ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่อนหัด

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนหัด-, *อ่อนหัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนหัด[ADJ] inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ
อ่อนหัด[V] be inexperienced, See also: be inexpert, be green, Ant. ช่ำชอง, Example: คุณยังอ่อนหัดในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนหัดว. ที่ฝึกฝนมาน้อย, ไม่ชำนาญ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're too poor and immature to know What there are gimme-gimmes forเธอยังอ่อนหัด ยังเด็กเกินกว่าที่จะรู้ว่าให้ไปเพื่ออะไร The Little Prince (1974)
Besides, he was an amateur.อีกอย่างเขายังอ่อนหัด In the Mouth of Madness (1994)
'Cause I don't give a shit about your medal, because I knew you before you were a mathematical god, when you were pimple-faced and homesick and didn't know what side of the bed to piss on.เพราะชั้นรู้จักนายก่อนที่นายจะได้เหรียญ ชั้นรู้จักนายตั้งแต่นายยังอ่อนหัด ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง Good Will Hunting (1997)
He sent his maggots to do his work.ส่งลูกน้องอ่อนหัดมาทํางานเเทน The Scorpion King (2002)
They seem a bit skittish.จะยังอ่อนหัดอยู่เลยนะ The Chronicles of Riddick (2004)
Those amateurs, how dare they try little tricks before us masters?พวกอ่อนหัด คิดจะมาลองดีกับปรมาจารย์อย่างเรา Art of Seduction (2005)
Holy crap. It's amateur hour.ให้ตายเถอะ พวกอ่อนหัด The Key and the Clock (2006)
-Keep a lid on it, butterscotch.- หยุดแหกปากซะที ไอ่เด็กอ่อนหัด Night at the Museum (2006)
Weak kids like you are not worth a damn.เด็กอ่อนหัดอย่างแก ไม่มีค่าอะไรเลย Art of Fighting (2006)
He's as green as a leaf.เขายังอ่อนหัดมากๆ เลย Arang (2006)
- You know. Let a sucker punch fly and took off.- นายรู้มั้ย ปล่อยให้ไอ้อ่อนหัดปล่อยหมัดบิน Fly, Daddy, Fly (2006)
These suckers returned from smoking. Shit, everyone smokes nowadays.ไอ้พวกอ่อนหัดมันกลับมาสูบบุหรี่อีกแล้ว ชิบ เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่กัน Gangster High (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green   
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
colt(โคลทฺ) n. ลูกม้าตัวผู้,คนอ่อนหัด,เด็กหนุ่ม
cub(คับ) ลูกสัตว์,ลูกสุนัขจิ้งจอก,เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์,คนอ่อนหัด,ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
greenhornn. คนที่อ่อนหัด,คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
young(ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)

English-Thai: Nontri Dictionary
callow(adj) ยังเล็ก,ยังหนุ่ม,ยังเด็ก,อ่อนหัด
colt(n) ลูกม้า,เด็กหนุ่ม,คนอ่อนหัด,คนด้อยประสบการณ์
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
verdant(adj) สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังอ่อนหัด
young(adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top