ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambidexterity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambidexterity-, *ambidexterity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambidexterity(n) ความถนัดทั้งสองมือ, See also: ความชำนาญในการใช้มือทั้งของข้างได้ดีเท่ากัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ambidexterity Pottery And bankruptcyถนัดสองมือ ชอบถือหม้อ มีไม่พอจะกิน The Angry Birds Movie (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
両手利き;両手利(io)[りょうてきき, ryoutekiki] (n, adj-no) ambidexter; ambidexterity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambidexterity \Am"bi*dex*ter"i*ty\, n.
   1. The quality of being ambidextrous; the faculty of using
    both hands with equal facility. Hence: Versatility;
    general readiness; as, ambidexterity of argumentation.
    --Sterne.
    [1913 Webster]
 
       Ignorant I was of the human frame, and of its latent
       powers, as regarded speed, force, and ambidexterity.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Double-dealing. (Law) A juror's taking of money from the
    both parties for a verdict.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambidexterity
   n 1: the property of being equally skillful with each hand [syn:
      {ambidexterity}, {ambidextrousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top