หรือคุณหมายถึง %claße%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*classe*

   
239 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: classe, -classe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outclassed[ADJ] เหนือกว่า, See also: ดีกว่า, เป็นเลิศกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declasse(เดคละเซ') adj. ซึ่งถูกลดตำแหน่งหรือฐาน
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social classesชนชั้นในสังคม [TU Subject Heading]
Classes of Consulsเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ กงสุลอาชีพ (Consules de Carriere) กับกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consuls) กงสุลอาชีพเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง และจะประจำทำงานเต็มเวลาในที่ทำการทางกงสุล ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์นั้นไม่มีฐานะเป็นกงสุลอาชีพ โดยมากเป็นนักธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งจะประจำทำงานเพียงส่วนหนึ่งของวัน (ไม่ใช่เต็มวัน) ในสถานที่ทำการทางกงสุลของตน และอาจจะเป็นคนชาติของรัฐที่เขาเป็นตัวแทนอยู่ หรือไม่เป็นคนชาติของรัฐนั้นก็ได้ ความแตกต่างอื่นๆ ระหว่างกงสุลอาชีพกับกงสุลกิตติมศักดิ์ มีดังนี้1. กงสุลอาชีพจะได้รับเงินเดือนประจำ แต่กงสุลกิตติมศักดิ์ไม่มีเงินเดือน2. กงสุลอาชีพมีตำแหน่งหน้าที่ถาวร ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์มีตำแหน่งว่าจ้างเพียงชั่วคราว 3. ส่วนมากกงสุลอาชีพจะต้องเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์มาก่อน ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเป็นเช่นนั้น4. กงสุลอาชีพมีสิทธิได้รับความคุ้มกัน (immunities) และการยกเว้นต่าง ๆ มากกว่ากงสุลกิตติมศักดิ์สำหรับบุคคลที่เป็นหัวหน้าในที่ทำการทางกงสุลนั้น มีตำแหน่งตามลำดับชั้น คือ1) กงสุลใหญ่ (Consuls-general)2) กงสุล (Consuls)3) รองกงสุล (Vice-consuls) [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cut classes (vi ) หนีเรียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lower-middle and working classes receiving the King's Commission?ต่ำกว่าชนชั้นกลางและการ ทำงาน ขณะนี้ได้รับการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เหมือน เช่นเดิม How I Won the War (1967)
These classes, unlike like the classes who led the army when I was a lad, never had their people to consider.เรียนชนชั้นสูงและศักดินา ที่นำกองทัพเมื่อฉันยังเป็นเด็ก หนุ่มที่ ไม่เคยมีคนของพวกเขาที่ จะต้องพิจารณา How I Won the War (1967)
I'll cut classes tomorrow.บางทีนายอาจแก่กว่านั้นอีก Big (1988)
I don't understand. The kids in the history classes, they love it and think it's funny.ผมไม่เข้าใจ นร.ของผมคิดว่ามันขำ Punchline (1988)
I still have two more classes and Nanny's too busy for thisพี่ยังมีอีกสองคาบ แล้วคุณยายก็กำลังยุ่ง... My Neighbor Totoro (1988)
Did you take classes in insensitivity?คุณไม่ได้ใช้เวลาเรียนในตายด้าน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Um, we´ve combined a few classes today here for the seminar, and hopefully, the speaker will be here any minute now.เรารวมวิชาต่างๆไว้ด้วยกันเพื่อจัดสัมนา และหวังว่าวิทยากรจะมาถึงเร็วๆนี้ Never Been Kissed (1999)
How did your classes go?ชั้นเรียนเป็นไงบ้าง? Pola X (1999)
They all assume that and hide What's going on in classesพวกเขาทุกคนคิดและซ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน GTO (1999)
We took the same LSATs... and we're taking the same classes.แต่อะไร เราก็สอบ แอลแซทอันเดียวกัน แล้วก็เรียนคณะเดียวกัน Legally Blonde (2001)
Coach said he'd throw me off the team, wouldn't help me pass my classes.โค้ชขู่ว่าจะไล่ฉันออกจากทีม และจะไม่ให้ฉันผ่านวิชา Hothead (2001)
We have all the same classes since kindergarten.พวกเราอยู่ห้องเดียวกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้ว A Walk to Remember (2002)
You don't care about classes, but you like school because you're popular and you'll never be on top again.เธอไม่สนใจห้องเรียนเลย / แต่เธอชอบโรงเรียน ...ก็เพราะเธอเป็นที่ชื่นชอบ แต่เธอจะไม่มีวันไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง A Walk to Remember (2002)
