ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

エチルエーテル

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -エチルエーテル-, *エチルエーテル*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา エチルエーテル มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *エチルエーテル*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
エチルエーテル[, echirue-teru] (n) ethyl ether [Add to Longdo]
エチルエーテル[, jiechirue-teru] (n) (See エーテル) diethyl ether [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It contains diethyl ether. It's a general anesthetic. Careful... don't breathe it in.[JA] ジエチルエーテルで 全身麻酔に The King of Columbus Circle (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top