ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำราม

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำราม-, *คำราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำราม[V] growl, See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster, Syn. ขู่คำราม, Example: สิงโตคำรามอย่างโกรธเคือง, Thai definition: ทำเสียงขู่, ทำเสียงจากในคอดังน่ากลัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำรามก. ทำเสียงขู่ เช่น เสือคำราม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roar!คำรามMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
[Grunting](คำรามThree Coins in a Fuchsbau (2012)
(GRUNTING)คำรามHansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา! 12 Angry Men (1957)
He couldn't have identified the voice with the el roaring by.เขาไม่ได้ระบุเสียงกับเอคำรามโดย 12 Angry Men (1957)
He lived along that coast now every night, and in his dreams... ... he heard the surf roar, and saw the native boats come riding through it.เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งที่ ทุกคืนตอนนี้ และในความฝันของเขาที่เขาได้ ยินเสียงคำรามของคลื่น และเห็นเรือพื้นเมือง The Old Man and the Sea (1958)
[GRUNTS][คำรามBloodsport (1988)
[GRUNTS][คำรามBloodsport (1988)
[FRANK GRUNTS] [inhales DEEPLY][FRANK คำราม] [lNHALES ลึก] Bloodsport (1988)
[GRUNTS][คำรามBloodsport (1988)
[GRUNTS][คำรามBloodsport (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
growl out[PHRV] คำรามด้วยความโกรธ, See also: บ่นด้วยความโกรธ
gnarl[VI] คำราม, Syn. snarl, growl
growl[VI] คำราม, See also: ขู่คำราม, Syn. howl, snarl
growl[VT] คำราม, See also: ขู่คำราม, Syn. howl, snarl
grumble[VI] คำราม, Syn. snarl, gnarl
grunt[VI] คำรามเสียงออกจมูก, See also: เห่า, ตะคอก, Syn. grumble, numble, Ant. articulate
howl[VI] เห่าหอน, See also: คำราม, หอน
roar[VI] คำราม, See also: แผดเสียง, Syn. bawl, bellow
snarl[VI] เห่า, See also: คำราม, ขู่คำราม, Syn. bark, growl, gnarl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
gnar(แนร) vi. แยกเขี้ยวคำราม,คำราม
gnarl(นาร์ล) n. คำราม,ปุ่ม,ปุ่มบนต้นไม้,ตาไม้
gnarr(แนร) vi. แยกเขี้ยวคำราม,คำราม
growl(โกรล) v. คำราม,บ่นด้วยความโกรธ., See also: growlingly adv., Syn. snarl,grumble
growler(โกร'เลอะ) n. ผู้คำราม,สิ่งที่คำราม,สัตว์ที่คำราม
grumble(กรัม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) บ่น,คำราม,ครวญ., See also: grumbler n. grumblingly adv. grumbly adv., Syn. repine,complain,whine

English-Thai: Nontri Dictionary
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร,คำราม,ตะคอก
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
growl(n) เสียงคำราม,การคำราม
growl(vi) คำราม
grunt(vi) ร้องอย่างหมู,คำราม,ตะคอก,ทำเสียงฮึดฮัด
roar(n) เสียงคำราม,เสียงกึกก้อง,เสียงอึกทึกครึกโครม
roar(vi) คำราม,ร้อง,แผดเสียง,หัวเราะลั่น
snarl(n) ความยุ่ง,การเห่า,การคำราม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
唸る[うなる, unaru] Thai: คำราม English: to groan

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top