หรือคุณหมายถึง ?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rss

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rss-, *rss*, rs
English-Thai: Longdo Dictionary
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RSS feedsอาร์เอสเอส ฟีดส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had an RSS out for anyone in red jumpsuits like our gang.ฉันได้รับ ข้อคาม RSS ว่่าเจอ ชุดที่ใส่ คล้ายๆแก๊งค์ ของพวกเรา Matter of Time (2012)
I'm monitoring RSS.ฉันกำลังเฝ้าข่าวทาง RSS Matter of Time (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚合资讯订阅[jù hé zī xùn dìng yuè, ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄩㄝˋ, / ] RSS (news feeds) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レッドシーゴートフィッシュ[, reddoshi-go-tofisshu] (n) Red Sea goatfish (Parupeneus forsskali) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  RSS
         Rich / RDF Site Summary (XML, RDF)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top