ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระพุทธศาสนา

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระพุทธศาสนา-, *พระพุทธศาสนา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธศาสนา[N] Buddhism, Syn. พุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ, Example: หลวงตาจันทร์ได้ทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาและสังคมมาเป็นเวลานาน, Thai definition: ศาสนาของพระพุทธ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Furthermore, the symbol of rebirth in Buddhism is the lotus.นอกจากนี้ สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ ในพระพุทธศาสนา ก็คือดอกบัวเพคะ Episode #1.20 (2012)
I keep the commandments, Dr. Sweets, all ten of them.ผมรักษาข้อบัญญัติในพระพุทธศาสนา ดร. สวีทส์ ทั้ง 10 ประการเลย The Archaeologist in the Cocoon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระพุทธศาสนา[n. prop.] (Phraphutthasātsanā) EN: Buddhism   FR: bouddhisme [m]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top