ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yellow

Y EH1 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yellow-, *yellow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yellow(adj) เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก
yellow(adj) เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, See also: เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์
yellow(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว
yellow(n) สีเหลือง, See also: สีเหลือง
yellow(n) สีย้อมสีเหลือง
yellow(n) ไข่แดง
yellow(vi) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow(vt) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellowish(adj) ค่อนข้างเหลือง
yellowtail(n) ปลาทะเลตัวแบน มีครีบหลังสีเหลืองและมีจุดแดงตามตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง, เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์, เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, ซีดเหลือง, ขี้ขลาด, ตาขาว, ไว้ใจไม่ได้, เก่า, คร่ำครึ, หวาดระแวง n. สีเหลือง, ไข่แดง, สีย้อมสีเหลือง vt., vi. ทำให้เป็นสีเหลือง, กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
yellow jackn. =yellow fever
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์
yellow pagesn. สมุดโทรศัพท์ฉบับโฆษณาสินค้า
yellow periln. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว
yellow pinen. ต้นสนอเมริกาที่มีเนื้อไม้สีเหลืองและแข็งแรง, ไม้ของต้นดังกล่าว
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง, ทาด้วยสีเหลือง
yellowjacket(เยล'โลแจคคิท) n. ตัวต่อ มีร่างสำดำลายเหลือง, Syn. wasp

English-Thai: Nontri Dictionary
yellow(adj) สีเหลือง, เกี่ยวกับชนผิวเหลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow feverไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow groundชั้นสีเหลือง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
yellow pagesหน้าเหลือง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow perilภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Yellow Perilภัยผิวเหลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow spot; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow-dog contractข้อตกลงไม่เข้าสหภาพแรงงาน (ของลูกจ้าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
yellow orange leaf diseaseโรคใบสีส้ม, โรคชนิดหนึ่งของต้นข้าวเกิดจากเชื้อรา ใบข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองส้ม และจะชะงักการเจริญเติบโต แล้วตายไปในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yellow River (China)แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Yellow River Watershed (China)ลุ่มน้ำแม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
yellow spotจุดดวงเหลือง, ส่วนของจอตาที่ไวต่อแสงมากที่สุด  เป็นบริเวณที่มีสีเหลือง อยู่ตรงข้ามกับเลนส์ตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a pot of yellow rice and some fish.ฉันมีหม้อข้าวสีเหลืองและปลา บาง The Old Man and the Sea (1958)
There was no pot of yellow rice and fish, and the boy knew this.มีหม้อข้าวสีเหลืองและปลาไม่ เป็น และเด็กรู้ว่าเรื่องนี้ เขาไม่ทราบว่า The Old Man and the Sea (1958)
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brought it into the skiff.ก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง The Old Man and the Sea (1958)
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต The Old Man and the Sea (1958)
made it in this yellow submarine...ทำในเรือดำน้ำสีเหลืองนี้ Yellow Submarine (1968)
In our Yellow Submarineในเรือดำน้ำสีเหลืองของเรา Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yellowAll the flowers in the garden are yellow.
yellowAll the leaves on the tree turned yellow.
yellowBlend the blue paint with the yellow paint.
yellowHe lives in that yellow house.
yellowHer skirt is yellow with polka dots.
yellowHis shirt was gray and the tie was yellow.
yellowHis teeth are yellow from smoking too much.
yellowI'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.
yellowI have a lot of flowers. Some are red. and other are yellow.
yellowI have a lot of flowers. Some are red and others are yellow.
yellowIn autumn the leaves turn yellow.
yellowIn the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเหลือง(n) yellow card
ผ้าเหลือง(n) yellow robe, Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์, ผ้ากาสาวพัสตร์, Example: คนที่เป็นแม่ขอแต่เพียงได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าย้อมฝาด ซึ่งภิกษุสามเณรใช้นุ่งห่ม, Notes: (ปาก)
โศก(adj) chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai Definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
ไข้เหลือง(n) yellow fever, Syn. โรคไข้เหลือง, Example: คนในชนบทสมัยก่อนป่วยเป็นไข้เหลืองกันมาก, Thai Definition: โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดหลัง ไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ชีพจรเต้นช้าลง ผิวและตาเหลือง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตภายใน 6-7 วัน
บงสุกุล(n) yellow robe drawn by a Buddhist, Syn. บังสุกุล, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เรียกผ้าที่พระภิกษุชักออกจากศพ
จีวร(n) robe (of a Buddhist monk), See also: yellow robe, Syn. ผ้าจีวร, Example: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผ้าเหลือง(n) yellow (Buddhist monk's) robes, Syn. พระพุทธศาสนา, Notes: (ปาก)
ผิวสองสี(n) yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai Definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว
ผิวสองสี(n) yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai Definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเหลือง[bai leūang] (n, exp) EN: yellow card  FR: carte jaune [ f ]
ช้อนทอง[chøn thøng] (n, exp) EN: Yellow mussaenda
ไฟเหลือง[fai leūang] (n, exp) EN: yellow light  FR: feu orange [ m ] ; feu jaune [ m ]
ฝนเหลือง[fon leūang] (n, exp) EN: yellow rain
แห้วหมู[haēomū] (n, exp) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge
จุลกฐิน[junlakathin] (n) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush
ก้ามกุ้งสีทอง[kāmkung sī thøng] (n, exp) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)
การทอดกฐิน[kān thøtkathin] (n) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
ไข้เหลือง[khai leūang] (n, exp) EN: yellow fever  FR: fièvre jaune [ f ]
ขมิ้นชัน[khaminchan] (n) EN: curcuma ; turmeric ; Yellow Root

