ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noise

N OY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noise-, *noise*
Possible hiragana form: のいせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
Viennoiserie(n) ขนมอบ ประเภทที่ใช้แป้งที่มียีสต์คล้ายกับขนมปัง แต่มีการใส่ส่วนประกอบเพิ่มเติมเช่น ไข่ เนย นม ครีม น้ำตาล เข้าไป ทำให้ได้ออกมาเป็นขนมที่ rich และมีรสหวาน โดยมากมักจะใช้แป้งที่ทำออกมาเป็นลักษณะเป็นชั้นๆ (laminated dough) ตัวอย่างขนมอบประเภทนี้ เช่น ครัวซอง (croissants), บริยอช (brioche), ขนมปังไส้ช็อกโกแลต (pain au chocolat) คำนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลตรงตัวคือ "things of Vienna" ของแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noise(n) เสียงดัง, See also: เสียงรบกวน, Syn. sound, clatter
noise(vt) ป่าวประกาศ, See also: แพร่กระจายข่าว, เผยแพร่ ข่าวลือ, Syn. rumor, spread
noise(vi) พูดมาก, See also: แพร่กระจายข่าว, ทำเสียงดัง
noiseless(adj) ซึ่งไม่มีเสียง, See also: ซึ่งไร้เสียง, เงียบ, Syn. quiet, Ant. noisy
noiselessly(adv) อย่างไร้เสียง, See also: อย่างเงียบเชียบ
noise abroad(phrv) ปล่อยข่าว, See also: กระจายข่าว, Syn. blaze abroad, bruit abroad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noise(นอยซ) n. เสียง, เสียงรบกวน, เสียงดังอึกทึก
noiseproof(นอยซ'พรูฟ) adj. เก็บเสียง
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
noise(n) เสียงรบกวน, เสียงอึกทึก, เสียงดัง
noise(vt) ส่งเสียง, ทำเสียงดัง, ประกาศลั่น
noiseless(adj) ไม่มีเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
noiseเสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
noise๑. สัญญาณรบกวน๒. เสียงรบกวน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
noiseเสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noise abatement zoneเขตจำกัดการใช้เสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noiseสัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์]
Noiseเสียงรบกวน [TU Subject Heading]
Noise controlการควบคุมเสียงรบกวน [TU Subject Heading]
Noise Level Meterมาตรระดับเสียง, Example: เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน ฉบับที่ 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ไอ อี ซี (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐาน ฉบับที่ 651 [สิ่งแวดล้อม]
Noise pollutionมลพิษทางเสียง [TU Subject Heading]
noise pollutionมลพิษทางเสียง, เสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ถ้าระดับความเข้มของเสียงเกิน 80 เดซิเบล อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
When the window's open, the train noise is almost unbearable.เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ 12 Angry Men (1957)
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง The Old Man and the Sea (1958)
You made a lot of noise my friend huh?ทำเสียงดังจริงนะพวก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
