ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horn

HH AO1 R N   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horn-, *horn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horn[N] เขา, See also: เขาสัตว์
horn[N] เครื่องเป่าในดนตรีแจ๊ส
horn[N] แตร (รถยนต์)
horn[VT] แทง (ด้วยเขา), See also: ขวิด (ด้วยเขา)
horny[ADJ] คล้ายเขาสัตว์
horny[ADJ] ซึ่งมีความต้องการทางเพศ, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ, Syn. concupiscent, libidinous, lustful
horny[ADJ] ที่ทำมาจากเขาสัตว์, See also: ที่ทำด้วยเขาสัตว์
horny[ADJ] หยาบคล้ายเขาสัตว์, See also: กระด้างคล้ายเขาสัตว์
horned[ADJ] ซึ่งมีเขา
hornet[N] แตน (เป็นแมลงในตระกูล Vespidae), See also: ต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
hornbilln. นกขนาดใหญ่ มีจะงอยปากใหญ่ที่มีหนาม
hornbookn. หนังสือเรียนเบื้องต้น
horned(ฮอร์นด) adj. ซึ่งมีเขา,ซึ่งมีส่วนที่เป็นหงอน., See also: hornedness n.
hornet(ฮอร์'เนท) n. แตน
hornswogglevt. โกง,หลอกลวง
horntailn. แมลงคล้ายแตน
horny(ฮอร์'นี) adj. คล้ายเขาสัตว์,ประกอบด้วยเขาสัตว์,เต็มไปด้วยราคะ., See also: hornily adv. horniness n.
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
alphorn(แอลพ' ฮอร์น) n. alpenhorn

English-Thai: Nontri Dictionary
horn(n) แตรรถยนต์,เขาสัตว์
hornet(n) ตัวต่อ
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
horny(adj) มีเขา,แข็งเหมือนเขาสัตว์,เป็นเขาสัตว์
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
leghorn(n) ไก่เล็กฮอน
shoehorn(n) ช้อนใส่รองเท้า
shorn(vt) pp ของ shear
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hornแตร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hornยอดเขารูปพีระมิด, ฮอร์น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
horn coral; cup coral; solitary coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hornblendeฮอร์นเบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hornfelsหินฮอร์นเฟลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hornbillsนกเงือก [TU Subject Heading]
Hornblende ฮอร์นเบลนด์
แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในหินแกรนิตเทือกเขาตาก-เถิน และเทือกเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี เป็นส่วนประกอบของหินไดออไรต์ ซึ่งพบหลายแห่ง เช่นที่ เขามัน อำเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญในหินอัคนี และหินแปร [สิ่งแวดล้อม]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้น
Hornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา

