ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ethyl*

EH1 TH AH0 L   
219 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ethyl, -ethyl-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethyl[N] อนุมูลทางเคมี มีคุณสมบัติไวไฟ, See also: สารเคมีที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน
ethylene[N] ก๊าซเอธิลีน ไม่มีสีติดไฟได้, Syn. ethene
polyethylene[N] พลาสติกสังเคราะห์ใช้ในศัลยกรรมตกแต่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก
methyl alcohol[N] สารเมทธิลอัอกอฮอล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acethylcholineเป็น acetic ester ของ choline มีสูตรคือ (CH3) 3 N (OH) CH2 CH2OCOCH3

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tetraethyl lead (TEL)เททระเอทิลเลด (ทีอีแอล) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
TEL (tetraethyl lead)ทีอีแอล (เททระเอทิลเลด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polyethylene terephthalateโพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diethylcarbamazineไดเอทธิลคาร์บามาซีน [TU Subject Heading]
DNA methylationดีเอ็นเอ เมธิลเลชั่น [TU Subject Heading]
Ethyleneเอทิลีน [TU Subject Heading]
Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitorsสารยับยั้งไฮดรอกซีเมทิลกลูทาริลโคเอรีดักเทส [TU Subject Heading]
Lysergic acid diethylamideไลเซอจิก แอซิด ไดเอทธิลอะไมด์ [TU Subject Heading]
Methyl parathionเมธิล พาราไธออน [TU Subject Heading]
Methyltestosteroneเมธิลเทสโตสเตอโรน [TU Subject Heading]
Polyethyleneโพลีเอทิลีน [TU Subject Heading]
Polyethylene glycolโพลีเอทิลีน ไกลคอล [TU Subject Heading]
Polyethylene terephthalateโพลีเอทิลีน เทอรีพทัลเลด [TU Subject Heading]
Tetraethylleadเตตร้าเอทิลลีด [TU Subject Heading]
Trichloroethyleneไทรคลอโรเอทิลีน [TU Subject Heading]
Tris (2-chloroethyl) phosphateทริส (2-กลอโรทิล) ฟอสเฟต [TU Subject Heading]
Methyl Bromide เมทิลโบรไมด์
สารเคมีสังเคราะห์ ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อย่างกว้างขวาง เช่น อบพืชพันธุ์เพื่อฆ่าแมลง ใช้เป็นน้ำยากำจัดเหา เคมีดับเพลิง และอุตสาหกรรมทางเคมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสี สารเคมีชนิดนี้ทำให้เกิดการคั่งน้ำในตับ ไต สมอง และปอด ถ้าได้รับในปริมาณมาก ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ 9 ไมโครกรัม/เดซิลิตร [สิ่งแวดล้อม]
Polyethylene Terephthalate, PET โพลีเอทิลีน เทเรพทาเลต, พีอีที
สารพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและใส สามารถต้านทางสารเคมีและความชื้นได้ดี แก๊สไหลซึมผ่านได้น้อยมาก นิยมใช้ทำเป็นขวดพลาสติกบรรจุน้ำอัดลม [สิ่งแวดล้อม]
Polyethylene, PE โพลีเอทิลีน, พีอี
สารที่ได้จากแก๊สเอททีลีนโพลีเมอร์ นิยมใช้ทำวัสดุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทำท่อประปา ทำเป็นถังขยะ เป็นต้น เป็นพลาสติกที่มีผู้นิยมใช้กันมาก มี 2 แบบ คือแบบหนาแน่นมาก (High Density Polyethylene:HDPE) และแบบหนาแน่นน้อย (Low Density Polyethylene:LDPE) ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากพีอี เช่น ถุงพลาสติกใส่ของ ดอกไม้พลาสติก ถังน้ำพลาสติก ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
PET, Polyethylene Terephthalate พีอีที
