ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corm

K AO1 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corm-, *corm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
little cormorant(n, name, uniq) นกกาน้ำเล็ก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corm(n) หัวของพืชบางชนิด, Syn. bulb, root, tuber
cormorant(n) คนโลภ
cormorant(n) นกกาน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corm(คอร์ม) n. ฐานต้นที่เป็นรูปกระเปาะ, หัวจำพวกต้นไม้จำพวกหอมกระเทียม, See also: cormmoid adj. ดูcorm cormous adj. ดูcorm
cormorant(คอ'มะเรินทฺ) n. นกกาน้ำ, คนละโมบ, คนตะกละ.adj. ละโมบ, ตะกละ, Syn. greedy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cormหัว [ แบบเผือก ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cormelหัวแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาน้ำ(n) cormorant, See also: water crow, Syn. นกกาน้ำ, Example: แถวนี้เคยมีกาน้ำอาศัยอยู่, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกาน้ำ[nok kānām] (n) EN: cormorant  FR: cormoran [ m ]
นกกาน้ำเล็ก[nok kānām lek] (n, exp) EN: Little Cormorant  FR: Cormoran de Vieillot [ m ] ; Cormoran nègre [ m ]
นกกาน้ำปากยาว[nok kānām pāk yāo] (n, exp) EN: Indian Cormorant ; Indian Shag  FR: Cormoran à cou brun [ m ] ; Cormoran indien [ m ]
นกกาน้ำใหญ่[nok kānām yai] (n, exp) EN: Great Cormorant  FR: Grand Cormoran [ m ] ; Cormoran commun [ m ] ; Cormoran ordinaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORM K AO1 R M
CORMEN K AO1 R M IH0 N
CORMEN K AO1 R M AH0 N
CORMAN K AO1 R M AH0 N
CORMANY K AO1 R M AH0 N IY0
CORMACK K AO1 R M AH0 K
CORMICK K AO1 R M IH0 K
CORMIER K AO1 R M IY0 ER0
CORMICAN K AO1 R M IH0 K AH0 N
CORMORANT K AO1 R M ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corm (n) kˈɔːm (k oo1 m)
corms (n) kˈɔːmz (k oo1 m z)
cormorant (n) kˈɔːmərənt (k oo1 m @ r @ n t)
cormorants (n) kˈɔːmərənts (k oo1 m @ r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, / ] cormorant (Phalacrocorax carbo); same as 鸕鷀|鸬鹚 #55,970 [Add to Longdo]
鸬鹚[lú cí, ㄌㄨˊ ㄘˊ, / ] cormorant (Phalacrocorax carbo) #80,438 [Add to Longdo]
鶿[zī, ㄗ, 鶿] cormorant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[う, u] (n) cormorant #19,430 [Add to Longdo]
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]
芋の子[いものこ, imonoko] (n) (includes both 子芋 and 孫芋) (See 子芋, 孫芋) minor taro root; taro cormlet; taro cormel [Add to Longdo]
鵜飼い;鵜飼[うかい;うがい, ukai ; ugai] (n) (1) cormorant fishing; (2) cormorant fisherman [Add to Longdo]
鵜匠[うしょう;うじょう, ushou ; ujou] (n) cormorant fisherman [Add to Longdo]
海鵜[うみう;ウミウ, umiu ; umiu] (n) (uk) Japanese cormorant (Phalacrocorax capillatus); Temminck's cormorant [Add to Longdo]
茎葉植物[けいようしょくぶつ, keiyoushokubutsu] (n) (See 葉状植物) cormophyte [Add to Longdo]
茎葉体[けいようたい, keiyoutai] (n) (See 葉状体) corm; cormus [Add to Longdo]
子芋;小芋[こいも, koimo] (n) (See 芋の子) secondary taro corm; daughter taro corm; taro cormel; taro bud [Add to Longdo]
小羽鵜[こばねう, kobaneu] (n) short-winged cormorant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corm \Corm\ (k[^o]rm), n. [See {Cormus}.]
   1. (Bot.) A solid bulb-shaped root, as of the crocus. See
    {Bulb}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Same as {Cormus}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corm
   n 1: solid swollen underground bulb-shaped stem or stem base and
      serving as a reproductive structure

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top