Search result for

หัว

(153 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัว-, *หัว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
55555 (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า เลยเขียนเอาสะดวกว่า 55555
ถถถถถ (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ 55555 (hahahahaha) เนื่องจากบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไป ปุ่มอักษร ถ จะตรงกับเลข 5 ในภาษาอังกฤษ และผู้พิมพ์มักลืมกดปุ่มเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อน ตั้งใจจะพิมพ์ 55555 เลยกลายเป็น ถถถถถ เมื่อมีการพิมพ์ผิดกันบ่อยครั้ง จึงถือกันว่าคำว่า ถถถถถ ก็ใช้แทนความหมายของ 55555 ไป
เจ็บหัว (jargon ) ในภาษาเหนือจะแปลว่า อาการปวดหัว มึนหัว วิงเวียน (ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือมีบาดแผลที่หัว) เช่น เมื่อฉันคืนนอนน้อยตื่นมาเลยเจ็บหัวมาก แปลว่า เมื่อคืนฉันนอนน้อยตื่นมาเลยเวียนหัว

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
code (vi ) หัวใจหยุดเต้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตบหัวแล้วลูบหลัง (phrase proverb ) offend and then mollify
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน (n ) cardiac arrest
วัดหัวยาง[วัด-หัว-ยาง] ชื่อดรงเรียน
หัวดอยาวๆ[เป็นหัวดอใหญ่ยาวของผู้ชาย] (adv ) Dick
หัวหกก้นขวิด (phrase colloq ) gallivanting about, on the go