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YELLOW Y EH1 L OW0
YELLOWS Y EH1 L OW0 Z
YELLOWER Y EH1 L OW0 ER0
YELLOWEST Y EH1 L OW0 IH0 S T
YELLOWING Y EH1 L OW0 IH0 NG
YELLOWISH Y EH1 L OW0 IH0 SH
YELLOWKNIFE Y EH1 L OW0 N AY2 F
YELLOWSTONE Y EH1 L OW0 S T OW2 N
YELLOWSTONE'S Y EH1 L OW0 S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yellow (v) jˈɛlou (y e1 l ou)
yellows (v) jˈɛlouz (y e1 l ou z)
yellowed (v) jˈɛloud (y e1 l ou d)
yellower (j) jˈɛlouər (y e1 l ou @ r)
yellowest (j) jˈɛlouɪst (y e1 l ou i s t)
yellowing (v) jˈɛlouɪŋ (y e1 l ou i ng)
yellowish (j) jˈɛlouɪʃ (y e1 l ou i sh)
yellowness (n) jˈɛlounəs (y e1 l ou n @ s)
Yellowstone (n) jˈɛloustoun (y e1 l ou s t ou n)
yellow-flag (n) jˈɛlou-flæg (y e1 l ou - f l a g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang #1,157 [Add to Longdo]
黄色[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ,   /  ] yellow; pornographic #5,203 [Add to Longdo]
黄河[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ,   /  ] Yellow River or Huang He #5,702 [Add to Longdo]
黄帝[Huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ,   /  ] Yellow Emperor #20,413 [Add to Longdo]
黄海[Huáng Hǎi, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄞˇ,   /  ] Yellow Sea #20,977 [Add to Longdo]
黄鱼[huáng yú, ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ,   /  ] yellow croaker (fish) #43,369 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] yellow loam; clay; season; few #44,453 [Add to Longdo]
黄鼠狼[huáng shǔ láng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ,    /   ] yellow weasel (Mustela sibirica); Japanese mink; skunk #53,358 [Add to Longdo]
黄鹂[huáng lí, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ,   /  ] yellow oriole (Oriolus chinensis) #55,096 [Add to Longdo]
黄种人[huáng zhòng rén, ㄏㄨㄤˊ ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ,    /   ] yellow race #58,796 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boulevardpresse { f }yellow press [Add to Longdo]
Gelbe Seiten; Branchenverzeichnis { n }yellow pages [Add to Longdo]
Schafstelze { f } [ ornith. ]Yellow Wagtail (Motacilla flava); Blue-headed Wagtail [Add to Longdo]
Gelbralle { f } [ ornith. ]Yellow Rail [Add to Longdo]
Celebeslori { m } [ ornith. ]Yellow & Green Lorikeet [Add to Longdo]
Strohsittich { m } [ ornith. ]Yellow Rosella [Add to Longdo]