Keep the noise down. - Look what I found. - It's their uniforms.ที่นี่มองสิ่งที่ฉันพบ มันคือเครื่องแบบ ของพวกเขา Yellow Submarine (1968)
What is that noise going on up there?นั่นเเสียงอะไร ไปตรวจดูสิ Return to Oz (1985)
What kind of noise is that for a baby to make?ดนตรีแบบไหนที่เด็กๆ จะเล่นได้? The Nightmare Before Christmas (1993)
That cute nibbley noise she makes when she eats.เสียงแหล่มๆเล็กๆที่เธอทำ เวลาเธอกิน The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I'm surprised you can hear anything. What's with all the noise in your brain today?ผมดีใจที่คุณได้ยินอะไรซะที, ยังมีเสียงรบกวนในหัวคุณอยู่รึเปล่า? Ghost in the Shell (1995)
I have a strange noise in my head.มีเสียงดังๆแปลกๆอยู่ในหัว All About Lily Chou-Chou (2001)
You know, you make the same noises in bed.รู้มั้ย คุณร้องเสียงเหมือนเธอเลย Ken Park (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noiseAccustom a hunting dog to the noise of a gun.
noiseA loud noise in the night scared him.
noiseA loud noise made him jump.
noiseA noise woke her up.
noiseA sudden loud noise broke in on my meditation.
noiseA sudden noise abstracted their attention from the game.
noiseAt that instant it exploded with a great noise.
noiseBlackie makes a lot of noise while he eats.
noiseBoys, don't make any noise.
noiseCan you hear the noise of the waves on the beach?
noiseCan you keep the noise down?
noiseCan you put up with the noise?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญาณรบกวน(n) noise, Syn. เสียงรบกวน, Example: ภาพที่ไม่ชัดเจนอาจเกิดจากสัญญาณรบกวนที่มาจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ, Thai Definition: เสียงที่แทรกเข้ามาทำให้ไม่ได้ยินอย่างชัดเจน
รณ(n) noise, See also: voice, sound, Syn. เสียง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระแสง(n) sound, See also: noise, voice, tone, Syn. เสียง, Example: ท่านมีกระแสงที่แจ่มใส
กระแสเสียง(n) sound, See also: noise, voice, Syn. คลื่นเสียง, Example: กระแสเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูเราเกิดจากการสั่นสะเทือนของต้นเสียง
ระดับเสียง(n) volume level, See also: noise level, loudness, Example: เครื่องพรินเตอร์เครื่องนี้มีระดับเสียงประมาณ 45 เดซิเบล, Count Unit: เดซิเบล, Thai Definition: ความดังของเสียง
เสียงดัง(n) loud sound, See also: noise, Example: ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ มีคนมาทำเสียงดัง จนเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai Definition: เสียงที่บังเกิดขึ้นอย่างแรง
ความดัง(n) loudness, See also: noise, clamor, Ant. ความค่อย, ความเงียบ, ความสงบ, Example: เครื่องตรวจการจะวัดความดังของเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน
มลพิษทางเสียง(n) noise pollution, Example: ท่านอาจารย์มีผลงานในการสอน การวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง, Thai Definition: อันตรายที่เกิดจากการได้รับฟังเสียงดังเป็นเวลานานๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ
มลพิษทางเสียง(n) noise pollution