<b>Horn</b>book
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, your horn works. Now try your lights.ดีฮอร์นของคุณทำงาน ตอนนี้ลองไฟของคุณ 12 Angry Men (1957)
Get on the horn and talk that guy down.ไปช่วยเขาให้นำเครื่องนั่นลงมาได้แล้ว Airplane! (1980)
We'd like to do a favorite of the horn section. We hope it's one of yours.พวกเราชอบทำกลุ่มแตรที่สุด เราหวังมันเป็นของคุณด้วย The Blues Brothers (1980)
Well, hell, you might have blown that sweet horn a bit out of shape.เอาละ นายเป่าแตรนั่นเพี้ยนไปหน่อย The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
[ Horn Honking ][แตร] Pulp Fiction (1994)
[ Car Horn Playing "La Cucaracha" ][รถยนต์ฮอร์นเล่น "ลาคูคาราชา"] Pulp Fiction (1994)
[CAR HORNS HONKING][CAR HORNS HONKING] The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
You can blow that horn out your ass!แกรีบผ่านไปได้แล้ว! Ghost in the Shell (1995)
It had one long horn and one big eyeมันมีหนึ่งแตรยาวและ ตาข้างหนึ่งใหญ่ Contact (1997)
(car horns blare)และ ทำลายร้านกาแฟเฟรนด์ชายส์ Fight Club (1999)
-The horn of Gondor. -Boromir.เสียงแตรแห่งกอนดอร์ โบโรเมีย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- See that truck? Beauty, ain't it? - (Truck horn sounds)แกเห็นรถกระบะคันนั้นไหม สวยดี.. 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hornA cloud of hornets set at the children.
hornAn ox is taken by the horns and a man by word.
hornBuffaloes have big horns.
hornDon't blow your own horn too much.
hornImpatient at the delay, many drivers began to blow their horns.
hornIt may sound like blowing my own horn, but I can speak French.
horn"Never mind that, what's with that get up ... a swimming suit!?" "That's right. Sexy isn't it? Feeling horny?"
hornNobody likes him, because he is always blowing his own horn.
hornPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.
hornShe therefore came up on this side, opened her own window and tapped her horn lightly to draw attention to the fact that she was there.
hornThe general took the bull by the horns and saved his army from disaster.
hornThere is no way out of the siege except to take the bull by the horns and let God judge the outcome.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขา[N] horn, Syn. เขาสัตว์, Example: กวางแทบจะสูญพันธ์เพราะมนุษย์ล่าเพื่อต้องการเขาอันสวยงามของมัน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: สิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์บางพวก เช่น กวาง
เขนง[N] horn, See also: bugle, Syn. เขาสัตว์, Example: พิธีการของชนเผ่านี้ใช้เขนงซึ่งทำมาจากเขาวัว เป่าให้เกิดเสียงเพื่อเป็นสัญญาณบอกความหมายบางอย่าง, Thai definition: เขาวัวเขาควายที่ใช้เป่าบอกอาณัติสัญญาณ
ปากกระจับ[N] horn chestnut-shaped lips, See also: caltrop-shaped mouth, Example: เขาจได้แต่ว่า ผู้หญิงที่เขาพบคืนนั้น มีดวงตากลมโต จมูกโด่ง ปากกระจับ, Thai definition: มีปากเป็นจักๆ เหมือนฝักกระจับหรือกลีบบัว
ต่อ[N] wasp, See also: hornet, Syn. ตัวต่อ, Example: เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง
แตน[N] wasp, See also: hornet, Example: เด็กๆ แหย่รังแตนจึงถูกแตนต่อยเข้าให้บ้าง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงประเภทเดียวกับต่อ แต่ขนาดเล็กกว่า โดยปกติลำตัวยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร หลายชนิดอยู่ในวงศ์เดียวกับต่อ หลายชนิดอยู่เป็นฝูง ทำรังขนาดเล็ก
แตร[N] horn, See also: brass wind instrument, bugle, trumpet, clarion, klaxon, Example: เมื่อเดินย่ำทรายต่อไปอีกก็ได้ยินเสียงขลุ่ยและแตรอย่างแผ่วเบาเศร้าสร้อย ราวกับจะกระซิบบอกเรื่องราวที่ผู้คนลืมเลือนไปหมดสิ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องดนตรีในจำพวกเครื่องเป่า ทำด้วยโลหะ มีปากบาน
รังแตน[N] hornet's nest, See also: wasp's nest, Count unit: รัง
ขวัด[V] horn, See also: butt, gore, Syn. ขวิด, กวัด, ขัด
แตรรถยนต์[N] horn, See also: hooter, klaxon, Syn. แตร, Example: เขาเปิดไฟใหญ่และบีบแตรรถยนต์แทบตลอดทาง, Thai definition: เครื่องสำหรับบีบหรือกดให้เกิดเสียงเป็นสัญญาณของรถยนต์
นอ[N] horn, Count unit: นอ, Thai definition: สิ่งที่งอกขึ้นเหนือจมูกแรด แข็งเหมือนเขาสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
ช้อนรองเท้า[n.] (chøn-røngthāo) EN: shoehorn   FR: chausse-pied [m]
ด้วงม่วง[n.] (duang muang) EN: Long-horned Beetle ?   
ด้วงหนวดพู่[n.] (duang nūat phū) EN: long-horned beetle   
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) EN: Long-horned beetle ?   
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi Mø Bunsong) EN: Boonsong's Horned Toad   
หอดูดาวสิรินธร[n. prop.] (Hødūdāo Sirinthøn) EN: Sirindhorn Observatory   
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]
เขา[n.] (khao) EN: horn ; animal horn   FR: corne [f]
เขาสัตว์[n.] (khao sat) EN: horn ; animal horn   FR: corne (d'animal) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORN HH AO1 R N
HORNE HH AO1 R N
HORNS HH AO1 R N Z
HORNY HH AO1 R N IY0
HORNED HH AO1 R N D
HORNIG HH AO1 R N IH0 G
HORNER HH AO1 R N ER0
HORNAK HH AO1 R N AH0 K
HORNEY HH AO1 R N IY0
HORN'S HH AO1 R N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horn (v) hˈɔːn (h oo1 n)
horns (v) hˈɔːnz (h oo1 n z)
horny (j) hˈɔːniː (h oo1 n ii)
horned (v) hˈɔːnd (h oo1 n d)
hornet (n) hˈɔːnɪt (h oo1 n i t)
Hornsea (n) hˈɔːnziː (h oo1 n z ii)
hornets (n) hˈɔːnɪts (h oo1 n i t s)
hornier (j) hˈɔːnɪəʳr (h oo1 n i@ r)
horning (v) hˈɔːnɪŋ (h oo1 n i ng)
hornbeam (n) hˈɔːnbiːm (h oo1 n b ii m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] horned toad, #31,184 [Add to Longdo]
[chī, , ] hornless dragon, #36,763 [Add to Longdo]
犄角[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, ] horn, #57,897 [Add to Longdo]
非洲之角[Fēi zhōu Zhī jiǎo, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄓ ㄐㄧㄠˇ, ] Horn of Africa, #102,210 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] hornless deer, #121,864 [Add to Longdo]
犀鸟[xī niǎo, ㄒㄧ ㄋㄧㄠˇ, / ] hornbill, #171,015 [Add to Longdo]
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, / ] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole) [Add to Longdo]
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, / ] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole) [Add to Longdo]
[, ㄍㄜˊ, ] horns; antlers [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horn {n} [mus.] | Hörner {pl}horn | horns [Add to Longdo]
Horn {n}horn [Add to Longdo]
Hornblende {f}hornblende [Add to Longdo]
Horner-Schema {n} [math.]Horner scheme [Add to Longdo]
Hornfels {m}hornfels; hornfelz [Add to Longdo]
Hornhaut {f} [anat.]cornea [Add to Longdo]
Hornhaut {f}horny skin [Add to Longdo]
Hornist {m} [mus.] | Hornisten {pl} | Hornissen {pl}horn player | horn players | hornets [Add to Longdo]
Hornist {m} [mil.] | Hornisten {pl}bugler | buglers [Add to Longdo]
Hornsignal {n}blast on a horn [Add to Longdo]
Hornsignal blasendbugling [Add to Longdo]
Hornstein {m}chert [Add to Longdo]
Hornstoff {m}keratin [Add to Longdo]
hornighorny [Add to Longdo]
Hornwehrvogel {m} [ornith.]Horned Screamer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
へぼ[, hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アフリカの角[アフリカのつの, afurika notsuno] (n) horn of Africa [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
アルペンホルン[, arupenhorun] (n) alpenhorn (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
角膜[かくまく, kakumaku] Hornhaut (des Auges) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horn \Horn\ (h[^o]rn), n. [AS. horn; akin to D. horen, hoorn,
   G., Icel., Sw., & Dan. horn, Goth. ha['u]rn, W., Gael., & Ir.
   corn, L. cornu, Gr. ke`ras, and perh. also to E. cheer,
   cranium, cerebral; cf. Skr. [,c]iras head. Cf. {Carat},
   {Corn} on the foot, {Cornea}, {Corner}, {Cornet},
   {Cornucopia}, {Hart}.]
   1. A hard, projecting, and usually pointed organ, growing
    upon the heads of certain animals, esp. of the ruminants,
    as cattle, goats, and the like. The hollow horns of the Ox
    family consist externally of true horn, and are never
    shed.
    [1913 Webster]
 