Well, how are the classes?สอนเป็นยังไงบ้าง Mona Lisa Smile (2003)
Since your wedding, you've missed six classes, a paper and your midterm.ตั้งแต่แต่งงาน เธอขาดเรียน 6 ครั้ง 1 รายงานเเละสอบกลางเทอม Mona Lisa Smile (2003)
I'm busy with classes on Tuesday, so...ฉันต้องเรียนวันอังคาร ดังนั้น... My Tutor Friend (2003)
Exactly how many classes are you taking?วิชาอักษรรูนโบราณเหรอ เธอต้องเรียนกี่วิชาในเทอมนี้เนี่ย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You have to be in two classes at once. Don't be silly.เธอต้องเรียนสองวิชาพร้อมกัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
How could anyone be in two classes at once?อย่าบ้าไปหน่อยเลย ใครจะไปอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันได้ล่ะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Wait until Father hears Dumbledore's got this oaf teaching classes.รอให้พ่อของฉันบอกให้ดัมเบิ้ลดอร์ ไล่ไอ้คนสอนวิชานี้ออกก่อนเถอะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
That's why he's been missing classes.เค้าเลยขาดสอน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Sam is a straight-A student. He doesn't fail classes.แซมได้ เอ มาตลอด เขาไม่ควรสอบตก The Day After Tomorrow (2004)
I work seven days a week and I'm taking extra AP classes.และฉันก็ทำงานเจ็ดวันตลอดสัปดาห์ และฉันก็ยังทำคะแนนพิเศษ AP ในห้องได้ด้วย A Cinderella Story (2004)
We are from completely different classes of human.เราทั้งสองมาจากชนชั้นสังคมมนุษย์ที่แตกต่าง โดยสิ้นเชิง A Cinderella Story (2004)
- l think you'll win that argument, - l'm taking classes to impress the ladies,ผมคิดว่าหล่อนคงแพ้แน่ ผมเรียนเพราะอยากพิชิตใจสาวๆ Shall We Dance (2004)
The ladies, they all go and take the classes down at Doctor Dance - that's, like, the hip place to go downtown, Ditzy Mitzi's is only hangin' on by a thread,เค้าไปเรียนที่ ดร.ดานซ์ กันหมดแล้วย่ะ ที่นั่น เหมือนสถานที่ในเมือง Ditzy Mitzi อยู่ได้ด้วยพวกน่ากลัว Shall We Dance (2004)
People who are engaged take the classes together, or what the hell's the point?คนที่หมั้นกันเค้าก้เรียนเต้นด้วยกันสิฮ้า ไม่งั้นจะมาเรียนทำไมล่ะยะ Shall We Dance (2004)
I skipped my classes for daysทำให้ผมต้องขาดเรียนไปช่วงหนึ่ง Spygirl (2004)
Come back when I'm the TA. It'll help when you skip classes.กลับมาตอนที่ฉันเป็นผู้ช่วยอาจารย์สิ จะช่วยได้เยอะตอนเธอโดดเรียนไง My Little Bride (2004)
I still have 2 more classes leftแต่ฉันยังมีเรียนอีก 2 วิชานี่ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Are your classes over, Jung-sook?เลิกเรียนแล้วหรอ จุนซุก! Sweet 18 (2004)
Go and take your classes..ไม่ต้องโดดเรียนหรอก A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
But 1st which of you can tell me... I forgot how many classes they're?แต่ มีใครสามารถบอกฉันมาซักคาถานึงได้ไหม ฉันลืมไป มันมีทั้งหมดกี่คาถานะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
They asked students to turn off their cell phones in libraries, classes, hospitals and concerts and...โดยให้นักเรียน ปิดโทรศัพท์ในห้องสมุด ห้องเรียน โรงพยาบาล และคอนเสิร์ต และ.. Sad Movie (2005)
Citizens from various classes.ประชาชนจากกลุ่มต่างๆ Sad Movie (2005)
Househoffer's classes have been closed for a while now.อ.ฮาวฮอฟเฟอร์ไม่ได้สอนมาสักพักแล้วล่ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Of all regions and classes.ไม่ว่าชนชั้นไหน ศาสนาใด My Girl and I (2005)
And your classes are up the hill in the other building.และห้องเรียนของเธอ อยู่บนเขาที่อยู่ในตึกอื่น Loving Annabelle (2006)
How are your classes going?การสอนของคุณเป็นไงบ้าง Loving Annabelle (2006)
Putting myself through evening classes.เพื่อส่งตัวเองเรียนรอบค่ำ Cashback (2006)