เรซินที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใส เช่น ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำมันพืช ดู โพลีเอทิลีน [สิ่งแวดล้อม]
Chlorinated polyethylene rubberยางคลอริเนตพอลิเอทิลีนเป็นยางที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิ ลีนและคลอรีน ยางชนิดนี้มีหลายเกรดขึ้นอยู่กับปริมาณของคลอรีน สมบัติโดยทั่วไปทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ ได้ดี มีการติดไฟต่ำ มีความเสถียรของสีสูงมาก ทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้วปานกลาง แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี นิยมใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายไฟฟ้าและสายเคเบิล ท่อยางและชิ้นส่วนภายในยานยนต์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene diene rubberยาง EPDM เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากยาง EPM โดยเติมมอนอเมอร์ตัวที่สาม คือ ไดอีน ลงไปเล็กน้อยในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ทำให้ยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (พันธะคู่) อยู่ในสายโซ่โมเลกุล ยางชนิดนี้จึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถัน แต่ไดอีนที่เติมลงไปไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่สายโซ่หลักของโมเลกุล ดังนั้นสายโซ่หลักก็ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่มีผลต่อสายโซ่หลักมากนัก จึงทำให้ยาง EPDM ยังคงมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี กรด ด่างได้ดีมาก และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ มักใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายนอกเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีและใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางขอบกระจก ยางปัดน้ำฝน ท่อยางของหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุงหลังคา [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene rubberยาง EPM เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชันระหว่างมอนอเมอร์ ของเอทิลีน (ethylene) กับโพรพิลีน (propylene) มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐานและมีสมบัติเป็นยาง แต่ไม่มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) จึงทำให้มีสมบัติเด่นในเรื่องความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากแสง แดด ออกซิเจน ความร้อน โอโซน และสารเคมี แต่ยางชนิดนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้กำมะถันในการคงรูปได้ (เนื่องจากไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล) ดังนั้นการทำให้ยางคงรูปจึงต้องใช้เพอร์ออกไซด์เท่านั้น การใช้งานนิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภายนอก เช่น ยางขอบประตู ยางขอบหน้าต่าง โอริง ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethylene vinyl acetate rubberยางเอทิลีนไวนิลแอซิเทตเป็นโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนและไวนิลแอซิเทต มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาความร้อน โอโซน และสภาพอากาศได้ดี มีความทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้ดี แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ดี ส่วนใหญ่ยางชนิดนี้จะใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายเคเบิลเฉพาะในกรณีที่ต้องการ สมบัติพิเศษด้านความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซน สภาพอากาศ ความร้อน และน้ำมันเท่านั้น [เทคโนโลยียาง]
Acetals, Diethylไดเอธีลอซีทาล [การแพทย์]
