ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เมทิล

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมทิล-, *เมทิล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมทิลแอลกอฮอล์[N] methyl alcohol, See also: methanol, Syn. เมทานอล, Thai definition: แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร CH3OH ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีขีดเดือด 64.6 ํ ซ. จุดไฟติด เป็นพิษ เมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้ตาบอดได้ ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เชื้อเพลิง และใช้สังเคราะห์สารเคมีบางอย่าง, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมทิลแอลกอฮอล์น. แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร CH3OH ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีจุดเดือด ๖๔.๖ °ซ. จุดไฟติด เป็นพิษ เมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้ตาบอดได้ ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เชื้อเพลิง และใช้สังเคราะห์สารเคมีบางอย่าง เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์, เมทานอล ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Methyl Bromide เมทิลโบรไมด์
สารเคมีสังเคราะห์ ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อย่างกว้างขวาง เช่น อบพืชพันธุ์เพื่อฆ่าแมลง ใช้เป็นน้ำยากำจัดเหา เคมีดับเพลิง และอุตสาหกรรมทางเคมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสี สารเคมีชนิดนี้ทำให้เกิดการคั่งน้ำในตับ ไต สมอง และปอด ถ้าได้รับในปริมาณมาก ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ 9 ไมโครกรัม/เดซิลิตร [สิ่งแวดล้อม]
methyl bromideเมทิลโบรไมด์, สารเคมีชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3Br  เป็นแก๊สไม่มีสีหนักกว่าอากาศ ใช้เป็นยาพ่นฆ่าแมลง และใช้สังเคราะห์สารอินทรีย์อื่น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
methyl violet [gentian violet]เมทิลไวโอเลต, สารเคมีชนิดหนึ่ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจนเชียนไวโอเลต สูตรเคมี คือ C25H30CIN3 ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ ยาระงับเชื้อ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
methyl orangeเมทิลออเรนจ์, สารเคมีชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C14H14N3NaO3S ผลึกสีส้มละลายได้ในแอลกอฮอล์ สารละลายของเมทิลออเรนจ์ .01%  ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งมีช่วงการเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH 3 - 4  เมื่ออยู่ในสารละลายที่มี pH ต่ำกว่า 3 จะมีสีแดงและสูงกว่า 4 จะมีสีเหลือง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
methyl alcoholเมทิลแอลกอฮอล์, ดู methanol [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Methyl Alcohol Acetoneเมทิลแอลกอฮอส์อาซิโตน [การแพทย์]
Methyl Nitrosocarbamateเมทิลไนโทรโซคาร์บาเมท [การแพทย์]
Methyl Parathionเมทิลพาราไธออน [การแพทย์]
Methylcelluloseเมทิลเซลลูโลส [การแพทย์]
Methylene Iodidesเมทิลลีนไอโอไดด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hexamethylene. Our latest chemical explosive.เฮกซะเมทิลีน ระเบิดเคมีรุ่นล่าสุดของเรา Eagle Eye (2008)
- Methylamine, 30 gallons.- เมทิลามีน 30 แกลลอน Seven Thirty-Seven (2009)
Aqueous methylamine. With that, you don't need pseudo.สารเมทิลามีน มีของนั่นแล้ว นายไม่จำเป็นต้องใช้สารซูโดเอฟรีดิน Bit by a Dead Bee (2009)
It's going bad. - What?สารเมทิลเอมีนของเรา มันเริ่มระเหยแล้วนะสิ 4 Days Out (2009)
Methylamine doesn't spoil, does it?สารเมทิลลามีนคงจะไม่ระเหยหมดแล้ว ใช่ไหม 4 Days Out (2009)
Can you still get your hands on methylamine?เธอยังพอที่จะหาเมทิลามีนให้ได้ไหม Fifty-One (2012)
And I'm telling you these days, chances of getting a new methylamine hook-up is rare, man.โอกาสที่จะหาเมทิลามีนได้ใหม่ นับวันที่จะยากยิ่งขึ้น พวก Fifty-One (2012)
I mean, all we gotta do is tell her to, you know, cut the crap and keep the methylamine coming.ผมหมายถึง ทั้งหมดที่เราจะต้องทำก็คือบอกเธอ คุณรู้นะ หยุดพล่ามซะ และส่งสารเมทิลามีนมาให้ซะดีๆ Fifty-One (2012)
The methylamine keeps flowing, no matter what.สารเมทิลามีนจะต้องถูกส่งมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม Fifty-One (2012)
- Get your methylamine.- ไปเอาสารเมทิลามีนของคุณ Buyout (2012)
And in a year, year and a half, once we've cooked through this methylamine and made our money, there will be plenty of time for soul-searching.และภายในปี ปีครึ่ง นับตั้งแต่เราปรุงยาผ่านสารเมทิลามีนนี้ และทำเงินให้กับเรา มีเวลาเหลือตั้งมากมาย สำหรับการพิจารณาจิตวิญญาณของตนเอง Buyout (2012)
Jesus! How can you be so irresponsible?ของสารเมทิลามีนที่ขโมยมันมา ให้ตายสิ นายขาดความรับผิดชอบได้ขนาดนี้เลยเหรอ Buyout (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมทิล[n.] (mēthil) FR: méthyle [m]
เมทิลซาลิไซเลต[n. exp.] (mēthil sālisailet) EN: methyl salicylate   
เมทิลออเรนจ์[n. exp.] (mēthil ørēnj)
เมทิลเรด[n. exp.] (mēthil rēt)
เมทิลแอลกอฮอล์[n. exp.] (mēthil-aēlkøhøl) EN: methyl alcohol ; methanol   
เมทิลโบรไมด์[n. exp.] (mēthil brōmait) EN: methyl bromide   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top