ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canny

K AE1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canny-, *canny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canny(adj) ฉลาดหลักแหลม, See also: มีไหวพริบดี, Syn. clever, shrewd, skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง, ฉลาด, หลักแหลม, คล่องแคล่ว, ประหยัด, มัธยัสถ์, อ่อนโยน, สงบเงียบ, สบาย, น่ารัก, สวยงาม, See also: canniness n.
uncanny(อันแคน'นี) adj. ประหลาด, อัศจรรย์, น่าขนลุก, พิกล, รุนแรง, ร้ายแรง., See also: uncannily adv. uncanniness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
canny(adj) ระมัดระวัง, หลักแหลม, ฉลาด
uncanny(adj) แปลก, พิกล, ประหลาด, ลึกลับ, น่าขนลุก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Canny wine. This Rioja. It's from your part of the world.ไวน์รสเลิศ ริโอย่า จากประเทศคุณใช่มั้ย สเปนน่ะ Goal! The Dream Begins (2005)
♪ Why look so canny at every penny? ♪ทุกบาททุกสตางค์ คือคนฉลาด Snow White and the Huntsman (2012)
Oh, that's a canny observation, Walt.โอ้ นั่นเป็นความคิดเห็นที่ฉลาดทีเดียว วอลท์ Saving Mr. Banks (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้ลับ[līlap] (adj) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable  FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CANNY K AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canny (j) kˈæniː (k a1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorsichtig; umsichtig; schlau; clever { adj } | vorsichtiger; umsichtiger | am vorsichtigsten; am umsichtigstencanny | cannier | canniest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機敏[きびん, kibin] (adj-na, n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P) [Add to Longdo]
険相[けんそう, kensou] (adj-na, n) forbidding look; uncanny look [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
薄気味悪い;薄気味わるい[うすきみわるい, usukimiwarui] (adj-i) weird; eerie; uncanny [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na, n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
不気味の谷[ぶきみのたに, bukiminotani] (exp) uncanny valley (hypothesis about humanoid robots) [Add to Longdo]
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canny \Can"ny\, Cannei \Can"nei\, a. [Cf. Icel. kenn skilled,
   learned, or E. canny. Cf. {Kenn}.] [North of Eng. & Scot.]
   1. Artful; cunning; shrewd; wary.
    [1913 Webster]
 
   2. Skillful; knowing; capable. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Cautious; prudent; safe.. --Ramsay.
    [1913 Webster]
 
   4. Having pleasing or useful qualities; gentle. --Burns.
    [1913 Webster]
 
   5. Reputed to have magical powers. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {No canny}, not safe, not fortunate; unpropitious. [Scot.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canny
   adj 1: showing self-interest and shrewdness in dealing with
       others; "a cagey lawyer"; "too clever to be sound" [syn:
       {cagey}, {cagy}, {canny}, {clever}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top