ขาดประสบการณ์ ฉันสามารถ สร้างขึ้นด้วยพรสวรรค์ล้วนๆ Tainted Obligation (2009)
Not that Noel doesn't have potential. He just lacks a little seasoning.ไม่ใช่โนเอลไม่มีศักยภาพ เขาแค่ขาดประสบการณ์ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
I know that I'm new at this, but what I lack in experience I make up for in cliches.ผมรู้ผมยังใหม่ ขาดประสบการณ์ ผมจึงจะชดเชยให้ด้วยความซ้ำซาก Friends with Benefits (2011)
Lack of experience.ยังขาดประสบการณ์ไปนิด Love, Love, Love (2013)
You were inexperienced and he took advantage?เธอขาดประสบการณ์แล้วเขาก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นใช่ไหม? Fire: Part 2 (2013)
I lack the practical experience.ฉันขาดประสบการณ์ในทางปฏิบัติ The Sign of Three (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดประสบการณ์[v. exp.] (khāt prasopkān) EN: lack experience   FR: manquer d'expérience
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasopkān) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
naive(นาอีฟว') adj. ง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่มีมารยา,ขาดประสบการณ์., Syn. simple,artless
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top