"... against innocent children and the peace loving working classes. ""... ต่อเยาวชนผู้บริสุทธิ์และชนชั้นแรงงานผู้รักสันติ" Rescue Dawn (2006)
# The wall that divides the classes #~กำแพงนั้น ปิดกั้นและแบ่งแยก ชนชั้น~ Dasepo Naughty Girls (2006)
- I want to quit the classes.\ ฉันต้องการออกจากชั้นเรียน Art of Fighting (2006)
Let me graduate. I won't come to classes.ให้ผมจบ ผมจะไม่มาเรียนอีกแล้ว A Millionaire's First Love (2006)
I didn't cancel your classes.ฉันไม่ได้ยกเลิกชั้นเรียนของคุณ Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
What the hell, what kind of school gives an exam on the first day of classes?นี่มันโรงเรียนอะไรวะเนี่ยให้สอบ ในวันเปิดเรียนเนี่ย? Gangster High (2006)
Every saturday, beginning dive classesทุกวันเสาร์ คลาสสอนดำน้ำเบื้องต้น There's Something About Harry (2007)
Every saturday, beginning dive classes practice underwater skills beside this dock.ทุกวันเสาร์ คลาสเรียนดำน้ำ จะมาฝึกดำใต้ผิวน้ำข้างท่าเรือนี่ Left Turn Ahead (2007)
Let's crush... classes B, C, D and E in order.ห้อง B,C,D,และE ตามลำดับ Crows Zero (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classeAfter lunch we have two more classes.
classeAll books may be divided into two classes.
classeAlmost no one goes to the same classes.
classeAttending classes regularly.
classeClasses begin next Tuesday.
classeDon't cut your classes so often.
classeHe absented himself from classes.
classeHe has to take two science classes.
classeHe often cuts classes on Monday and Saturday.
classeHow many classes do you have on Monday?
classeHow many classes do you have on Mondays?
classeHow many classes do you have on Saturdays?
classeI don't do much study ahead for the English classes.
classeI don't have classes today.
classeI have to get to sleep! I've got classes tomorrow.
classeInterest in baseball cuts across classes and ages in this country.
classeIn the past, there were no oral English classes in high school. Now many schools have oral communication classes.
classeIn these statistics Egypt is classed as an African nation.
classeIt being Sunday, we have no classes today.
classeI teach English to the second year classes.
classeI will be back to square one and have to take the classes over.
classeMore often than not, students prefer club activities to academic classes.
classeMy American classes are more informal.
classeOur aim is that when planning classes we should know how to select stimulating material for the students and how to put it into use.
classeOur school has ten classes.
classeOur school has twenty-four classes in all.
classeOur teacher is punctual for the classes.
classeSchools have tried to limit their use by not allowing them to be used in math classes although they allow them in science lessons to save time.
classeShe's signed up for a couple of night classes at the local college.
classeShe took night classes in the science of self-defense.
classeSmaller classes mean a higher standard of education, and that's what we want for our kids.
classeThe classes stopped at noon, when we had lunch.
classeThe professor called John on the carpet for skipping his classes.
classeThere are 30 classes in our school.
classeThere were five classes in the first year.
classeThe teachers assembled their classes in the gymnasium.
classeThe two classes were brought together into a larger class.
classeThey have four classes in the morning.
classeTom cut classes again.
classeTomorrow we go to school to sign up for the classes we want to take.
classeWe have five classes every day except Saturday.
classeWe have five English classes a week.
classeWe have four classes in the morning.
classeWe have four French classes a week.
classeWe have no classes on Wednesday afternoons.
classeWe have too many classes.
classeWe have two classes in the afternoon.
