ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เมทานอล

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมทานอล-, *เมทานอล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมทานอลน. เมทิลแอลกอฮอล์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Methanol เมทานอล
แอลกอฮอล์ที่ใช้บริโภคไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
methanol [methyl alcohol]เมทานอล, แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3OH จุดเดือด 64.6°C ไม่มีสี ละลายได้ในน้ำและตัวทำละลายบางชนิด  แอลกอฮอล์ชนิดนี้เป็นพิษต่อร่างกาย ถ้าดื่มเข้าไปอาจทำให้ตาบอดหรือเสียชีวิตได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิงและตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Methanol is compositionally speaking the simplest of the alcohols.เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่ธรรมดาที่สุด Sense Memory (2011)
There are small traces of its vapor in the atmosphere, but atmospheric methanol is easily oxidized by sunlight.มีร่องรอยของไอระเหยของมันบางส่วนในชั้นบรรยากาศ แต่เมทานอลในอากาศ สลายตัวได้ง่ายด้วยแสงแดด Sense Memory (2011)
These victims had between 5 and 6 ounces in their lungs.เหยื่อพวกนี้มีเมทานอล 5-6 ออนซ์ ในปอดของพวกเขา Sense Memory (2011)
Yeah, but methanol is also used in making biofuels, which quite a few people have been doing at home.ใช่ แต่เมทานอล ยังใช้ในการทำเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งค่อนข้างมีเพียงไม่กี่คน ที่ทำมันที่บ้าน Sense Memory (2011)
100% methanol.เมทานอล 100 เปอร์เซนต์ Sense Memory (2011)
They soaked in it for some time.พวกเขาถูกแช่อยู่ในเมทานอลระยะหนึ่ง Sense Memory (2011)
I'd say they spent most of the time submerged, though not completely.ผมว่าเหยื่อถูกแช่ในเมทานอลนานมาก แม้จะไม่ตลอดเวลาที่ถูกลักพาตัว Sense Memory (2011)
Doctor, was there any methanol in the wound?คุณหมอครับ มีเมทานอล อยู่ในแผลบ้างไหม Sense Memory (2011)
In the wound itself, was there evidence of methanol?ในแผลมีร่องรอยของเมทานอลไหม Sense Memory (2011)
So the skin was removed after the body was taken out of the chemical?งั้นผิวหนังถูกตัดออกหลังจากที่ เอาร่างออกจากเมทานอลแล้วใช่ไหม Sense Memory (2011)
Guys, as I feared, methanol can be easily purchased from any chemical supply house in Southern California.พวกเรา... อย่างที่ผมกลัว เมทานอลซื้อหาได้ง่าย จากร้านเคมีในแคลิฟอร์เนียใต้ Sense Memory (2011)
You know, chloroform's a lot more controlled than methanol.รู้ไหมว่าคลอโรฟอร์มเป็นสาร ที่ต้องควบคุมมากกว่าเมทานอล Sense Memory (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมทานอล[n.] (mēthānøl) EN: methyl alcohol ; methanol   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top