ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adroitness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adroitness-, *adroitness*, adroitnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adroitness(n) ความคล่องแคล่ว, See also: ความชำนิชำนาญ, Syn. skill, deftness, dexterity

English-Thai: Nontri Dictionary
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหวพริบ[waiphrip] (n) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude  FR: tact [ m ] ; sagacité [ f ] ; intuition [ f ] ; intelligence [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adroitness

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adroitness \A*droit"ness\, n.
   The quality of being adroit; skill and readiness; dexterity.
   [1913 Webster]
 
      Adroitness was as requisite as courage. --Motley.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Skill}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adroitness
   n 1: skillful performance or ability without difficulty; "his
      quick adeptness was a product of good design"; "he was
      famous for his facility as an archer" [syn: {adeptness},
      {adroitness}, {deftness}, {facility}, {quickness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top