Acethylcholineอะเซทีลโคลิน [การแพทย์]
Alcohol, Ethylเอทิลแอลกอฮอล์; เอทธิลแอลกอฮอล์; เอธิลแอลกอฮอล์; สุรา; แอลกอฮอล์; แอลกอฮอล์, เอธิย์ล; แอลกอฮอล์, เอทิลอัลกอฮอล์ [การแพทย์]
Alcohol, Methylเมทธิลแอลกอฮอล์; แอลกอฮอล์, เมทิล; เมทิลแอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Alkyl Polyethylene Glycol Sulfatesแอลคิลอีเทอร์ซัลเฟต [การแพทย์]
Ammonium chloride, Disteary Dimethylเกลือไดสเตียริลไดมีทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Beta-Aminoethyl Side Chainบีตาอะมิโนเอธีลไซด์เชน [การแพทย์]
Bottles, Polyethyleneขวดพลาสติค [การแพทย์]
Carbon Tetrachloride Methyl Alcoholคาร์บอนเตตราคลอไรด์เมทิลแอลกอฮอส์ [การแพทย์]
Carboxymethyl Celluloseคารบอคซีเมธธิลเซลลูโลส [การแพทย์]
Carboxymethyl Celluloseคาร์บอกซิมิทิลเซลลูโลส,คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส [การแพทย์]
Carboxymethylcelluloseคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส [การแพทย์]
Cellulose, Hydroxyethylไฮดรอกซีเลททิลเซลลูโลส,ไฮดรอกซีอีทิลเซลลูโลส [การแพทย์]
Compound Methyl Salicylate Ointmentน้ำมันแก้ปวดบวม [การแพทย์]
Diethyl Aminoethyl Celluloseไดเอธธิลอะมิโนเอธธิลเซลลูโลส [การแพทย์]
Diethyl Carbitolไดอีทิลีนคาร์บิทอล [การแพทย์]
Diethylaminesไดเอธีลามิน [การแพทย์]
Diethylcarbamazineไดเอธิย์ลคาร์บามาซีน [การแพทย์]
Diethylenetriamine Pentaacetic Acidกรดไดเอทิลีนไทรอะมีนเพนทาอะเซทิก [การแพทย์]
Diethylstilbestrolยาไดเอ็ททิลสติลเบสตรอล,ฮอร์โมนไดเอธิลสติลเบสโตรล [การแพทย์]
Diethyltoluamideยาทาผิวเพื่อไม่ให้ตัวไรมากัด [การแพทย์]
Dimethyl Dichlorovinyl Phosphateดีดีวิพี [การแพทย์]
Dimethyl Pthalateไดเมธิลธาเลต [การแพทย์]
Dimethyl Sulfoxideไดเมธิย์ลซัลฟ็อกไซด์ [การแพทย์]
Dimethyl Tubercurarineไดเมทีลทูเบอร์คิวแรรีน [การแพทย์]
Dimethylaminesไดเมธีลามีน [การแพทย์]
Dimethylformamideไดเมทิลฟอร์มมาไมด์ [การแพทย์]
Dimethylnitrosamineไดเมธิลไนโตรซามีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got to use ethyl acetylene. Nasty stuff. Gives you a liver cancer.เราต้องใช้เอธิลอะซีโทน ซึ่งอาจจะทำให้เป็นมะเร็งที่ตับได้ The Jackal (1997)
It's a little cocktail of glycol, ether and polyethylene.มันเป็นส่วนผสมของ ไกลโคล อีเธอร์ และโพลีเอทธีลีน Bang, Bang, Your Debt (2007)
Did you know that ethyl alcohol boils at 78.5 degrees Celsius?เธอรู้มั้ยว่าเอทิลแอลกอฮอล์ มีจุดเดือดที่ 78.5 องศาเซลเซียส Halloween (2007)
Owns a nail salon and always smells like methylmethacrylate.เป็นเจ้าของร้านทำเล็บ กลิ่นเธอก็เหมือนยาทาเล็บ Juno (2007)
Polyethylene.โพลีเอทิลีนพลาสติกสังเคราะห์ Cat's in the Bag... (2008)
Methylamine. Where's the methylamine?เมธิลามีน เมธิลามีนอยู่ไหน A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I don't see the methylamine.ฉันไม่เห็นเมธิลามีนเลย A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
But this methylamine...แต่สารเมธิลามีน A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
With the amount of methylamine that we got last night we can make 4 and a half pounds a week for well, for the foreseeable future.กับปริมาณของกรดเมธิลลามีน ที่เราได้มาเมื่อคืน เราจะผลิตได้4 ปอนด์ครึ่งต่ออาทิตย์ เอ่อ เพื่อในอนาคตอันใกล้ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Hexamethylene. Our latest chemical explosive.เฮกซะเมทิลีน ระเบิดเคมีรุ่นล่าสุดของเรา Eagle Eye (2008)
