ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nouveau

N UW2 V OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nouveau-, *nouveau*
Possible hiragana form: のうう゛ぇあう
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nouveau romanนวนิยายแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
STELLA: Welcome to the nouveau riche, Mr. One Two.ขอต้อนรับการเป็นเศรษฐีคนใหม่ คุณวันทู RocknRolla (2008)
Strolling the Christmas markets with daddy and Roman, celebrating Beaujolais Nouveau at Le Tambour.เดินเล่น ที่ตลาดคริสมาสต์กับพ่อและโรมัน ฉลองเบโจเลอัส โนเวอู ที่เลแทมโบ Gaslit (2010)
See if he'll redo every bathroom in this house to your exact, nouveau riche specifications.ดูซิว่าเค้าจะทำห้องน้ำใหม่ทุกๆห้องในบ้านนี้ ให้ตรงตามสเป็คเศรษฐีใหม่ของคุณเป๊ะๆหรือเปล่า Rubber Man (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐีใหม่(n) nouveau riche, See also: new rich, Example: ปัจจุบันนี้รถเบนซ์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพวกเศรษฐีใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เพิ่งร่ำรวยขึ้นมา, คนมั่งมีที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมากจากตระกูลเก่าแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [ m ] ; modern style [ m ]
แบบใหม่[baēp mai] (n, exp) EN: new model  FR: nouveau modèle [ m ] ; nouvelle édition [ f ]
โฉมใหม่[chōm mai] (n, exp) EN: new look  FR: nouveau look [ m ]
เด็กแดง[dek daēng] (n, exp) EN: new born baby  FR: nouveau-né [ m ] ; nouveau-née [ f ]
เด็กเกิดใหม่[dek koēt mai] (n, exp) EN: newborn baby  FR: nouveau-né [ m ] ; nouveau-née [ f ]
เด็กแรกเกิด[dek raēkkoēt] (n, exp) EN: newborn baby ; babe  FR: nouvean-né [ m ] ; nouveau-née [ f ]
เอี่ยม[īem] (adj) EN: brand-new ; new  FR: tout neuf ; tout nouveau
การเปิดร้านใหม่[kān poēt rān mai] (n, exp) EN: opening of a shop  FR: ouverture d'un nouveau magasin [ f ]
คำใหม่[kham mai] (n, exp) EN: new vocabulary ; neologism  FR: mot nouveau [ m ] ; néologisme [ m ] ; vocabulaire nouveau [ m ]
ลองใหม่[løng mai] (v) EN: retry  FR: réessayer ; ressayer ; essayer de nouveau

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOUVEAU N UW2 V OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nouveau (n) muːvˈou (m uu v ou1)
nouveau riche (n) nˌuːvou-rˈiːʃ (n uu2 v ou - r ii1 sh)
nouveaux riches (n) nˌuːvou-rˈiːʃ (n uu2 v ou - r ii1 sh)

French-Thai: Longdo Dictionary
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アールヌーボー;アールヌーヴォー[a-runu-bo-; a-runu-vo-] (n) art nouveau (fre [Add to Longdo]
エスプリヌーボー[esupurinu-bo-] (n) esprit nouveau (fre [Add to Longdo]
ヌーボー[nu-bo-] (n, adj-t, adv-to) nouveau; (P) [Add to Longdo]
ヌーボーロマン[nu-bo-roman] (n) nouveau roman (fre [Add to Longdo]
ヌーヴォーロマン[nu-vo-roman] (n) nouveau roman [Add to Longdo]
ボジョレーヌーヴォー;ボージョレヌーボー;ボージョレーヌーヴォー[bojore-nu-vo-; bo-jorenu-bo-; bo-jore-nu-vo-] (n) Beaujolais Nouveau (fre [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n, adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  nouveau /nuvo/ 
   new; novel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top