classeYour attendance at classes was irregular.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวรรณะ[N] castes and classes, Syn. ชนชั้น, ชั้นทางสังคม, Example: มีผู้กล่าวไว้ว่าในสังคมไทยแบ่งชั้นวรรณะออกเป็น 4 ชั้นคือ ชั้นเจ้านาย ชั้นผู้ดี ชั้นไพร่ และชั้นทาส
เถรานุเถระ[N] all classes of Buddhist monks, Example: พระเมธีธรรมาภรณ์เป็นพระเถรานุเถระรูปหนึ่ง, Thai definition: พระเถระผู้ใหญ่ผู้น้อย
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
แยกประเภท[V] classify, See also: categorize, sort out, arrange in classes, Example: ประเทศอียิปต์ไม่นิยมแยกประเภทฝ้ายด้วยการถือความยาวของเส้นใยเป็นหลักเหมือนที่ทำกันในอเมริกา, Thai definition: คัดเป็นหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs khlās) EN: first class   FR: première classe [f]
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chan kammāchīp) EN: proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hā) FR: cinquième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de cinquième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hok) FR: sixième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de sixième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[xp] (chan matthayomseuksā pī thī neung) FR: première année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓[xp] (chan matthayomseuksā pī thī sām) FR: troisième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de troisième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔[xp] (chan matthayomseuksā pī thī sī) FR: quatrième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de quatrième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒[xp] (chan matthayomseuksā pī thī søng) FR: deuxième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de deuxième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖[xp] (chan prathomseuksā pī thī hok) FR: sixième année de l'enseignement primaire [f] ; classe de sixième année de l'enseignement primaire [f]
ชั้นประหยัด[n. exp.] (chan prayat) EN: economy class   FR: classe économique [f]
ชั้นเรียน[n.] (chan rīen) EN: classroom ; class   FR: classe [f]
ชั้นสาม [n. exp.] (chan sām) EN: third class   FR: troisième classe [f]
ชั้นสอง [n. exp.] (chan søng) EN: second class   FR: deuxième classe [f]
ชั้นธรรมดา[n. exp.] (chan thammadā) EN: regular   FR: classe ordinaire [f]
ชั้นที่นั่ง[n.] (chan thīnang) EN: class   FR: classe [f]
ชั้นที่หนึ่ง [n. exp.] (chan thī neung) EN: first class   FR: première classe [f] ; premier étage [m]
ชั้นที่สอง [n. exp.] (chan thī søng) EN: second class   FR: deuxième classe [f] ; deuxième étage [m]
ชั้นที่สาม [n. exp.] (chan thī sām) EN: third class   FR: troisième classe [f] ; troisième étage [m]
ชั้นธุรกิจ[n. exp.] (chan thurakit) EN: businesss class ; business   FR: classe affaires [f ] ; business class [f] ; business [f]
ชนชั้น [n.] (chonchan) EN: class ; social class   FR: classe sociale [f]
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan kammāchīp) EN: working class ; proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ชนชั้นกลาง[n. exp.] (chonchan klāng) EN: middle class   FR: classe moyenne [f]
ชนชั้นปกครอง[n. exp.] (chonchan pokkhrøng) EN: governing class; ruling class   FR: classe régnante [f]
ชนชั้นต่ำ[n. exp.] (chonchan tam) EN: underclass   FR: basse classe [f]
ชนชั้นทางสังคม[n. exp.] (chonchan thāng sangkhom) EN: social class   FR: classe sociale [f]
เอก[X] (ēk) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star   FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
ห้อง [n.] (hǿng) EN: room ; chamber   FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
ห้องเรียน [n.] (hǿngrīen) EN: classroom   FR: salle de classe [f]
ห้องเรียนเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngrīen sameūoen jing ) EN: virtual classroom   FR: classe virtuelle [f]
แจก[v.] (jaēk) EN: classify ; sort   FR: classer
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จัดลำดับ[v. exp.] (jat lamdap) EN: rearrange   FR: ordonner ; classer
จัดเรียง[v.] (jatrīeng) EN: sort ; order   FR: trier ; classer
