ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอทิลแอลกอฮอล์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอทิลแอลกอฮอล์-, *เอทิลแอลกอฮอล์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอทิลแอลกอฮอล์[N] ethyl alcohol, Example: เอทิลแอลกอฮอล์ใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้, Thai definition: แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C2H5OH ลักษณะเป็นของเหลว ใสไม่มีสี มีขีดเดือด 78.5 ํ ซ. จุดไฟติด ดื่มเข้าไปทำให้เกิดอาการมึนเมา เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราเมรัยทุกประเภท ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เป็นเชื้อเพลิง และใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอทิลแอลกอฮอล์น. แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C2H5OH ลักษณะเป็นของเหลว ใสไม่มีสี มีจุดเดือด ๗๘.๕ ํซ. จุดไฟติด ดื่มเข้าไปทำให้เกิดอาการมึนเมา เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราเมรัยทุกประเภท ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เป็นเชื้อเพลิงและใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้มากมาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcohol, Ethylเอทิลแอลกอฮอล์; เอทธิลแอลกอฮอล์; เอธิลแอลกอฮอล์; สุรา; แอลกอฮอล์; แอลกอฮอล์, เอธิย์ล; แอลกอฮอล์, เอทิลอัลกอฮอล์ [การแพทย์]
ethyl alcoholเอทิลแอลกอฮอล์, ดู ethanol [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you know that ethyl alcohol boils at 78.5 degrees Celsius?เธอรู้มั้ยว่าเอทิลแอลกอฮอล์ มีจุดเดือดที่ 78.5 องศาเซลเซียส Halloween (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top