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหารจีน[āhān Jīn] (n, exp) EN: Chinese food ; Chinese cuisine  FR: cuisine chinoise [ f ] ; nourriture chinoise [ f ]
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [ m ]
การวัดเสียง[kān wat sīeng] (n, exp) EN: noise measurement
คุณภาพเสียง[khunnaphāp sīeng] (n, exp) EN: noise standard  FR: qualité sonore [ m ]
กระฉ่อน[krachǿn] (v) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely  FR: répercuter tous azimuts
กระแสง[krasaēng] (n) EN: sound ; noise ; voice ; tone
กระแสเสียง[krasaē sīeng] (n, exp) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone
กริบ[krip] (adv) EN: quietly ; noiselessly ; silently  FR: silencieusement
แหลมอินโดจีน[laēm Indōjīn] (n, prop) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina  FR: Indochine [ f ] ; Péninsule indochinoise[ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOISE N OY1 Z
NOISES N OY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noise (v) nˈɔɪz (n oi1 z)
noised (v) nˈɔɪzd (n oi1 z d)
noises (v) nˈɔɪzɪz (n oi1 z i z)
noiseless (j) nˈɔɪzləs (n oi1 z l @ s)
noiselessly (a) nˈɔɪzləsliː (n oi1 z l @ s l ii)
noiselessness (n) nˈɔɪzləsnəs (n oi1 z l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
噪声[zào shēng, ㄗㄠˋ ㄕㄥ, / ] noise, #9,760 [Add to Longdo]
无声[wú shēng, ㄨˊ ㄕㄥ, / ] noiseless; noiselessly; silent, #11,029 [Add to Longdo]
响声[xiǎng shēng, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄥ, / ] noise, #18,280 [Add to Longdo]
杂音[zá yīn, ㄗㄚˊ ㄧㄣ, / ] noise, #27,713 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, ] noise of water, #35,432 [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] noise of rage; to cry out in anger; Taiwan pr. duo4, #43,624 [Add to Longdo]
[tāng, ㄊㄤ, / ] noise of drums, #59,132 [Add to Longdo]
吵闹声[chǎo nào shēng, ㄔㄠˇ ㄋㄠˋ ㄕㄥ, / ] noise, #66,675 [Add to Longdo]
消声器[xiāo shēng qì, ㄒㄧㄠ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] noise reduction equipment, #75,722 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] noise of bird's wings, #554,548 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antidröhnblech { n }noise suppression plate [Add to Longdo]
Geräusch { n } | Geräusche { pl } | ein hämmerndes Geräusch | monotones Geräuschnoise | noises | a hammering noise | monotone [Add to Longdo]
Geräuschpegel { m }noise level [Add to Longdo]
Lärmbekämpfung { f }noise prevention; noise abatement [Add to Longdo]
Lärmbelastung { f }; schädliche Geräuschbelastung { f }noise pollution [Add to Longdo]
Lärmbelästigung { f }noise pollution [Add to Longdo]
Lärmmessung { f }noise measurements [Add to Longdo]
Lärmreduzierung { f }noise reduction [Add to Longdo]
Lärmschutz { m }noise protection; noise control [Add to Longdo]
Rauschschwelle { f }noise threshold [Add to Longdo]
Rauschunterdrückung { f }noise suppression [Add to Longdo]
Schalldämmsystem { n }noise control system [Add to Longdo]
Störfestigkeit { f }noise immunity [Add to Longdo]
Straßenlärm { m }noise of the traffic [Add to Longdo]
Abrollgeräusch { n } auf rauher Straßenoise on rough road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
かんかん[kankan] (n, adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
きず音;傷音[きずおん, kizuon] (n) flaw noise [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
くっすん[kussun] (n) sobbing noise [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv, adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ごみ音;ゴミ音[ごみおん(ごみ音);ゴミおん(ゴミ音), gomion ( gomi oto ); gomi on ( gomi oto )] (n) contamination noise; noise from contamination [Add to Longdo]
さざめき[sazameki] (n) hubbub; din; noise [Add to Longdo]
ざあざあ[zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノイズ[のいず, noizu] noise [Add to Longdo]
雑音[ざつおん, zatsuon] noise [Add to Longdo]
雑音バースト信号[ざつおんバーすとしんごう, zatsuon ba-sutoshingou] noise burst signal [Add to Longdo]
信号対ノイズ比[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] SNR, signal to noise ratio [Add to Longdo]
近似雑音[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn) [Add to Longdo]
近似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence [Add to Longdo]
量子化雑音[りょうしかざつおん, ryoushikazatsuon] quantization noise [Add to Longdo]
白色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noise \Noise\, v. i.
   To sound; to make a noise. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noise \Noise\, v. t. [imp. & p. p. {Noised}; p pr. & vb. n.
   {Noising}.]
   1. To spread by rumor or report.
    [1913 Webster]
 
