ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring into

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring into-, *bring into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring into[PHRV] นำไปยัง (สถานที่), See also: พาไปยัง (สถานที่)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that's what we allowed Starkwood to bring into this country.และนั้น เราปล่อยให้สตาร์ควูด นำมันเข้ามาในประเทศนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I bring into this house with any woman.แม่พาเขาเข้ามาไม่ใช่เพื่อผู้หญิงคนไหนทั้งนั้น Halloween: Part 1 (2011)
The people I bring into my inner circle will always be protected.คนที่ฉันนำเขาเข้ามา ในเรื่องของฉันแล้ว จะถูกปกป้องตลอดไป Infamy (2012)
What did he bring into the country?เขานำอะไรเข้ามาในประเทศ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring intoThe new plan may bring into being a peace which will be lasting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] bring into accord; sincerity, #345,626 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
在らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be [Add to Longdo]
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top