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
จัตวา[adj.] (jattawā) EN: fourth   FR: quatrième ; du quatrième degré ; de quatrième classe
การจำแนก[n.] (kān jamnaēk) EN: classification ; categorization   FR: classification [f] ; classement [m] ; catégorisation [f] ; distribution [f] ; séparation [f] ; division [f]
ขึ้นชั้น [v. exp.] (kheun chan) FR: passer dans la classe supérieure
ครูประจำชั้น[n. exp.] (khrū prajam chan) EN: class teacher ; class instructor   FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มอักษรกลาง[n. exp.] (klum aksøn klāng) FR: classe des consonnes moyennes [m]
กลุ่มอักษรสูง[n. exp.] (klum aksøn sūng) FR: classe des consonnes hautes [f]
กลุ่มอักษรต่ำ[n. exp.] (klum aksøn tam) FR: classe des consonnes basses [f]
กลุ่มอายุ [n. exp.] (klum āyu) EN: age group   FR: classe d'âge [f]
มีระดับ[v.] (mī radap) EN: have class   FR: avoir de la classe
ม.๑ = ม.1[n. exp.] (mø. neung) EN: M1   FR: M1 (première année d'enseignement secondaire) ; classe de première [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSED    K L AE1 S T
CLASSEN    K L AE1 S AH0 N
CLASSES    K L AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classed    (v) klˈaːst (k l aa1 s t)
classes    (v) klˈaːsɪz (k l aa1 s i z)
outclassed    (v) ˈautklˈaːst (au1 t k l aa1 s t)
outclasses    (v) ˈautklˈaːsɪz (au1 t k l aa1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜间[yè jiān, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ, / ] nighttime; evening or night (e.g. classes), #4,194 [Add to Longdo]
放学[fàng xué, ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] classes are over, #9,925 [Add to Longdo]
班级[bān jí, ㄅㄢ ㄐㄧˊ, / ] classes or grades in school, #10,478 [Add to Longdo]
班次[bān cì, ㄅㄢ ㄘˋ, ] order of classes or grades at school; number of runs or flights, #23,023 [Add to Longdo]
停课[tíng kè, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄜˋ, / ] to stop classes; to close (of school), #31,703 [Add to Longdo]
任课[rèn kè, ㄖㄣˋ ㄎㄜˋ, / ] to give classes; to work as teacher, #35,696 [Add to Longdo]
旷课[kuàng kè, ㄎㄨㄤˋ ㄎㄜˋ, / ] to play truant; to cut classes, #40,359 [Add to Longdo]
逃学[táo xué, ㄊㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] to play truant; to cut classes, #45,052 [Add to Longdo]
业余教育[yè yú jiào yù, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] spare-time education; evening classes, #63,536 [Add to Longdo]
复课[fù kè, ㄈㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] to resume classes, #67,111 [Add to Longdo]
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, / ] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China), #198,714 [Add to Longdo]
地主阶级[dì zhǔ jiē jí, ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] land-owning classes [Add to Longdo]
跷课[qiāo kè, ㄑㄧㄠ ㄎㄜˋ, / ] avoid attending classes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Ausbeutung {f} (der Arbeiterklasse)exploitation (of the working classes) [Add to Longdo]
Bürgertum {n}middle classes [Add to Longdo]
Fehlerklasse {f} | Fehlerklassen {pl}defect class | defect classes [Add to Longdo]
Klasse {f} | Klassen {pl} | obere Kallseclass | classes | top class [Add to Longdo]
Mittelstand {m}middle classes [Add to Longdo]
Patriziertum {n}the patrician classes [Add to Longdo]
Unterricht {m}lessons; classes [Add to Longdo]
Unterricht geben; Unterricht erteilento give lessons; to hold classes [Add to Longdo]
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center [Add to Longdo]
Warenklasse {f} | Warenklassen {pl}class of goods | classes of goods [Add to Longdo]
Wortklasse {f} | Wortklassen {pl}word class | word classes [Add to Longdo]
schwänzento cut classes; to skip classes [Add to Longdo]
stufte einclassed [Add to Longdo]
übertroffenoutclassed [Add to Longdo]
VHS : Volkshochschuleadult education program(me), adult evening classes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
アドレスクラス[, adoresukurasu] (n) {comp} address classes [Add to Longdo]
