ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caption

K AE1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caption-, *caption*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caption(n) คำบรรยายใต้ภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caption(แคพ'เชิน) { captioned, captioning, captions } n. หัวข้อ, ข้อความจ่าหน้า, คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ, จ่าหน้า, Syn. heading, title, head

English-Thai: Nontri Dictionary
caption(n) คำอธิบายภาพ, คำบรรยายภาพ, หัวข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caption๑. การจับ๒. หัวเรื่องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captionคำบรรยายแทนเสียง, Example: ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น<br> <b>หมายเหตุ 1</b> คำบรรยายแทนเสียง ได้แก่ คำบรรยายบทสนทนา และคำบรรยายเสียงประกอบอื่น เช่น ดนตรี เสียงหัวเราะ ฯลฯ โดยอาจให้ตำแหน่งของคำบรรยายบอกที่มาของเสียงในภาพด้วย<br> <b>หมายเหตุ 2</b> คำบรรยายแทนเสียงแบบปิดจะมีความหมายเดียวกัน แต่ผู้ใช้สามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้<br> <b>หมายเหตุ 3</b>คำบรรยายแทนเสียงแบบเปิดจะไม่สามารถปิดคำบรรยายได้ ตัวอย่างเช่น ภาพเคลื่อนไหวที่มีคำบรรยายเป็นภาพของข้อความที่ฝังตัวในภาพนั้นๆ<br> <b>หมายเหตุ 4</b>คำบรรยายแทนเสียงจะต้องชัดเจนและไม่กีดขวางการมองเห็นภาพ<br> <b>หมายเหตุ 5</b>เสียงบรรยายอาจมีคำบรรยายแทนเสียงหรือไม่ก็ได้ หากเสียงบรรยายนั้นบรรยายข้อมูลที่นำเสนอด้วยภาพอยู่แล้ว [Assistive Technology]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
captionหัวข้อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Caption under photo. "Odious."คำบรรยายใต้รูป "ชวนอ้วก" One Day (2011)
The shops will supply captions to accompany the cake photos.ทางร้านจะเตรียมรายละเอียด เพื่อแนบกับภาพถ่ายขนม Yougashiten koandoru (2011)
Oh, Leonard, is it really necessary to caption the obvious?โธ่ เลนเนิร์ด มันคือหน้าที่ของกัปตัน อย่างฉัน The Skank Reflex Analysis (2011)
The captions are translated.มีการแปลคำบรรยายภาพด้วย Lange, H. (2011)
The photo captions suggest she's one of the family.คำบรรยายรูป แสดงว่าเธอเป็นคนในครอบครัว Lange, H. (2011)
The caption says Claudia Dawson.ในรูปบอกว่านี่คือ คลอเดีย ดอว์สัน Picture This (2011)
Bring up the captions and compare.นำภาพมาเปรียบเทียบกัน Linchpin (2012)
The caption I wrote. My words in print.ข้อความที่ฉันเขียน คำของฉันถูกพิมพ์ออกมา Caught (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอธิบาย(n) explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAPTION K AE1 P SH AH0 N
CAPTIONS K AE1 P SH AH0 N Z
CAPTIONED K AE1 P SH AH0 N D
CAPTIONING K AE1 P SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caption (n) kˈæpʃən (k a1 p sh @ n)
captions (n) kˈæpʃənz (k a1 p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字幕[zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ, ] caption; subtitle #10,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P) #3,636 [Add to Longdo]
キャプション[kyapushon] (n) caption; legend; cutline; (P) #4,002 [Add to Longdo]
テロップ[teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) #10,929 [Add to Longdo]
オープンキャプション[o-punkyapushon] (n) open caption [Add to Longdo]
詞書き;言葉書き;詞書[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions [Add to Longdo]
時効取得[じこうしゅとく, jikoushutoku] (n) usucaption; acquisitive prescription; positive prescription [Add to Longdo]
標題[ひょうだい, hyoudai] (n) (See 題名) title; heading; headline; caption; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top