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวดี[ADJ] wise, See also: smart, intelligent, Syn. เก่ง, ฉลาด, Ant. หัวขี้เลื่อย, Example: ต้นเป็นเด็กหัวดีสอบได้ที่ 1 ทุกปี
หัวตอ[N] disregarded important thing, Syn. หัวหลักหัวตอ, Example: เขาเหมือนหัวตอไม่มีปากมีเสียงอะไรในแผนก, Thai definition: สิ่งที่เห็นเป็นไม่สำคัญ
หัวนม[N] child's pacifier, See also: nibble, comforter, Syn. จุกนม, Example: เด็กดูดนมแล้วสำลักเพราะหัวนมแตก, Thai definition: ของที่ทำด้วยยางเป็นต้น มีรูปคล้ายหัวนม สำหรับสวมขวดบรรจุน้ำนมหรือน้ำเป็นต้นเพื่อให้เด็กดูด
หัวนม[N] nipple, See also: teat, Example: เด็กวัยแตกเนื้อหนุ่มจะเจ็บหัวนม, Thai definition: อวัยวะส่วนที่อยู่ตอนยอดของนมมนุษย์หรือสัตว์
หัวปี[N] beginning of the year, Syn. ต้นปี, Ant. ท้ายปี, Example: เขาวางแผนไว้ตั้งแต่หัวปีเลย ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง, Thai definition: เวลาช่วงต้นปี
หัวปี[ADJ] firstborn, See also: eldest, Ant. สุดท้อง, Example: ลูกคนหัวปีของเขาเป็นชายสมใจปู่ย่า, Thai definition: ที่เกิดทีแรก, ที่เกิดก่อนเพื่อน
หัวรถ[N] railhead, See also: locomotive, Example: การเคลื่อนที่ของรถไฟต้องอาศัยหัวรถนำไป
หัวรอ[N] beginning of a weir or breakwater, Example: เขาพายเรือไปถึงหัวรอแล้วก็หยุดอยู่ครู่หนึ่ง, Thai definition: ต้นแห่งรอที่กันกระแสน้ำ
หัวลม[N] windward, See also: start of the gale, wind at the beginning of the winter, Syn. ต้นลม, Thai definition: ลมต้นฤดูหนาว
หัวหด[V] fear, See also: shrink (with fear), recoil, flinch, be afraid, Syn. กลัว, ขยาด, Ant. กล้า, Example: แค่ได้ยินกิตติศัพท์ความน่ากลัวของเจ้าโจรผู้ร้ายชาวบ้านก็กลัวหัวหดไปตามๆ กัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวน. ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์
หัวส่วนของพืชพันธุ์บางอย่างตอนที่อยู่ใต้ดิน เช่น หัวหอม หัวผักกาด, ส่วนที่อยู่ใต้ดินของพืชบางชนิด เป็นที่เกิดต้นอ่อน
หัวส่วนเริ่มต้นที่เป็นวงของตัวหนังสือ
หัวส่วนแห่งสิ่งของบางอย่างที่อยู่ข้างหน้า หรือข้างต้น หรือแรกเริ่ม เรียกว่า หัวของสิ่งนั้น ๆ เช่น หัวเรือ หัวถนน หัวที
หัวช่วงแรกเริ่มของเวลา เช่น หัวปี หัววัน หัวคํ่า หัวดึก
หัวส่วนแห่งสิ่งของที่เป็นยอด เช่น หัวฝี, ส่วนแห่งสิ่งของที่ยื่นเด่นออกไป เช่น หัวแหลม หัวสะพาน
หัวในการเล่นปั่นแปะหรือโยนหัวโยนก้อย เรียกสมมุติด้านหนึ่งของเงินปลีกว่า ด้านหัว คู่กับ ด้านก้อย
หัวส่วนที่ตรงข้ามกับหางหรือท้าย เช่น หัวแถวหางแถว หัวเรือ, ส่วนที่ตรงข้ามกับ ก้น ในความว่า หัวหวานก้นเปรี้ยว
หัวส่วนที่เป็นแก่นสาร เช่น หัวยา หัวเหล้า.
หัวน. สติปัญญา, ความสามารถพิเศษ, ความคิดริเริ่ม, เช่น เด็กคนนี้มีหัวทางดนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tuberหัว [แบบมันฝรั่ง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbหัว [แบบหอม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cormหัว [แบบเผือก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caput succedaneumหัว(ทารก)ปูดเหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquid distributor; distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor; liquid distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
turmericหัวขมิ้นชัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
head of mandibleหัวขากรรไกรล่าง [มีความหมายเหมือนกับ head of condyle; condylar head] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
condylar head; head of condyleหัวคอนดายล์ [มีความหมายเหมือนกับ head of mandible] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
head of condyle; condylar headหัวคอนดายล์ [มีความหมายเหมือนกับ head of mandible] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject headingหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Drill Bitหัวเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Enhanced-Radiation Warhead หัวรบเพิ่มสมรรถนะรังสี, อีอาร์ดับเบิลยู, หัวรบที่เป็นลูกระเบิดนิวตรอน (ดู neutron bomb ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
read/write headหัวอ่าน/บันทึก
อุปกรณ์ในเครื่องขับจานแม่เหล็กสำหรับใช้อ่านข้อมูลจากจาน และบันทึกข้อมูลลงในจาน เมื่อเราบันทึกแฟ้มลงในจานแม่เหล็ก หัวอ่าน/บันทึกจะปล่อยประจุไฟฟ้าลงบนจานกำลังหมุน ทำให้อนุภาคแม่เหล็กบนจานจัดเรียงตัวใหม่ เมื่อต้องการข้อมูลจากจาน หัวอ่าน/บันทึกก็จะตรวจดูลักษณะการจัดเรียงตัวของจุดแม่เหล็กบนจาน แล้วเปลี่ยนเป็นพัลส์ไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ [คอมพิวเตอร์]
Library of Congress Subject Headingsหัวเรื่องระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subheadingหัวเรื่องย่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
หัวเกรียนใช้เรียกการกระทำที่ดูไร้สาระ ทำแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา หรือใช้เรียก พวกที่ก่อกวนคนอื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน [ศัพท์วัยรุ่น]
Heads of householdsหัวหน้าครัวเรือน [TU Subject Heading]
Heartหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart defects, Congenitalหัวใจพิการแต่กำเนิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heart,หัวใจ ปอด The Thing (1982)
Headfirst.เอาหัวลงก่อน Pret-a-Poor-J (2008)
- Boss?-หัวหน้า Body of Lies (2008)
- [laughs][หัวเราะ] Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Boss.หัวหน้า The Garden of Forking Paths (2010)
Chief Monohan.หัวหน้าโมโนแฮน Dog Eat Dog (2010)
Chief!หัวหน้า! The King (2017)
Believe me. I hope you are.ใช่เลย พ่อก็หัวงไว้อย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
The Dean hasn't laughed like that in years.ไม่ได้ยินท่านหัวเราะร่าอย่างนี้มานานแล้วนะคะเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
It's a toss-up between the role of sex in artนี่เป็นการโยนเหรียญหัวก้อยระหว่างเซ็กส์กับศิลปะ New Haven Can Wait (2008)
I know I must seem rather traditionalฉันรู้ว่าฉันอาจจะดูหัวโบราณ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัว[n.] (hūa) EN: head   FR: tête [f]
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวกฎหมาย[adj.] (hūakotmāi) EN: legal-minded   
หัวกบาล[n.] (hūakabān) EN: pate ; top of the head   
หัวกระดูกโคนขา[n. exp.] (hūa kradūk khōn khā) EN: head of femur   
หัวกระสุน[n.] (hūakrasun) EN: bullet   
หัวกระเทียม[n.] (hūa krathīem) EN: garlic   FR: aïl [m] ; tête d'aïl [f]
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)

