ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัญญาณบอกเหตุ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัญญาณบอกเหตุ-, *สัญญาณบอกเหตุ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auraสัญญาณบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm.พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ Episode #1.5 (1995)
I just wish there had been some warning, some sign that she would do such a thing.ฉันได้แต่หวังว่า มันน่าจะมีสัญญาณบอกเหตุบางอย่าง ีสัญญาณว่าเธอจะทำเรื่องแบบนี้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Call's apartment is 5 minutes from the pharmacy, but there's no sign that he came here to wash off that blood.อพาร์เม้นท์ของคอลล์ 5 นาทีจากร้านขายยา แต่นี่ไม่มีสัญญาณบอกเหตุ ว่าเขามาที่นี่เพื่อล้างคราบเลือด Haunted (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blinker[N] สัญญาณบอกเหตุ
portent[N] ลาง, See also: สัญญาณบอกเหตุ, ปาฏิหาริย์, Syn. clue, omen, token

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay

English-Thai: Nontri Dictionary
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top