oh, a mix of ketamine, neurontin, lysergic acid diethylamide.ก็ส่วนผสมของเคตามิน นิวรอนติน กรดไลเซอร์จิก ไดเอทีลาไมด์ Pilot (2008)
Ethylene glycol. No, I understand that, but you're n listening to me.ไม่ ผมเข้าใจเรื่องนั้น แต่คุณไม่ยอมฟังผม Pilot (2008)
Magnesium ethylene glycol with an organophosphate trig--แมกนีเซียม เอทิลีนไกลคอล กับออร์แกโนฟอสเฟตจะทำให้-- วอลเตอร์ หยุดเดี๋ยว Pilot (2008)
Methylparaben.is the same person that attacked Jessica. Power Trip (2008)
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
Natural methyl tank, fort full size, continental tiresติดไมโทมีเทน รถฟอร์ด ฟูไซร์ ใช่ยางคอนติเนนทอล Fast & Furious (2009)
- Methylamine, 30 gallons.- เมทิลามีน 30 แกลลอน Seven Thirty-Seven (2009)
Aqueous methylamine. With that, you don't need pseudo.สารเมทิลามีน มีของนั่นแล้ว นายไม่จำเป็นต้องใช้สารซูโดเอฟรีดิน Bit by a Dead Bee (2009)
However the hell you pronounce it. Methylamine.แม่งมึงเอ้ย เท่าไหร่นะ Down (2009)
I'd say we still got 10, 12 gallons of methylamine.ดูถังนั่นสิ 12 แกลลอน 4 Days Out (2009)
Methylamine doesn't spoil, does it?สารเมทิลลามีนคงจะไม่ระเหยหมดแล้ว ใช่ไหม 4 Days Out (2009)
She's using tetra-Methylene - Disulfotetramine.เธอใช้ "เทตทรา เมเธลีน ดีเซาฟอร์เททราไมล์" Pleasure Is My Business (2009)
Ethylene glycol.เอธิลลีน ไกลคอล Harbingers in a Fountain (2009)
The early symptoms of ethylene glycol poisoning:อาการเบื้องต้นของ เอธิลลีน ไกลคอล Harbingers in a Fountain (2009)
Probably from ethylene glycol poisoning. Mm.บางทีเป็นเพราะพิษของ สารเอธิลลีน ไกลคอล Harbingers in a Fountain (2009)
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก The Jiminy Conjecture (2009)
This is a kinetic-kill, side-winder vehicle with a secondary cyclotrimethylenetrinitramine RDX burst.มันคืออาวุธคลื่นแม่เหล็กสังหาร พร้อมพลังระเบิด ไซโคลไทรเม็ททิลีน ทรีนิตามีน.RDX Iron Man 2 (2010)
She was covered in ethyl parathion and aldicarb.ตัวของเธอเต็มไปด้วย เอธิลพาาไธออน และ อัลดิคาร์บ The X in the File (2010)
"I don't care for perchloroethylene, and I don't like glycol ether."ชั้นไม่สนน้ำยาซักแห้ง และก็ไม่ชอบไฮเตอร์ เมือนกัน The Robotic Manipulation (2010)
Ethyl alcohol.แอลกอฮอล์แบบกินได้น่ะ The Apology Insufficiency (2010)
Duct tape, 30 yards of clear polyethylene sheeting.เทป 30 หลา แผ่นโพลีใส Take It! (2010)
A few months ago, I was shopping for a wedding dress, and now I'm shopping for... 30 yards of polyethylene sheeting.2-3 เดือนก่อน ฉันซื้อชุดแต่งงาน และวันตอนนี้ฉันซื้อ แผ่นโพลี 30 หลา Take It! (2010)
Trace trilsettum coronis with a phenethylamine cocktail.ฉันมีเดทกับ สาวสุดฮอตตั้งแต่เคยเจอมาเลย เพื่อน No Ordinary Sidekick (2010)
It's triple-ply, high-density polyethylene!ซวยแล้วว มันเหนียวยั่งกับกาวดักหนูแหน่ะ Toy Story 3 (2010)
If you repeatedly consumed ethylene glycol, your heart would start to fail, your kidneys would give out.หัวใจของคุณก็จะเริ่มล้มเหลว คุณจะไตวาย แล้วคุณก็จะตาย Then I Really Got Scared (2011)