Cottaelaenie { f } [ ornith. ]Yellow Elaenia [Add to Longdo]
Zitronentyrann { m } [ ornith. ]Yellow Tyrannulet [Add to Longdo]
Olivkehlpipra [ ornith. ]Yellow headed [Add to Longdo]
Gelbbauch-Rohrsänger { m } [ ornith. ]Yellow Swamp Warbler [Add to Longdo]
Schnäpperrohrsänger { m } [ ornith. ]Yellow Warbler [Add to Longdo]
Gelbbauch-Bülbülgrasmücke { f } [ ornith. ]Yellow Longbill [Add to Longdo]
Safrantrugschmätzer { m } [ ornith. ]Yellow Chat [Add to Longdo]
Goldbauchschnäpper { m } [ ornith. ]Yellow Robin [Add to Longdo]
Senegalbeutelmeise { f } [ ornith. ]Yellow Penduline Tit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n, adj-na) yellow; (P) #2,784 [Add to Longdo]
黄色[きいろ(P);こうしょく;おうしょく, kiiro (P); koushoku ; oushoku] (adj-na, n) yellow; amber; (P) #5,628 [Add to Longdo]
イエロー(P);イェロー;イェロウ[iero-(P); iero-; ierou] (adj-na, n) yellow; (P) #9,411 [Add to Longdo]
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block #10,284 [Add to Longdo]
紅葉(P);黄葉[こうよう(P);もみじ(P), kouyou (P); momiji (P)] (n, vs) (1) autumn colours; fall colors; leaves changing color (colour); (2) (紅葉, こうよう only) leaves turning red; red leaves; (3) (黄葉, こうよう only) leaves turning yellow; yellow leaves; (n) (4) (もみじ only) (See 以呂波紅葉) (Japanese) maple (Acer japonicum); (5) (もみじ only) (col) venison; (P) #11,328 [Add to Longdo]
黄色い(P);黄いろい[きいろい, kiiroi] (adj-i) (1) yellow; (2) (See 黄色い声) high-pitched (voice); shrill; (P) #12,049 [Add to Longdo]
ソフトテニス[sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls) #16,321 [Add to Longdo]
黄海[こうかい, koukai] (n) Yellow Sea #18,695 [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アエクィデンスメタエ[aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yellow \Yel"low\ (y[e^]l"l[-o]), a. [Compar. {Yellower}
   (y[e^]l"l[-o]*[~e]r); superl. {Yellowest}.] [OE. yelow,
   yelwe, [yogh]elow, [yogh]eoluw, from AS. geolu; akin to D.
   geel, OS. & OHG. gelo, G. gelb, Icel. gulr, Sw. gul, Dan.
   guul, L. helvus light bay, Gr. chlo`n young verdure, chlwro`s
   greenish yellow, Skr. hari tawny, yellowish. [root]49. Cf.
   {Chlorine}, {Gall} a bitter liquid, {Gold}, {Yolk}.]
   1. Being of a bright saffronlike color; of the color of gold
    or brass; having the hue of that part of the rainbow, or
    of the solar spectrum, which is between the orange and the
    green.
    [1913 Webster]
 
