ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

黄鼠狼

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄鼠狼-, *黄鼠狼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄鼠狼[huáng shǔ láng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ, / ] yellow weasel (Mustela sibirica); Japanese mink; skunk, #53,358 [Add to Longdo]
黄鼠狼给鸡拜年[huáng shǔ láng gěi jī bài nián, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ ㄍㄟˇ ㄐㄧ ㄅㄞˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] lit. the weasel offers the chicken new year greetings (谚语 proverb); fig. beware the Greeks bearing gifts [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh yes, of course, Mr. Weasel.[CN] 哦是的 当然了 威瑟尔(黄鼠狼)先生 Oh yes, of course, Mr. Weasel. Open Government (1980)
Martin.[CN] 马丁 威瑟尔(黄鼠狼)有没有拿到 Martin. Open Government (1980)
(Queenie) The Weasel'd make a great secretary of war.[CN] (奎妮)黄鼠狼威泽可以当一个 像样的国防部长 Pocketful of Miracles (1961)
Getting better acquainted with him is like making a pet out of a polecat.[CN] 熟悉他就像鸡交往黄鼠狼 Calamity Jane (1953)
Hoot owl must have got him. I thought you said they didn't make any noise.[CN] 黄鼠狼,猫头鹰 定抓到它了 The Defiant Ones (1958)
You calling me a weasel?[CN] 即使是黄鼠狼 The Defiant Ones (1958)
Like a weasel in a hencoop, she needs protection![CN] 就像黄鼠狼进了鸡笼 她需要保护! Calamity Jane (1953)
Why, the Weasel'd make as good a secretary of war as anyone you can name.[CN] 什么话啊,黄鼠狼能跟任何人一样演好 国防部长,随便你说个人 Pocketful of Miracles (1961)
- Methinks it's like a weasel.[CN] 还像条黄鼠狼 Hamlet (1948)
You're a pretty smart rat, Scalise, but this is your off night.[CN] 你是只狡猾的黄鼠狼,斯卡利斯 但今晚就是你落网的时候 Where the Sidewalk Ends (1950)
Junior, start a brannigan. Sock the Weasel.[CN] 朱尼尔,造点乱子出来 把黄鼠狼威泽揍几拳 Pocketful of Miracles (1961)
No, I'm calling you a white man.[CN] 你叫我黄鼠狼 The Defiant Ones (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top