ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาขาว

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาขาว-, *ตาขาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาขาว[N] white of the eye, Example: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง, Thai definition: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
ตาขาว[N] white of the eye, See also: white portion of the eye, sclerotic coat of the eye, Ant. ตาดำ, Example: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง, Thai definition: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
ตาขาว[N] white of the eye, Example: เมื่ออายุมากขึ้นตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีออกเหลือง, Thai definition: ส่วนหนึ่งของดวงตาคนหรือสัตว์อยู่รอบๆ ตาดำ
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาขาวว. แสดงอาการขลาดกลัว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjunctivitis, Xerosisตาขาวเหี่ยวย่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chickenshit.ตาขาว Hacksaw Ridge (2016)
You 're a coward, Mariani.เธอมันคนขี้ขลาดตาขาว มาริอันนี่ Wild Reeds (1994)
You're a coward, and you dare talk about betrayal.ขี้ขลาดตาขาว กล้าดียังไงมาพูดว่าทรยศ Wild Reeds (1994)
- Comin' at you!- ตาขาวJames and the Giant Peach (1996)
-Athos. -A dog and a coward.ชาติหมาและตาขาวด้วย The Man in the Iron Mask (1998)
-Cowardly is more like it.-ขี้ขลาดตาขาว Dark Harbor (1998)
You spineless cretins!ไอ้พวกขี้ขลาดตาขาวAround the World in 80 Days (2004)
What are you... gutless peons going to do about it?พวกตาขาวอย่างแกจะทำอะไรได้ Around the World in 80 Days (2004)
So you're a cheater... and a coward.ถ้าอย่างนั้น นายมันก็เป็นคนหลอกลวง และขี้ขลาดตาขาว Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
[Birds chirping]ไม่มีอะไรเลย นอกจากตาขาว King Kong (2005)
Bloody Nora!ผมไม่ได้ตาขาว ไม่มีวันหนีหรอก King Kong (2005)
It was beauty killed the beast.นี่ไม่ใช่เรื่องว่ากล้า หรือตาขาว จิมมี่ King Kong (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาขาว[n.] (tākhāo) EN: sclera ; white of the eyes   FR: sclérotique [f] ; sclère [f] ; blanc de l'oeil [m]
ตาขาว[adj.] (tākhāo) EN: cowardly ; chicken-hearted   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faint-hearted[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า, Syn. timid, weak
lily-livered[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, Syn. cowardly, Ant. brave
recreant[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, Syn. cowardly, distardly
timid[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ขี้กลัว, Syn. fearful, Ant. bold
yellow[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicken-heartedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว,กลัว -S...
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
conjunctiva(คอนจังคฺไท'วะ) n. เยื่อตาขาว -pl. conjunctivas,conjunctivae
conjunctivitis(คอนจังคฺทิไว'ทิส) n. เยื่อตาขาวอักเสบ
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly,cowardly
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
craven(n) คนขี้ขลาดตาขาว,ความขี้ขลาด
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
dastard(n) คนขี้ขลาดตาขาว,คนขลาด
timorous(adj) ขี้ตื่น,ขี้ขลาดตาขาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top