ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vorgesetzter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vorgesetzter-, *vorgesetzter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-German: JDDICT Dictionary
目上[めうえ, meue] Vorgesetzter, Ranghoeherer [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's my immediate superior, Henry Rufus, a vice president of LSJ, R, P C, and the accountant executive of Stay-Put Lipstick, our most important client.Das ist mein Vorgesetzter, Henry Rufus, zweiter Direktor von LSJ, R, P C, der die Lippenstiftfirma Stay-Put betreut, unseren wichtigsten Kunden. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
What a guy!Kaffeeholer... - Wieso? Das ist doch ein prima Vorgesetzter! The Bridge (1959)
The WO said you were a good soldier.Dein Vorgesetzter hat mir gesagt, dass du einer der besten Soldaten bist. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Although a superior private, he's not authorized to inflict private punishment.In der Armee hat selbst ein Vorgesetzter nicht das Recht The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Obarawould have made it 5, Hon. Superior Private!Mit Obara wären es fünf, mein Vorgesetzter! The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Where were you, Hon. Veteran?Was ist lhr Beruf Vorgesetzter. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Forget the "Hon. Veteran,"Nenne mich nicht Vorgesetzter. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Don't try pulling your rank on me. How long have you served?Bilde dir nur nicht zu viel darauf ein, dass du Vorgesetzter geworden bist. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
I'll be all right.Sorgen Sie sich nicht mein Vorgesetzter. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Chief, can we hang on to our old photographs?Vorgesetzter! Darf ich ein Foto ansehen? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Hon. Sup. Pvt., hit me!Vorgesetzter, schlagen Sie mich! The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
I'm sorry, Hon Sup. Private!Verzeihen Sie mir, mein Vorgesetzter! The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Hon. Sup. Private!Mein Vorgesetzter! The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Sup. Pvt. Kaji!Vorgesetzter Kaji! The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Hon. Sup. Private!Mein Vorgesetzter! The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Who's in charge here?Wer ist ihr Vorgesetzter? The Apartment (1960)
Hon Sup. Pvt.!Mein Vorgesetzter! The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
Kaji, you once called me an idiot.Vorgesetzter Kaji! Du hast mich wie einen Vollidioten behandelt, das werde ich nicht vergessen. Du hast mich vor dem Panzer gerettet, auch das werde ich nicht vergessen. The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
- You got no authority over me! - That's where you're mistaken.- Sie sind nicht mein Vorgesetzter! Two Rode Together (1961)
As your operations chief noted, we're here to unearth as many facts as we can.Wie Ihr Vorgesetzter bereits erwähnte, wollen wir möglichst viele Fakten sammeln. The Arrival (1961)
I was his immediate superior in the Federal Rower Agency.Ja, ich war sein direkter Vorgesetzter in der Zweigstelle. Advise & Consent (1962)
I'm not asking as your superior, but as the secretary of this mess.Ich frage Sie nicht als Vorgesetzter, sondern als Sekretär dieses Kasinos. Lawrence of Arabia (1962)
They are master and man.Er ist sein Vorgesetzter! Lawrence of Arabia (1962)
When the supervisor comes to claim the bus, tell him i've resigned.Wenn mein Vorgesetzter den Bus kontrollieren kommt, sagen Sie ihm, ich habe gekündigt. Cavender Is Coming (1962)
Who's your commanding officer?Wer ist Ihr Vorgesetzter? The Train (1964)
Comrade colonel...Genosse Vorgesetzter... Father of a Soldier (1965)
Your duty office said Ensign Torrey had the watch aboard this craft.Lhr Vorgesetzter sagte, Fähnrich Torrey habe hier die Wache. In Harm's Way (1965)
He's a captain.Er ist dein Vorgesetzter. Story of a Prostitute (1965)
Everything will become very hard for you. When the French will find out where they stand with you.Es wird sehr schwierig für Sie werden, wenn Ihr Vorgesetzter erfährt, woran er mit Ihnen ist. With the Lives of Others (1966)
You... You... You wait right here.Er ist sein direkter Vorgesetzter. My Master, the Author (1966)
Cos otherwise, Rozanov - he is my officer - he will have come back for me.Denn sonst kommt Rozanov - mein Vorgesetzter - zurück für mich zu holen. The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
Well, meanwhile, temporarily, at least, I'm still your superior officer.Bis dahin bin ich, zumindest vorläufig, dein vorgesetzter Offizier. Balance of Terror (1966)
- I am still your superior.- Ich bin immer noch Ihr Vorgesetzter. Undercover Judy (1967)
All disciplinary measures have been taken with the approval of my superior officer.Den Disziplinarmaßnahmen hat mein Vorgesetzter zugestimmt. Everyone Has a Brother-in-Law (1967)
Klink, you were his commanding officer.Klink, Sie waren doch sein Vorgesetzter. Everyone Has a Brother-in-Law (1967)
Corporal, Colonel Hogan is not your superior officer. He's a prisoner of war!Feldwebel, Hogan ist nicht Ihr Vorgesetzter, sondern Kriegsgefangener. The Most Escape-Proof Camp I've Ever Escaped From (1967)
Major, Colonel Breed is your superior officer.Major, Colonel Breed ist Ihr vorgesetzter Offizier. The Dirty Dozen (1967)
Is Chet your old man or your commanding officer?Ist Chet dein Vater oder dein Vorgesetzter? A Man's Man (1968)
And as your superior officer, I order you to make the report.Und als Ihr Vorgesetzter befehle ich Ihnen, den Bericht zu schreiben. Klink vs. the Gonculator (1968)
Come on, Joe.Du mein Vorgesetzter? The Detective (1968)
I am your superior.Ich... bin Ihr Vorgesetzter. Do Not Forsake Me Oh My Darling (1968)
Kinch, what kind of officer would I be if you couldn't learn from me?Kinch, was für ein Vorgesetzter wäre ich, wenn Sie nichts von mir lernen könnten? Watch the Trains Go By (1969)
Major, Klink is your superior.Major, Klink ist Ihr Vorgesetzter. Standing Room Only (1970)
'Cause I outrank you, that's why.Weil ich dein Vorgesetzter bin. The Aristocats (1970)
This is what happens when your commander stops being an American... and starts being an Ally.Leider ist mein Vorgesetzter kein Amerikaner mehr, sondern Alliierter. Patton (1970)
Ah, Colonel, we realize the general is your superior, but is that any reason to let an innocent man be punished?Ach, Oberst, der General mag ja Ihr Vorgesetzter sein, aber soll deswegen ein Unschuldiger bestraft werden? Klink for the Defense (1971)
I was Anders' immediate superior in the government for many years.Ich war Anders' Vorgesetzter bei der Regierungsbehörde. The Bride (1972)
- Yes. As a general I'm your superior, aren't I?Ich bin dein Vorgesetzter. Tecumseh (1972)
Mr Scott, as senior Lieutenant, I'm taking responsibility for the safety of this ship.Mr. Scott, als vorgesetzter Lieutenant übernehme ich die Verantwortung für die Sicherheit dieses Schiffs. The Lorelei Signal (1973)
This is the manager, sir.- Hier ist mein Vorgesetzter, Sir. Michael Ellis (1974)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dienstvorgesetzte { m, f }; Dienstvorgesetztersupervisor [Add to Longdo]
Vorgesetzte { m, f }; Vorgesetzter | Vorgesetzten { pl }superior | superiors [Add to Longdo]
Vorgesetzte { m, f }; Vorgesetzter | Vorgesetzten { pl }disciplinarian | disciplinarians [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top