ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下層階級

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下層階級-, *下層階級*
Japanese-English: EDICT Dictionary
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was born eight years ago, at the bottom of the troop, just like her mother.[JA] 彼女は8年前に 下層階級で生まれました 母親と同じ Monkey Kingdom (2015)
Gorbachev wouldn't know his proletariat from his asshole.[CN] 戈爾巴喬夫對下層階級一無所知 Children of the Revolution (1996)
Lower class, shivering in the cold.[JA] 下層階級は 寒さの中で震える Monkey Kingdom (2015)
Ah, the casual racism of the sweaty underclass.[CN] 一個來自下層階級的種族主義者 Lost Reputation (2012)
They let any old riffraff into this place.[JA] この学校にどんな 下層階級の人でも入れるかな。 The Twilight Saga: New Moon (2009)
The line between high-born and low-born remains blurred.[JA] 上流階級と下層階級の 境が曖昧になります Monkey Kingdom (2015)
For today's mission, she brings backup, leaving Kip safely behind with a fellow low-ranker.[JA] 今日の使命のために 彼女はキップを残して 保護を頼みます 下層階級の仲間に Monkey Kingdom (2015)
That's lower class.[JA] 下層階級 Mean Girls 2 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top