By injecting methylene blue, it's easier to identify the structures.โดยการฉีดเมทธิลีนสีฟ้า จะทำให้แยกโครงสร้างออกง่ายขึ้น Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I can. It's your brain flooding with phenylethylamine.ฉันรู้ มันเป็นผลของฮอร์โมนแห่งความรักไงล่ะ Magic Bullet (2011)
Methylphosphonyl difluoride?เมทธิลฟอสโฟนิล ไดฟลูออไรด์ Ricochet Rabbit (2011)
Beramethyl silacybanate?เบต้าเมธิล ซิลลาไซบาเนท? Island of Dreams (2012)
Well, so far I found dimethyl benzyl, ammonium chloride, sodium nitrite, and lactic acid, but those could've been present in the dump before the body arrived.ถึงตอนนี้ผมพบ ไดเมธิลเบนซิล แอมโมเนียมคลอไรด์ โซเดียมไนเตรด The Don't in the Do (2012)
This is an extremely flammable poison that contains both sodium silicate and glycolic acid, which is basically degraded ethylene glycol.สารพิษที่ติดไฟง่ายสุดๆ ที่มีทั้งโซเดียมซิลลิเกจ และกรดไกรโคลิค ซึ่งเท่ากับเอธิลีนไกรคอลที่เสื่อมแล้ว สารกันเยือกแข็ง The Don't in the Do (2012)
Dr. Hodgins says it's a mixture of toluene, hexane and methyl ethyl ketone.ด็อกเตอร์ฮ็อดจิ้นบอกว่า ส่วนประกอบของโทลูน,เฮ็กเซน และเมธริล. เอธริล คีโทน The Partners in the Divorce (2012)
Can you still get your hands on methylamine?เธอยังพอที่จะหาเมทิลามีนให้ได้ไหม Fifty-One (2012)
And I'm telling you these days, chances of getting a new methylamine hook-up is rare, man.โอกาสที่จะหาเมทิลามีนได้ใหม่ นับวันที่จะยากยิ่งขึ้น พวก Fifty-One (2012)
I mean, all we gotta do is tell her to, you know, cut the crap and keep the methylamine coming.ผมหมายถึง ทั้งหมดที่เราจะต้องทำก็คือบอกเธอ คุณรู้นะ หยุดพล่ามซะ และส่งสารเมทิลามีนมาให้ซะดีๆ Fifty-One (2012)
The methylamine keeps flowing, no matter what.สารเมทิลามีนจะต้องถูกส่งมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม Fifty-One (2012)
- Get your methylamine.- ไปเอาสารเมทิลามีนของคุณ Buyout (2012)
And in a year, year and a half, once we've cooked through this methylamine and made our money, there will be plenty of time for soul-searching.และภายในปี ปีครึ่ง นับตั้งแต่เราปรุงยาผ่านสารเมทิลามีนนี้ และทำเงินให้กับเรา มีเวลาเหลือตั้งมากมาย สำหรับการพิจารณาจิตวิญญาณของตนเอง Buyout (2012)
We're sitting on a thousand gallons of stolen methylamine.เรากำลังนั่งทับเป็นพันแกลลอน Buyout (2012)
That methylamine that we stole, that we nearly killed ourselves trying to steal, that methylamine, when cooked, is worth nearly $300 million.สารเมทิลามีนที่เราขโมยมันมา เราเกือบจะฆ่าตัวเองเพื่อพยายามขโมยมันมา สารเมทิลามีนพวกนั้น เมื่อไหร่ที่ปรุงมันหมด มันจะมีมูลค่าถึง 300 ล้านดอลลาร์ Buyout (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีเทอร์[N] ether, See also: diethyl ether, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์ประเภทหนึ่ง มีสูตรทั่วไปเป็น R-O-R โดยทั่วไปมักหมายถึง ไดเอทิลอีเทอร์ ซึ่งมีสูตร C2H5-O-C2H5 ลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี มีขีดเดือด 34.6 ํ ซ. ไวไฟมาก ใช้ประโยชน์เป็นยาดมสลบ เป็นตัวทำละลาย และใช้นำไปเตรียมสารเคมีอื่น, Notes: (อังกฤษ)