   2. The antler of a deer, which is of bone throughout, and
    annually shed and renewed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any natural projection or excrescence from an
    animal, resembling or thought to resemble a horn in
    substance or form; esp.:
    (a) A projection from the beak of a bird, as in the
      hornbill.
    (b) A tuft of feathers on the head of a bird, as in the
      horned owl.
    (c) A hornlike projection from the head or thorax of an
      insect, or the head of a reptile, or fish.
    (d) A sharp spine in front of the fins of a fish, as in
      the horned pout.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) An incurved, tapering and pointed appendage found
    in the flowers of the milkweed ({Asclepias}).
    [1913 Webster]
 
   5. Something made of a horn, or in resemblance of a horn; as:
    (a) A wind instrument of music; originally, one made of a
      horn (of an ox or a ram); now applied to various
      elaborately wrought instruments of brass or other
      metal, resembling a horn in shape. "Wind his horn
      under the castle wall." --Spenser. See {French horn},
      under {French}.
    (b) A drinking cup, or beaker, as having been originally
      made of the horns of cattle. "Horns of mead and ale."
      --Mason.
    (c) The cornucopia, or horn of plenty. See {Cornucopia}.
      "Fruits and flowers from Amalth[ae]a's horn."
      --Milton.
    (d) A vessel made of a horn; esp., one designed for
      containing powder; anciently, a small vessel for
      carrying liquids. "Samuel took the hornof oil and
      anointed him [David]." --1 Sam. xvi. 13.
    (e) The pointed beak of an anvil.
    (f) The high pommel of a saddle; also, either of the
      projections on a lady's saddle for supporting the leg.
    (g) (Arch.) The Ionic volute.
    (h) (Naut.) The outer end of a crosstree; also, one of the
      projections forming the jaws of a gaff, boom, etc.
    (i) (Carp.) A curved projection on the fore part of a
      plane.
    (j) One of the projections at the four corners of the
      Jewish altar of burnt offering. "Joab . . . caught
      hold on the horns of the altar." --1 Kings ii. 28.
      [1913 Webster]
 