English-Thai: Longdo Dictionary
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
heart(n) หัวใจ
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
smashed(adj slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., S. very drunk ,
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbess[N] บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี
alopecia[N] หัวล้าน, Syn. baldness
anchorman[N] หัวเรี่ยวหัวแรง
archbishop[N] หัวหน้าของบิชอพ, Syn. chief bishop
arrowhead[N] หัวลูกศร
balding[ADJ] ซึ่งมีหัวล้าน, See also: หัวล้าน
bedhead[N] หัวเตียง
beetroot[N] หัวบีตรูตใช้เป็นอาหารสัตว์, Syn. beet
big toe[N] หัวแม่เท้า
bonce[N] หัวคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
aconite(แอค' โคไนทฺ) n. พืชหัวนก . -aconitic adj. (aconitum)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
attar(n) หัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ
auricle(n) ใบหู,หัวใจห้องบน
beet(n) หัวผักกาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
captionหัวข้อ
chortle[ชอท' เทิ่ล] (n vi vt ) หัวเราะ
head over heels (phrase) หัวปักหัวปำ (มักใช้กรณีที่ตกหลุมรัก) เช่น Be careful, you might just fall head over heels with Cindy.
Kim taeyeon[คิม แทยอน] (n name ) หัวหน้าวง และนักร้องหลักของ Girls' Generation หรือ So Nyeo Shi dae ซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องหญิงจากประเทศเกาหลีที่มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก จาก Mini 2nd Album : Tell me your wish (Genie) แทยอนน่ารักและรับประกันในความรั่วค่ะ อิอิ
Image:
kim taeyeon[คิม แทยอน] (name ) หัวหน้าวง Girls' Generation ศิลปินกลุ่มหญิงจากประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน โดยนอกจากทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงแล้ว แทยอนยังทำหน้าที่นักร้องเสียงหลักของวงอีกด้วย
See also: S. Taeyeon,
Image:
rutabaga (n ) หัวผักกาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
上司[じょうし, joushi] (n) หัวหน้า,เจ้านาย
大根[だいこん, daikon] (n) หัวไชเท้า
対象[たいしょう, taishou] (n) หัวข้อ,เป้าหมาย
心臓[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related: 心
親分[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม
[あたま, atama] (n) หัว (คน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
黄昏[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พลบค่ำ (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 黄昏,
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง , See also: R. 火事
テーマ[てーま, tema] (n) หัวข้อ
要項[ようこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
話題[わだい, wadai] (n) หัวข้อสนทนา่
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] (vi ) หัวเราะคิกคัก
所長[しょちょう, shochou] (n ) หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย
項目[こうもく, koumoku] หัวข้อ, heading

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
副題[ふくだい, fukudai] Thai: หัวข้อย่อย English: subtitle
笑う[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh
部長[ぶちょう, buchou] Thai: หัวหน้าหน่วยงาน
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
頭脳[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head
[かぶ, kabu] Thai: หัวพืช English: stump (of tree)

German-Thai: Longdo Dictionary
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง
Kopf(n) |der, pl. Köpfe| หัว ศรีษะ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Scheiß drauf!(phrase slang) ช่างหัวมันเหอะ ลืมมันไปซะ (แปลตรงตัวคือ อุจจาระทับใส่มันไปเลย)
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Birne (slang ) หัว(สมอง)
Rohrtrenner {n} [techn.]หัวหน้าฝึกสอนนักกีฬา

French-Thai: Longdo Dictionary
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
mal à la têteอาการปวดศรีษะ อาการปวดหัว เช่น J'ai mal à la tête. ฉันมีอาการปวดหัว
coin(n) |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart (n name) หัวใจสลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top