เอทิลแอลกอฮอล์[N] ethyl alcohol, Example: เอทิลแอลกอฮอล์ใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้, Thai definition: แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C2H5OH ลักษณะเป็นของเหลว ใสไม่มีสี มีขีดเดือด 78.5 ํ ซ. จุดไฟติด ดื่มเข้าไปทำให้เกิดอาการมึนเมา เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราเมรัยทุกประเภท ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เป็นเชื้อเพลิง และใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)
เมทิลแอลกอฮอล์[N] methyl alcohol, See also: methanol, Syn. เมทานอล, Thai definition: แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร CH3OH ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีขีดเดือด 64.6 ํ ซ. จุดไฟติด เป็นพิษ เมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้ตาบอดได้ ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เชื้อเพลิง และใช้สังเคราะห์สารเคมีบางอย่าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
เมทานอล[n.] (mēthānøl) EN: methyl alcohol ; methanol   
เมทิล[n.] (mēthil) FR: méthyle [m]
เมทิลแอลกอฮอล์[n. exp.] (mēthil-aēlkøhøl) EN: methyl alcohol ; methanol   
เมทิลโบรไมด์[n. exp.] (mēthil brōmait) EN: methyl bromide   
เมทิลซาลิไซเลต[n. exp.] (mēthil sālisailet) EN: methyl salicylate   
น้ำนมแมว[X] (nām nom maēo) EN: ethyl acetate   
โพลีเอทิลีน[n.] (phōlī-ēthilīn) EN: polyethylene (PE)   FR: polyéthylène (PE) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHYL    EH1 TH AH0 L
METHYL    M EH1 TH AH0 L
ETHYLENE    EH1 TH AH0 L IY2 N
METHYLENE    M EH1 TH AH0 L IY2 N
POLYETHYLENE    P AA2 L IY0 EH1 TH AH0 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethyl    (n) ˈɛθɪl (e1 th i l)
ethyls    (n) ˈɛθɪlz (e1 th i l z)
methyl    (n) mˈɛθɪl (m e1 th i l)
methyls    (n) mˈɛθɪlz (m e1 th i l z)
methylated    (j) mˈɛθɪlɛɪtɪd (m e1 th i l ei t i d)
polyethylene    (n) pˈɒliːˈɛθɪliːn (p o1 l ii e1 th i l ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl, #1,484 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl, #4,340 [Add to Longdo]
甲醇[jiǎ chún, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄣˊ, ] methyl alcohol; methanol CH3OH; wood alcohol; wood spirit, #15,994 [Add to Longdo]
甲基[jiǎ jī, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ, ] methyl group CH3- (chem.), #16,849 [Add to Longdo]
乙烯[yǐ xī, ㄧˇ ㄒㄧ, ] ethylene C2H4, #20,811 [Add to Longdo]
聚乙烯[jù yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polythene; polyethylene, #31,122 [Add to Longdo]
甲苯[jiǎ běn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] toluene C6H5CH3; methylbenzene, #36,832 [Add to Longdo]
乙醚[yǐ mí, ㄧˇ ㄇㄧˊ, ] ether; diethyl ether C2H5OC2H5, #41,509 [Add to Longdo]
氯乙烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene, #48,940 [Add to Longdo]
乙二醇[yǐ èr chún, ㄧˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] glycol; ethylene glycol C2H4(OH)2 (antifreeze), #50,771 [Add to Longdo]
迷幻药[mí huàn yào, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] hallucinogen; dimethyltryptamine (DMT); psychedelic, #101,657 [Add to Longdo]
三氯已烯[sān lǜ yǐ xī, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] trichloroethylene [Add to Longdo]
乙基[yǐ jī, ㄧˇ ㄐㄧ, ] methyl group C2H5- (chem.) [Add to Longdo]