   6. One of the curved ends of a crescent; esp., an extremity
    or cusp of the moon when crescent-shaped.
    [1913 Webster]
 
       The moon
       Wears a wan circle round her blunted horns.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) The curving extremity of the wing of an army or of
    a squadron drawn up in a crescentlike form.
    [1913 Webster]
 
       Sharpening in mooned horns
       Their phalanx.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. The tough, fibrous material of which true horns are
    composed, being, in the Ox family, chiefly albuminous,
    with some phosphate of lime; also, any similar substance,
    as that which forms the hoof crust of horses, sheep, and
    cattle; as, a spoon of horn.
    [1913 Webster]
 
   9. (Script.) A symbol of strength, power, glory, exaltation,
    or pride.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is . . . the horn of my salvation. --Ps.
                          xviii. 2.
    [1913 Webster]
 
   10. An emblem of a cuckold; -- used chiefly in the plural.
     "Thicker than a cuckold's horn." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. the {telephone}; as, on the horn. [slang]
     [PJC]
 
   12. a body of water shaped like a horn; as, the Golden Horn
     in Istanbul.
     [PJC]
 
   {Horn block}, the frame or pedestal in which a railway car
    axle box slides up and down; -- also called {horn plate}.
    
 
   {Horn of a dilemma}. See under {Dilemma}.
 
   {Horn distemper}, a disease of cattle, affecting the internal
    substance of the horn.
 
   {Horn drum}, a wheel with long curved scoops, for raising
    water.
 
   {Horn lead} (Chem.), chloride of lead.
 
   {Horn maker}, a maker of cuckolds. [Obs.] --Shak.
 
   {Horn mercury}. (Min.) Same as {Horn quicksilver} (below).
 
   {Horn poppy} (Bot.), a plant allied to the poppy ({Glaucium
    luteum}), found on the sandy shores of Great Britain and
    Virginia; -- called also {horned poppy}. --Gray.
 
   {Horn pox} (Med.), abortive smallpox with an eruption like
    that of chicken pox.
 
   {Horn quicksilver} (Min.), native calomel, or bichloride of
    mercury.
 
   {Horn shell} (Zool.), any long, sharp, spiral, gastropod
    shell, of the genus {Cerithium}, and allied genera.
 
   {Horn silver} (Min.), cerargyrite.
 
   {Horn slate}, a gray, siliceous stone.
 
   {To pull in one's horns}, {To haul in one's horns}, to
    withdraw some arrogant pretension; to cease a demand or
    withdraw an assertion. [Colloq.]
 
   {To raise the horn}, or {To lift the horn} (Script.), to
    exalt one's self; to act arrogantly. "'Gainst them that
    raised thee dost thou lift thy horn?" --Milton.
 
   {To take a horn}, to take a drink of intoxicating liquor.
    [Low]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horn \Horn\, v. t.
   1. To furnish with horns; to give the shape of a horn to.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to wear horns; to cuckold. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horn
   n 1: a noisemaker (as at parties or games) that makes a loud
      noise when you blow through it
   2: one of the bony outgrowths on the heads of certain ungulates
   3: a noise made by the driver of an automobile to give warning;
   4: a high pommel of a Western saddle (usually metal covered with
     leather) [syn: {horn}, {saddle horn}]
   5: a brass musical instrument with a brilliant tone; has a
     narrow tube and a flared bell and is played by means of
     valves [syn: {cornet}, {horn}, {trumpet}, {trump}]
   6: any hard protuberance from the head of an organism that is
     similar to or suggestive of a horn
   7: the material (mostly keratin) that covers the horns of
     ungulates and forms hooves and claws and nails
   8: a device having the shape of a horn; "horns at the ends of a
     new moon"; "the hornof an anvil"; "the cleat had two horns"
   9: an alarm device that makes a loud warning sound
   10: a brass musical instrument consisting of a conical tube that
     is coiled into a spiral and played by means of valves [syn:
     {French horn}, {horn}]
   11: a device on an automobile for making a warning noise [syn:
     {automobile horn}, {car horn}, {motor horn}, {horn},
     {hooter}]
   v 1: stab or pierce with a horn or tusk; "the rhino horned the
      explorer" [syn: {horn}, {tusk}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 horn
  1. horn
  2. hooter; horn; klaxon

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Horn /hɔrn/ 
  horn

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 horn
  1. horn
  2. hooter; horn; klaxon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top