ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -藍-, *藍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[藍, lán, ㄌㄢˊ] blue; indigo plant; surname
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  監 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 8,143

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] blue; cabbage; surname Lan, #1,559 [Add to Longdo]
蓝色[lán sè, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] blue, #3,836 [Add to Longdo]
蓝天[lán tiān, ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢ, / ] blue sky, #8,310 [Add to Longdo]
蓝图[lán tú, ㄌㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] blueprint, #15,215 [Add to Longdo]
蔚蓝[wèi lán, ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ, / ] azure; sky blue, #25,737 [Add to Longdo]
蓝皮书[lán pí shū, ㄌㄢˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ, / ] an official report (e.g. governmental), #29,748 [Add to Longdo]
蓝宝石[lán bǎo shí, ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] sapphire, #29,774 [Add to Longdo]
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] blue collar; common laborer, #38,069 [Add to Longdo]
板蓝根[bǎn lán gēn, ㄅㄢˇ ㄌㄢˊ ㄍㄣ, / ] indigo woad root; root of Isatis indigotica (used in traditional Chinese medicine), #40,344 [Add to Longdo]
蓝藻[lán zǎo, ㄌㄢˊ ㄗㄠˇ, / ] Cyanobacteria (blue-green algae), #41,140 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あい, ai] (n) (สี)คราม ผงคราม ต้นคราม , See also: R.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あい, ai] (n) indigo; (P) [Add to Longdo]
てん;靛(oK)[らんてん, ranten] (n) (obsc) (kanji for てん is 975B) (See インジゴ) indigo [Add to Longdo]
衣社員[らんいしゃいん, ran'ishain] (n) blue-collar; blue-collar worker (employee) [Add to Longdo]
[あいざめ;アイザメ, aizame ; aizame] (n) (uk) any shark of genus Centrophorus (esp. the dwarf gulper shark, Centrophorus atromarginatus) [Add to Longdo]
[あいご;アイゴ, aigo ; aigo] (n) (uk) mottled spinefoot (Siganus fuscescens, species of Western Pacific rabbitfish); dusky rabbitfish; sandy spinefoot [Add to Longdo]
紫色[らんししょく, ranshishoku] (n) violet tinged with indigo [Add to Longdo]
綬褒章[らんじゅほうしょう, ranjuhoushou] (n) Medal with Blue Ribbon [Add to Longdo]
晶石[らんしょうせき, ranshouseki] (n) cyanite [Add to Longdo]
[あいいろ, aiiro] (n) indigo blue [Add to Longdo]
染め;[あいぞめ, aizome] (n) indigo dye [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barrels till they had overflown[CN] 她的倉庫,直到種子泛 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
A mix of blue and indigo.[JA] "青"と色の"" Bakêshon (2015)
{\bord0\shad0\alphaH3D}because it's blue blood, you see.[CN] 因為血是色的 Joanna (1968)
-Yes.[JA] (青)はい Bakêshon (2015)
Alexandre is fixated on blue-eyed blondes.[CN] 金髮眼的男人 只是想像裏的男人 The Mother and the Whore (1973)
-Blue.[CN] -  Monty Python and the Holy Grail (1975)
I'm sorry, my lunch break is over.[JA] (青)あっ すいません 昼休みが もう... Bakêshon (2015)
Mr. Yamazaki, my father is indebted to you.[JA] (青)山﨑さんには 父が ずっと お世話になっていて Bakêshon (2015)
Sweet, blue-eyed Moore had everyone baffled.[CN] 穆爾看起來很無辜, 你看他色的眼睛 和粉紅色的面頰 Cremator (1969)
-No.[JA] (青)いえ Bakêshon (2015)
-Blue.[CN]  Monty Python and the Holy Grail (1975)
One more thing.[JA] (青)1つだけ Bakêshon (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top