       All these sayings were noised abroad. --Luke i. 65.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb with noise. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noise \Noise\, n. [F. noise noisy strife, quarrel, brawl, fr. L.
   nausea seasickness, sickness, disgust. See {Nausea}.]
   1. Sound of any kind.
    [1913 Webster]
 
       The heavens turn about in a most rapid motion
       without noise
       to us perceived.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Noise is either a sound of too short a duration to be
      determined, like the report of a cannon; or else it is
      a confused mixture of many discordant sounds, like the
      rolling of thunder or the noise of the waves.
      Nevertheless, the difference between sound and noise is
      by no means precise. --Ganot.
      [1913 Webster]
 
   2. Especially, loud, confused, or senseless sound; clamor;
    din.
    [1913 Webster]
 
   3. Loud or continuous talk; general talk or discussion;
    rumor; report. "The noise goes." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What noise have we had about transplantation of
       diseases and transfusion of blood!  --T. Baker.
    [1913 Webster]
 
       Socrates lived in Athens during the great plague
       which has made so much noise in all ages.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   4. Music, in general; a concert; also, a company of
    musicians; a band. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The king has his noise of gypsies.  --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cry; outcry; clamor; din; clatter; uproar.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 background \back"ground`\, n. [Back, a. + ground.]
   [1913 Webster]
   1. Ground in the rear or behind, or in the distance, as
    opposed to the {foreground}, or the ground in front.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) The space which is behind and subordinate to a
    portrait or group of figures.
    [1913 Webster]
 
   Note: The distance in a picture is usually divided into
      foreground, middle distance, and background.
      --Fairholt.
      [1913 Webster]
 
   3. Anything behind, serving as a foil; as, the statue had a
    background of red hangings.
    [1913 Webster]
 
   4. A place in obscurity or retirement, or out of sight.
    [1913 Webster]
 
       I fancy there was a background of grinding and
       waiting before Miss Torry could produce this highly
       finished . . . performance.      --Mrs.
                          Alexander.
    [1913 Webster]
 
       A husband somewhere in the background. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   5. The set of conditions within which an action takes place,
    including the social and physical conditions as well as
    the psychological states of the participants; as, within
    the background of the massive budget deficits of the
    1980's, new spending programs had little chance of passage
    by the congress.
    [PJC]
 
   6. The set of conditions that precede and affect an action,
    such as the social and historical precedents for the
    event, as well as the general background[5]; as, against
    the background of their expulsion by the Serbs, the desire
    of Kosovars for vengeance is understandable though
    regrettable.
    [PJC]
 
   7. (Science) The signals that may be detected by a
    measurement which are not due to the phenomenon being
    studied, and tend to make the measurement uncertain to a
    greater or lesser degree. Specifically: (Physics)
    Electronic noise present in a system using electronic
    measuring instrument or in a telecommunications system,
    which may hide and which must be differentiated from the
    desired signal; also called background noise or {noise}.
    [PJC]
 
   8. (Journalism) An agreement between a journalist and an
    interviewee that the name of the interviewee will not be
    quoted in any publication, although the substance of the
    remarks may be reported; -- often used in the phrase "on
    background". Compare {deep background}.
    [PJC]
 
   {To place in the background}, to make of little consequence.
 
   {To keep in the background}, to remain unobtrusive,
    inconspicuous or out of sight; -- of people.
 
   {deep background}, (Journalism) the status of an interview
    which must not be quoted in a publication, even without
    attribution. Compare {background}[8].
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noise
   n 1: sound of any kind (especially unintelligible or dissonant
      sound); "he enjoyed the street noises"; "they heard
      indistinct noises of people talking"; "during the firework
      display that ended the gala the noise reached 98 decibels"
   2: the auditory experience of sound that lacks musical quality;
     sound that is a disagreeable auditory experience; "modern
     music is just noise to me" [syn: {noise}, {dissonance},
     {racket}]
   3: electrical or acoustic activity that can disturb
     communication [syn: {noise}, {interference}, {disturbance}]
   4: a loud outcry of protest or complaint; "the announcement of
     the election recount caused a lot of noise"; "whatever it was
     he didn't like it and he was going to let them know by making
     as loud a noise as he could"
   5: incomprehensibility resulting from irrelevant information or
     meaningless facts or remarks; "all the noise in his speech
     concealed the fact that he didn't have anything to say"
   6: the quality of lacking any predictable order or plan [syn:
     {randomness}, {haphazardness}, {stochasticity}, {noise}]
   v 1: emit a noise [syn: {make noise}, {resound}, {noise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top