ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขึ้นเสียง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขึ้นเสียง-, *ขึ้นเสียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นเสียง[V] raise one's voice, See also: be in a stern voice, Syn. เสียงดัง, Ant. ลดเสียง, Example: เขาชอบขึ้นเสียงกับเพื่อนเวลาโกรธ โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว, Thai definition: พูดเสียงดังขึ้นด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้นเสียงก. ออกเสียงดังด้วยความโกรธ
ขึ้นเสียงเทียบเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, hey, don't raise your voice.เฮ้ เฮ้ อย่าขึ้นเสียงสิ Vampire Hunter D (1985)
This is our footage for the show on Jackson. Pump up the sound.นี่คือภาพของเราสำหรับการแสดงในแจ็คสัน ปั๊มขึ้นเสียง The Birdcage (1996)
I can never get that note. I can't believe this.ฉันขึ้นเสียงไม่ถึงเลย ไม่อยากจะเชื่อ Raise Your Voice (2004)
You think you can out-yell me?แกกล้าขึ้นเสียงกับข้ารึ? Kung Fu Hustle (2004)
You lower your voice!คุณไม่ต้องขึ้นเสียงCrash (2004)
Tom, don't raise your voice to your mother, please. I'm not raising my voice.ทอม อย่าขึ้นเสียงกับแม่ ขอร้อง Match Point (2005)
It's pointless.- จะขึ้นเสียงทำไม The Page Turner (2006)
Even if he's not feeling great, is it okay for him to just yell at anyone like that?แม้อารมณ์จะไม่ดี แต่มันดีสำหรับเขาหรอ ที่มาขึ้นเสียงใส่ใครก็ได้แบบนั้น Bomui walcheu (2006)
Don't you dare give me that attitude.อย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะ Listen to the Rain on the Roof (2006)
See, she's yelling at me, now.เห็นไหม ขึ้นเสียงใส่ผมแล้ว It's Alive! (2007)
Watch your tongue, sister!อย่ามาขึ้นเสียงนะ! Stardust (2007)
Did you witness my tone with the waiter just then?คุณได้เห็น ที่ฉันขึ้นเสียงกับบริกรเมื่อกี้นี้มั้ย? Numb (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นเสียง[v. exp.] (kheun sīeng) EN: raise one's voice ; be in a stern voice   FR: élever la voix

English-Thai: Nontri Dictionary
tune(vt) ขึ้นเสียง(ดนตรี),ร้อง(เพลง),ตั้งเสียง(ซอ),ปรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top