ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

叫声

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -叫声-, *叫声*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals), #13,357 [Add to Longdo]
叫声[hū jiào shēng, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] whoop [Add to Longdo]
虫鸟叫声[chóng niǎo jiào shēng, ㄔㄨㄥˊ ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] chirp [Add to Longdo]
叫声[māo jiào shēng, ㄇㄠ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] mew [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(DOGS BARKING)[CN] (狗叫声) Raw Deal (1948)
[DOG WHINES][CN] 狗的叫声 The Bells of St. Mary's (1945)
It's funny how loud crickets sound and the way you feel.[CN] 有趣的是你感觉蟋蟀叫声如此响 Dead Reckoning (1947)
But then there was a shout for us to stop firing and four civil guards walked out with their hands up.[CN] 但有个叫声叫我们停火 四个平民举起双手走出来 For Whom the Bell Tolls (1943)
I'm sure the scream I heard that night...[CN] 那晚我听到尖叫声... Port of Shadows (1938)
(Screams)[CN] (尖叫声) Brighton Rock (1948)
You hear any noises that is animals you start running and bleating so as I'll hear you.[CN] 听到任何动物叫声 你就快跑让我听见你 The Yearling (1946)
(Shrieking and laughter)[CN] (叫声和笑声) Brighton Rock (1948)
It will cost you a groaning to take off mine edge.[CN] 你得先叫声疼才不怕我的刺 Hamlet (1948)
[WHINING][CN] 狗的叫声 The Bells of St. Mary's (1945)
If I was a swine, I'd be running the other way after that devilin' screech.[CN] 我要是猪,我就追着这个叫声 The Long Voyage Home (1940)
(SCREAMS)[CN] (尖叫声 Walking on Sunshine (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top