ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

休み時間

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休み時間-, *休み時間*
Japanese-English: EDICT Dictionary
休み時間[やすみじかん, yasumijikan] (n) recess; break time; break between classes; free period; recess time; recreation hour; time for recess [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have a break from 10:40 to 11:00.10時40分から11時まで休み時間です。
He is lively during recess.休み時間になると彼は生き生きとしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll miss this recess altogether.[JA] 僕休み時間の間 ここにいるのかな You're in Love, Charlie Brown (1967)
The first recess is in fifteen minutes.[JA] 最初の休み時間まで あと15分 Turn Me On, Dammit! (2011)
Good. What will you do about recesses?[JA] じゃあ休み時間は? You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
When we're not in class, she's at the library, the pool, the gym.[JA] 休み時間にも勉強 プール 筋力づくり Kill (2015)
So we get yard time, and I'm following him.[JA] 休み時間に 彼の後をつけたら A Horse of a Different Color (2011)
There goes the recess bell.[JA] 休み時間 You're in Love, Charlie Brown (1967)
Recess is over.[JA] 休み時間は終わり Bad Teacher (2011)
Oh, whoops. Seems to be my break time.[JA] おっと 休み時間のようだ Red Dog (2011)
In between activities, during lunch, at the shooting range...[JA] 休み時間や食事の時 射撃場など... Run (2015)
All right, you little shrimps, recess is over.[JA] 休み時間は終わりだ Finding Dory (2016)
I tell you, I could eat this stuff for the rest of my life.[JA] "休み時間のオヤツには これが最高なんだ!" The Boxtrolls (2014)
What happened to time off for good behavior?[JA] 休み時間に 何があった? Liberty (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top