Search result for

ชั้นหนึ่ง

(38 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นหนึ่ง-, *ชั้นหนึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นหนึ่ง    [ADJ] first class, See also: first grade, top-flight, top-notch, Syn. ชั้นสูงสุด, ชั้นยอด, ชั้นเยี่ยม, Example: นักธุรกิจส่วนมากจะโดยสารเครื่องบินด้วยห้องโดยสารชั้นหนึ่งเสมอ
ชั้นหนึ่ง    [ADJ] prime, See also: first-rate, best, Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด, ดีเลิศ, Example: ข้าวชั้นหนึ่งของไทยก็คือข้าวหอมมะลิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I'm sorry, sir. First class was not available.เสียใจด้วยครับ ตั๋วชั้นหนึ่งเต็มแล้ว Body of Lies (2008)
Air France 001 leaves today at 2. First class.สายการบินแอร์ฟรานซ์ 001 เครื่องจะออกเวลา 2 นาฬิกาวันนี้ ชั้นหนึ่ง Taken (2008)
Well, it has great bones.ครับ.. ผมว่าโครงสร้างชั้นหนึ่งเลย Loyal and True (2008)
Come to the southwest corner of the first floor.เดินไปทางหัวมุมตะวันตกเฉียงใต้ ของชั้นหนึ่ง The Art of the Deal (2008)
For the money you're paying, first class, all the way.แน่นอนครับท่าน จากเงินที่คุณจ่ายมา ทั้งหมดชั้นหนึ่งเลย Scylla (2008)
First class all the way.มาชั้นหนึ่งเลยละ Scylla (2008)
Georgetown- they're all... the best schools in the country.จอร์จทาวน์ แต่ละที่... โรงเรียนชั้นหนึ่งทั้งนั้นเลย Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
And the best popcorn you've ever had.พร้อมข้าวโพดคั่วชั้นหนึ่ง Chapter Ten '1961' (2009)
We confronted them in one of the first floor corridors.เราปะทะกับกลุ่มของมันในพื้นที่ชั้นหนึ่ง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Wow, that's amazing.I mean, you know, a high-profile attorney, of course, but committed mother working full-time.ว้าว,น่าทึ่งจริงๆคะ ฉันหมายถึงว่า คุณเป็นทนายความชั้นหนึ่ง แต่ก็ยังทำหน้าที่ของแม่ได้เต็มเวลา I Lied, Too. (2009)
You just bought yourself a benchwarmer seat to the apocalypse.- ดีใจด้วยนะ แซมมี่ นายได้ที่นั่งชั้นหนึ่งไปวันโลกาวินาศเลยว่ะ When the Levee Breaks (2009)
So, one floor of a building somewhere?แสดงว่าเป็นชั้นใดชั้นหนึ่งในตึกนะสิ Episode #1.7 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first-rate    [ADJ] ชั้นหนึ่ง, See also: ชั้นเลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, Syn. excellent, outstanding, superb, Ant. poor, inferior
head    [ADJ] สำคัญที่สุด, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง
leading    [ADJ] ชั้นนำ, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นแนวหน้า
top-hole    [N] ดีเยี่ยม, See also: ชั้นหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
bonza(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
brag(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คุยโว,โม้ -n. สิ่งที่คุยโว,คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค

English-Thai: Nontri Dictionary
famous(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,เป็นหนึ่ง
first(n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม,เยี่ยม,เลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง
select(adj) ชั้นหนึ่ง,ได้คัดเลือกแล้ว,ชั้นหัวกะทิ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一流[いちりゅう, ichiryuu] (n) ชั้นหนึ่ง ชั้นดี ชั้นเยี่ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top