二元醇[èr yuán chún, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣˊ, ] ethyl alcohol C2H5COOH [Add to Longdo]
二甘醇[èr gān chún, ㄦˋ ㄍㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze) [Add to Longdo]
二甲基砷酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
二甲基胂酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
半胱氨酸[bàn guāng ān suān, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] cysteine (Cys), an amino acid; mercaptoethyl amine [Add to Longdo]
四乙基铅中毒[sì yǐ jī qiān zhōng dú, ㄙˋ ㄧˇ ㄐㄧ ㄑㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, / ] tetraethyl lead poisoning [Add to Longdo]
四氯乙烯[sì lǜ yǐ xī, ㄙˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] tetrachloroethylene [Add to Longdo]
氯已烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] chloroethylene [Add to Longdo]
氯甲烷[lǜ jiǎ wán, ㄌㄩˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] methyl chloride CH3Cl [Add to Longdo]
环氧乙烷[huán yǎng yǐ wán, ㄏㄨㄢˊ ㄧㄤˇ ㄧˇ ㄨㄢˊ, / ] ethylene oxide [Add to Longdo]
甲二醇[jiǎ èr chún, ㄐㄧㄚˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] methylene glycol [Add to Longdo]
甲醇中毒[jiǎ chún zhōng dú, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄣˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] methyl alcohol poisoning [Add to Longdo]
甲醚[jiǎ mí, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧˊ, ] methyl ether CH3OCH3 [Add to Longdo]
美蓝[měi lán, ㄇㄟˇ ㄌㄢˊ, / ] methylene blue [Add to Longdo]
聚四氟乙烯[jù sì fú yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polytetrafluoroethylene [Add to Longdo]
醋酸乙酯[cù suān yǐ zhǐ, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄧˇ ㄓˇ, ] ethyl acetate; acetidin [Add to Longdo]
香草精[xiāng cǎo jīng, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ ㄐㄧㄥ, ] vanilla; vanilla extract; methyl vanillin C8H8O3 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äthyl {n} | Äthyle {pl}ethyl | ethyls [Add to Longdo]
Brennspiritus {m}methylated spirits [Br.] [Add to Longdo]
Ethylacetat {n} [chem.]ethyl acetate [Add to Longdo]
Ethylalkohol {m} [chem.]ethyl alcohol [Add to Longdo]
Kohlenwasserstoffgas {n} [chem.]ethylene [Add to Longdo]
Methyl {n}methyl [Add to Longdo]
Polyäthylen {n} [chem.]polyethylene [Add to Longdo]
Polycarbonat {n} (PC) [chem.] | Polyäthylene {pl}polycarbonate | polyethylenes [Add to Longdo]
Polyethylen {n} [chem.]polyethylene [Add to Longdo]
methylenblau {adj}methylene blue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
アミノ安息香酸エチル[アミノあんそくこうさんエチル, amino ansokukousan echiru] (n) ethyl aminobenzoate [Add to Longdo]
エチル[, echiru] (n) ethyl (ger [Add to Longdo]
エチルエーテル[, echirue-teru] (n) ethyl ether [Add to Longdo]
エチレン[, echiren] (n) ethylene [Add to Longdo]
エチレンオキシド[, echiren'okishido] (n) ethylene oxide [Add to Longdo]
エチレングリコール[, echirenguriko-ru] (n) ethylene glycol; ethanediol [Add to Longdo]
エチレンジアミン[, echirenjiamin] (n) ethylenediamine [Add to Longdo]
エチレンジアミン四酢酸[エチレンジアミンしさくさん, echirenjiamin shisakusan] (n) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
オキシラン[, okishiran] (n) (See エチレンオキシド) oxirane; ethylene oxide [Add to Longdo]
