ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deft

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deft-, *deft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deft(adj) คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ประณีต, ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft

English-Thai: Nontri Dictionary
deft(adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now yellow-rock your corner gal, and show you're deft with a circle left.ตอนนี้สีเหลืองกับคู่เขา หมุนไปซ้ายกันให้ดูเลย Super Sunday (2011)
You have a deft hand with diplomacy.ทักษะการทูตเจ้ายอดเยี่ยมจริง The Night Lands (2012)
Deft old war criminal like this, he's not gonna give us anything.คนชำนาญการสงครามเก่าแบบนี้ เขาจะไม่บอกอะไรเราหรอก The Survivor in the Soap (2013)
What a deft hand. I'm sure nobody noticed all that.สิ่งที่มือคล่องแคล่ว ฉันแน่ใจว่าไม่มี ใครสังเกตเห็นสิ่งที่ Transformers: Age of Extinction (2014)
♪ His strategy was strong His strategy was deftกลยุทธ์ของเขาแข็งแกร่ง กลยุทธ์ของเขา ไวว่อง T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deftKeiko deftly piles up the cutlery and takes them to the sink.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือเย็น(adj) green hand, See also: deft hand at planting, Syn. คนมือเย็น, Ant. มือร้อน, Example: พ่อเป็นคนมือเย็นปลูกอะไรก็ขึ้น, Thai Definition: คนที่มักปลูกต้นไม้ได้งอกงามดี
ความคล่องแคล่ว(n) deftness, See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity, Syn. ความคล่องตัว, ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
ความคล่องแคล่ว(n) deftness, See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill, Syn. ความว่องไว, ความคล่องแคล่วว่องไว, Ant. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย, Example: ผู้เข้าแข่งขันมีความคล่องแคล่วในการทำขนมกันทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adj) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile  FR: habile ; adroit ; agile
ความคล่องแคล่ว[khwām khløngkhlaēo] (n) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity  FR: agilité [ f ] ; habileté [ f ]
ความคล่องแคล่วว่องไว[khwām khløngkhlaēo wongwai] (n, exp) EN: deftness
ความว่องไว[khwām wongwai] (n) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness  FR: agilité [ f ] ; vivacité [ f ]
มือดี[meūdī] (adj) EN: skillful ; skilled ; deft  FR: adroit ; précis

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deft
deftly
defterios

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deft
deftly
deftness

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) #18,375 [Add to Longdo]
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na, n) ingenious; skillful; clever; deft; (P) [Add to Longdo]
綺麗事;奇麗事;きれい事[きれいごと, kireigoto] (n) (1) (uk) whitewashing; glossing over; lip service; (2) (original meaning) deftly finishing up; putting on the final touches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deft \deft\ (d[e^]ft), a. [OE. daft, deft, becoming, mild,
   gentle, stupid (cf. OE. daffe, deffe, fool, coward), AS.
   d[ae]ft (in derivatives only) mild, gentle, fitting,
   seasonable; akin to dafen, gedafen, becoming, fit, Goth.
   gadaban to be fit. Cf. {Daft}, {Daff}, {Dapper}.]
   1. Apt; fit; spruce; neat. [Archaic or Poetic] "The deftest
    way." --Shak. "Deftest feats." --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Let me be deft and debonair.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. dexterous; clever; handy; as, a deft feat of legerdemain.
    [PJC]
 
       The limping god, so deft at his new ministry.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deft
   adj 1: skillful in physical movements; especially of the hands;
       "a deft waiter"; "deft fingers massaged her face";
       "dexterous of hand and inventive of mind" [syn: {deft},
       {dexterous}, {dextrous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top