ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวกะทิ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวกะทิ-, *หัวกะทิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวกะทิ[ADJ] top, Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม, Example: นักบริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน, Thai definition: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ
หัวกะทิ[N] undiluted coconut milk, Example: แม่ครัวกำลังคั้นหัวกะทิเอาไว้ใส่แกงเผ็ด, Thai definition: กะทิที่คั้นครั้งแรก
หัวกะทิ[ADJ] top, See also: elite, best, excellent, Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม, Example: ผู้บริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน, Thai definition: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ
หัวกะทิ[N] undiluted coconut milk, Ant. หางกะทิ, Example: แม่ครัวกำลังคั้นหัวกะทิเอาไว้ใส่แกงเผ็ด, Thai definition: กะทิที่คั้นครั้งแรก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวกะทิน. กะทิที่คั้นครั้งแรก.
หัวกะทิว. ที่เก่งหรือดีเด่นเป็นพิเศษ เช่น นักกีฬาที่เข้าแข่งขันในวันนี้เป็นพวกหัวกะทิทั้งนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's one of our best. I'm certain he has nothing to do with this business.เขาคือหนึ่งในหัวกะทิของเรา ผมมั่นใจว่า เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ Gattaca (1997)
Thanks, Malcolm. That's very comforting of you.ขอบคุณ ไอ้หัวกะทิ ใจดีตายเลย 10 Things I Hate About You (1999)
Well, coach, as you can see, we don't exactly have the cream of the crop to work with here.โค้ช คุณก็เห็นแล้ว เราไม่มีหัวกะทิไปเคี่ยวกับมัน The Longest Yard (2005)
I booked this room on my expired student pass code, so whatever decision you intend to make, I suggest you make it quickly.ฉันจองห้องนี้ไว้สำหรับ นักศึกษาหัวกะทิที่มีรหัสผ่าน ดังนั้น ไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรก็ตาม ฉันขอแนะนำให้คุณทำให้เร็วที่สุด Hollow Man II (2006)
Dr. Zarnow is on his way to L.A. now.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Look, kid, it's out of our hands. It's up to the eggheads now.ฟังนะ,ไอ้หนู มันอยู่เกินความสามารถของเรา ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับพวกหัวกะทิแล้ว Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I read an article. It said Swagger shot a silver dollar at a grand.จากบทความ บอกว่าการยิง ของสแว๊กเกอร์ อยู่ในระดับหัวกะทิ Shooter (2007)
I've worked with a lot of intelligent people in this business, Michael, But you...ฉันทำงานกับพวกหัวกะทิมามากนะ ไมเคิล แต่นายรู้มั้ย The Art of the Deal (2008)
We need our top scientific minds on this Get India on the phone if we transport the US to a safer planet...เราต้องการนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิสำหรับเรื่องนี้\ โทรหาประเทศอินเดียเลย ถ้าเราย้ายอเมริกา\ ไปยังดาวที่ปลอดภัยกว่า Monsters vs. Aliens (2009)
They're all heavy-hitters, he doesn't belong.ทุกคนเป็นนักสู้หัวกะทิ\เค้าไม่เข้าพวก Predators (2010)
He was classified as part of a think tank.ข้อมูลของเขาเป็นความลับ คงเป็นระดับหัวกะทิ White Tulip (2010)
Based on your track record, you're the cream of this Buy More crop.ตามที่ระบุไว้ นายเป็นคนหัวกะทิของบายมอร์สาขานี้ Chuck Versus the Beard (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flower[N] คนหรือสิ่งที่เป็นสุดยอด, See also: หัวกะทิ, Syn. elite, best, cream
hard core[N] บุคคลที่เป็นแกนกลาง, See also: หัวกะทิ, ผู้ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆ
quintessence[N] แก่นสาร, See also: หัวกะทิ, หัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
elitism(อีลิท'ทิสซึม) n. วิธีการปกครองของบุคคลชั้นหัวกะทิ,ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด, See also: elitist n. ดูelitism, Syn. elitism.
hard coreบุคคลที่เป็นแกนกลาง,หัวกะทิ,ผู้ไม่ยอมใครง่าย ๆ, Syn. rigid,diehard,extreme
juice(จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น), Syn. liquid,fluid,serum
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice

English-Thai: Nontri Dictionary
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
select(adj) ชั้นหนึ่ง,ได้คัดเลือกแล้ว,ชั้นหัวกะทิ
top(n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top