一段動詞[いちだんどうし, ichidandoushi] (n) (See 五段動詞,食べる・1) ichidan verb (one of the two main conjugation classes of verbs in modern Japanese, usually ending in -eru or -iru); type II verb [Add to Longdo]
下々;下下[したじた;しもじも, shitajita ; shimojimo] (n) the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be [Add to Longdo]
下層[かそう, kasou] (n,adj-no) lower strata (classes) [Add to Longdo]
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes [Add to Longdo]
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下様[しもざま, shimozama] (n) lower classes; common people [Add to Longdo]
下流[かりゅう, karyuu] (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P) [Add to Longdo]
下流社会[かりゅうしゃかい, karyuushakai] (n) lower classes [Add to Longdo]
学級閉鎖[がっきゅうへいさ, gakkyuuheisa] (n) temporary closing of classes [Add to Longdo]
貴賤上下[きせんしょうか;きせんじょうげ, kisenshouka ; kisenjouge] (n) high and low; (people of) all ranks and classes [Add to Longdo]
休み時間[やすみじかん, yasumijikan] (n) recess; break time; break between classes; free period; recess time; recreation hour; time for recess [Add to Longdo]
五段動詞[ごだんどうし, godandoushi] (n) (See 一段動詞,話す・1) godan verb (one of the two main conjugation classes of verbs in modern Japanese, usually ending in -u, -ku, -su, -tsu, -gu, -bu, -mu, etc.); type I verb [Add to Longdo]
搾取階級[さくしゅかいきゅう, sakushukaikyuu] (n) exploiting class; exploiting classes [Add to Longdo]
三組;3組[さんくみ;みくみ, sankumi ; mikumi] (n) set of three; three sets; three classes [Add to Longdo]
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses [Add to Longdo]
持久走[じきゅうそう, jikyuusou] (n) marathon training in physical education classes in Japanese schools [Add to Longdo]
実体化[じったいか, jittaika] (n,vs) (1) substantiation; materialization; materialisation; (2) {comp} (specific to object language classes) instantiation [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n,vs) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (n) (2) (しょうか only) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n,vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] (n) upper stratum (classes, stories, storeys); (P) [Add to Longdo]
上層階級[じょうそうかいきゅう, jousoukaikyuu] (n) upper classes; high society [Add to Longdo]
上流[じょうりゅう, jouryuu] (n) (1) upper stream; upper course; upper reaches; (adj-no) (2) upstream; (n,adj-no) (3) upper classes; (P) [Add to Longdo]
上流社会[じょうりゅうしゃかい, jouryuushakai] (n,adj-no) upper classes [Add to Longdo]
青空教室[あおぞらきょうしつ, aozorakyoushitsu] (n) open-air classes [Add to Longdo]
組み替え(P);組替え;組み換え;組換え[くみかえ, kumikae] (n,vs) rearrangement (of classes); recomposition; recombination; reclassification; (P) [Add to Longdo]
組み替える;組み換える;組替える;組換える[くみかえる, kumikaeru] (v1,vt) to rearrange (classes); to recompose; to reset; to recombine (genes) [Add to Longdo]
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability [Add to Longdo]
相手が悪い[あいてがわるい, aitegawarui] (exp) (col) out of one's league; facing a too tough opponent; outclassed [Add to Longdo]
朝自習[あさじしゅう, asajishuu] (n,vs) studying in the morning (by oneself); brief "self-study" period before morning classes begin [Add to Longdo]
通級[つうきゅう, tsuukyuu] (n,vs) taking special classes (for handicapped students) [Add to Longdo]
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with [Add to Longdo]
二組;2組[ふたくみ, futakumi] (n) two classes; double; two sets [Add to Longdo]
被搾取階級[ひさくしゅかいきゅう, hisakushukaikyuu] (n) exploited classes [Add to Longdo]
補講[ほこう, hokou] (n,vs) supplementary classes or lectures [Add to Longdo]
末々;末末[すえずえ, suezue] (n-adv,n-t) distant future; descendants; lower classes [Add to Longdo]
労働階級[ろうどうかいきゅう, roudoukaikyuu] (n) working classes [Add to Longdo]
六書[りくしょ;りきしょ;ろくしょ, rikusho ; rikisho ; rokusho] (n) (1) (りくしょ, りきしょ only) the six classes of (kanji) characters; (2) Hexateuch (first six books of the Hebrew Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  classe /klas/ 
   class

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  classe
   grade; rank; rate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top