サリチル酸メチル[サリチルさんメチル, sarichiru san mechiru] (n) methyl salicylate [Add to Longdo]
ジエチルエーテル[, jiechirue-teru] (n) (See エーテル) diethyl ether [Add to Longdo]
ジエチルスチルベストロール[, jiechirusuchirubesutoro-ru] (n) diethylstilbestrol [Add to Longdo]
ジエチレングリコール[, jiechirenguriko-ru] (n) diethylene glycol [Add to Longdo]
ジメチルグリオキシム[, jimechiruguriokishimu] (n) dimethylglyoxime [Add to Longdo]
テトラクロロエチレン[, tetorakuroroechiren] (n) tetrachloroethylene; (P) [Add to Longdo]
トリクロ[, torikuro] (n) (abbr) trichloroethylene [Add to Longdo]
トリクロロエチレン[, torikuroroechiren] (n) trichloroethylene; (P) [Add to Longdo]
ポリ[, pori] (pref) (1) poly-; (n) (2) polyethylene; (3) (abbr) (sl) (derog) police; (P) [Add to Longdo]
ポリエチレン[, poriechiren] (n) polyethylene; (P) [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタラート[, poriechirenterefutara-to] (n) polyethylene terephthalate [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタレート[, poriechirenterefutare-to] (n) polyethylene-telephthalate; PET [Add to Longdo]
ポリエチレン樹脂[ポリエチレンじゅし, poriechiren jushi] (n) polyethylene resin [Add to Longdo]
ポリオキシエチレン[, poriokishiechiren] (n) polyoxyethylene [Add to Longdo]
ポリオキシメチレン[, poriokishimechiren] (n) polyoxymethylene [Add to Longdo]
ポリテトラフルオロエチレン[, poritetorafuruoroechiren] (n) polytetrafluoroethylene [Add to Longdo]
ポリバケツ[, poribaketsu] (n) (abbr) polyethylene bucket [Add to Longdo]
ポリバス[, poribasu] (n) (abbr) polyethylene bathtub [Add to Longdo]
ポリ袋[ポリぶくろ, pori bukuro] (n) polyethylene bag [Add to Longdo]
メチル(P);メチール[, mechiru (P); mechi-ru] (n) methyl- (ger [Add to Longdo]
メチルアルコール[, mechiruaruko-ru] (n) methyl alcohol (ger [Add to Longdo]
メチルアルコール中毒[メチルアルコールちゅうどく, mechiruaruko-ru chuudoku] (n) methyl alcohol intoxication [Add to Longdo]
メチルアルモキサン[, mechiruarumokisan] (n) methyl aluminoxane; MAO [Add to Longdo]
メチルエーテル[, mechirue-teru] (n) methyl ether [Add to Longdo]
メチルオレンジ[, mechiruorenji] (n) methyl orange [Add to Longdo]
メチルフェデート[, mechirufede-to] (n) methylphenidate [Add to Longdo]
メチル基[メチルき, mechiru ki] (n) methyl group [Add to Longdo]
メチル水銀[メチルすいぎん, mechiru suigin] (n) methylmercury; methyl mercury [Add to Longdo]
メチレン[, mechiren] (n) methylene [Add to Longdo]
メチレンブルー[, mechirenburu-] (n) methylene blue [Add to Longdo]
リタリン[, ritarin] (n) Ritalin (methylphenidate) [Add to Longdo]
塩化エチル[えんかエチル, enka echiru] (n) ethyl chloride [Add to Longdo]
塩化エチレン[えんかエチレン, enka echiren] (n) ethylene chloride [Add to Longdo]
塩化メチル[えんかメチル, enka mechiru] (n) methyl chloride [Add to Longdo]
酒精[しゅせい, shusei] (n) (ethyl) alcohol; spirits of wine [Add to Longdo]
臭化メチル[しゅうかメチル, shuuka mechiru] (n) methyl bromide [Add to Longdo]
酢酸エチル[さくさんエチル, sakusan echiru] (n) ethyl acetate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethyl \Eth"yl\, n. [Ether + -yl.] (Chem.)
   A monatomic, hydrocarbon radical, {C2H5} of the paraffin
   series, forming the essential radical of ethane, and of
   common alcohol and ether.
   [1913 Webster]
 
   {Ethyl aldehyde}. (Chem.) See {Aldehyde}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top