       Her yellow hair was browded [braided] in a tress.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A sweaty reaper from his tillage brought
       First fruits, the green ear and the yellow sheaf.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The line of yellow light dies fast away. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Cowardly; hence, dishonorable; mean; contemptible; as, he
    has a yellow streak. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. Sensational; -- said of some newspapers, their makers,
    etc.; as, yellow journal, journalism, etc. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Yellow atrophy} (Med.), a fatal affection of the liver, in
    which it undergoes fatty degeneration, and becomes rapidly
    smaller and of a deep yellow tinge. The marked symptoms
    are black vomit, delirium, convulsions, coma, and
    jaundice.
 
   {Yellow bark}, calisaya bark.
 
   {Yellow bass} (Zool.), a North American fresh-water bass
    ({Morone interrupta}) native of the lower parts of the
    Mississippi and its tributaries. It is yellow, with
    several more or less broken black stripes or bars. Called
    also {barfish}.
 
   {Yellow berry}. (Bot.) Same as {Persian berry}, under
    {Persian}.
 
   {Yellow boy}, a gold coin, as a guinea. [Slang] --Arbuthnot.
 
   {Yellow brier}. (Bot.) See under {Brier}.
 
   {Yellow bugle} (Bot.), a European labiate plant ({Ajuga
    Chamaepitys}).
 
   {Yellow bunting} (Zool.), the European yellow-hammer.
 
   {Yellow cat} (Zool.), a yellow catfish; especially, the
    bashaw.
 
   {Yellow copperas} (Min.), a hydrous sulphate of iron; --
    called also {copiapite}.
 
   {Yellow copper ore}, a sulphide of copper and iron; copper
    pyrites. See {Chalcopyrite}.
 
   {Yellow cress} (Bot.), a yellow-flowered, cruciferous plant
    ({Barbarea praecox}), sometimes grown as a salad plant.
 
   {Yellow dock}. (Bot.) See the Note under {Dock}.
 
   {Yellow earth}, a yellowish clay, colored by iron, sometimes
    used as a yellow pigment.
 
   {Yellow fever} (Med.), a malignant, contagious, febrile
    disease of warm climates, attended with jaundice,
    producing a yellow color of the skin, and with the black
    vomit. See {Black vomit}, in the Vocabulary.
 
   {Yellow flag}, the quarantine flag. See under {Quarantine},
    and 3d {Flag}.
 
   {Yellow jack}.
    (a) The yellow fever. See under 2d {Jack}.
    (b) The quarantine flag. See under {Quarantine}.
 
   {Yellow jacket} (Zool.), any one of several species of
    American social wasps of the genus {Vespa}, in which the
    color of the body is partly bright yellow. These wasps are
    noted for their irritability, and for their painful
    stings.
 
   {Yellow lead ore} (Min.), wulfenite.
 
   {Yellow lemur} (Zool.), the kinkajou.
 
   {Yellow macauco} (Zool.), the kinkajou.
 
   {Yellow mackerel} (Zool.), the jurel.
 
   {Yellow metal}. Same as {Muntz metal}, under {Metal}.
 
   {Yellow ocher} (Min.), an impure, earthy variety of brown
    iron ore, which is used as a pigment.
 
   {Yellow oxeye} (Bot.), a yellow-flowered plant
    ({Chrysanthemum segetum}) closely related to the oxeye
    daisy.
 
   {Yellow perch} (Zool.), the common American perch. See
    {Perch}.
 
   {Yellow pike} (Zool.), the wall-eye.
 
   {Yellow pine} (Bot.), any of several kinds of pine; also,
    their yellowish and generally durable timber. Among the
    most common are valuable species are {Pinus mitis} and
    {Pinus palustris} of the Eastern and Southern States, and
    {Pinus ponderosa} and {Pinus Arizonica} of the Rocky
    Mountains and Pacific States.
 
   {Yellow plover} (Zool.), the golden plover.
 
   {Yellow precipitate} (Med. Chem.), an oxide of mercury which
    is thrown down as an amorphous yellow powder on adding
    corrosive sublimate to limewater.
 
   {Yellow puccoon}. (Bot.) Same as {Orangeroot}.
 
   {Yellow rail} (Zool.), a small American rail ({Porzana
    Noveboracensis}) in which the lower parts are dull yellow,
    darkest on the breast. The back is streaked with brownish
    yellow and with black, and spotted with white. Called also
    {yellow crake}.
 
   {Yellow rattle}, {Yellow rocket}. (Bot.) See under {Rattle},
    and {Rocket}.
 
   {Yellow Sally} (Zool.), a greenish or yellowish European
    stone fly of the genus {Chloroperla}; -- so called by
    anglers.
 
   {Yellow sculpin} (Zool.), the dragonet.
 
   {Yellow snake} (Zool.), a West Indian boa ({Chilobothrus
    inornatus}) common in Jamaica. It becomes from eight to
    ten long. The body is yellowish or yellowish green, mixed
    with black, and anteriorly with black lines.
 
   {Yellow spot}.
    (a) (Anat.) A small yellowish spot with a central pit, the
      fovea centralis, in the center of the retina where
      vision is most accurate. See {Eye}.
    (b) (Zool.) A small American butterfly ({Polites Peckius})
      of the Skipper family. Its wings are brownish, with a
      large, irregular, bright yellow spot on each of the
      hind wings, most conspicuous beneath. Called also
      {Peck's skipper}. See Illust. under {Skipper}, n., 5.
      
 
   {Yellow tit} (Zool.), any one of several species of crested
    titmice of the genus {Machlolophus}, native of India. The
    predominating colors of the plumage are yellow and green.
    
 
   {Yellow viper} (Zool.), the fer-de-lance.
 
   {Yellow warbler} (Zool.), any one of several species of
    American warblers of the genus {Dendroica} in which the
    predominant color is yellow, especially {Dendroica
    aestiva}, which is a very abundant and familiar species;
    -- called also {garden warbler}, {golden warbler}, {summer
    yellowbird}, {summer warbler}, and {yellow-poll warbler}.
    
 
   {Yellow wash} (Pharm.), yellow oxide of mercury suspended in
    water, -- a mixture prepared by adding corrosive sublimate
    to limewater.
 
   {Yellow wren} (Zool.)
    (a) The European willow warbler.
    (b) The European wood warbler.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yellow \Yel"low\, v. i.
   To become yellow or yellower.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yellow \Yel"low\, n.
   1. A bright golden color, reflecting more light than any
    other except white; the color of that part of the spectrum
    which is between the orange and green. "A long motley coat
    guarded with yellow." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A yellow pigment.
    [1913 Webster]
 
   {Cadmium yellow}, {Chrome yellow}, {Indigo yellow}, {King's
   yellow}, etc. See under {Cadmium}, {Chrome}, etc.
 
   {Naples yellow}, a yellow amorphous pigment, used in oil,
    porcelain, and enamel painting, consisting of a basic lead
    metantimonate, obtained by fusing together tartar emetic
    lead nitrate, and common salt.
 
   {Patent yellow} (Old Chem.), a yellow pigment consisting
    essentially of a lead oxychloride; -- called also
    {Turner's yellow}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yellow \Yel"low\, v. t. [imp. & p. p. {Yellowed}; p. pr. & vb.
   n. {Yellowing}.]
   To make yellow; to cause to have a yellow tinge or color; to
   dye yellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yellow
   adj 1: of the color intermediate between green and orange in the
       color spectrum; of something resembling the color of an
       egg yolk [syn: {yellow}, {yellowish}, {xanthous}]
   2: easily frightened [syn: {chicken}, {chickenhearted}, {lily-
     livered}, {white-livered}, {yellow}, {yellow-bellied}]
   3: changed to a yellowish color by age; "yellowed parchment"
     [syn: {yellow}, {yellowed}]
   4: typical of tabloids; "sensational journalistic reportage of
     the scandal"; "yellow press" [syn: {scandalmongering},
     {sensationalistic}, {yellow(a)}]
   5: cowardly or treacherous; "the little yellow stain of
     treason"-M.W.Straight; "too yellow to stand and fight"
   6: affected by jaundice which causes yellowing of skin etc [syn:
     {jaundiced}, {icteric}, {yellow}]
   n 1: yellow color or pigment; the chromatic color resembling the
      hue of sunflowers or ripe lemons [syn: {yellow},
      {yellowness}]
   v 1: turn yellow; "The pages of the book began to yellow"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top