Search result for

virtual

(96 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtual-, *virtual*
English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtual[ADJ] โดยแท้จริง, See also: โดยทั้งหมด, Syn. essential, implicit
virtually[ADV] อย่างเเท้จริง, Syn. practically
virtual reality[N] สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virtual(เวอ'ชวล) adj. แก่นแท้,โดยแท้จริง,เกือบทั้งหมด.
virtual diskจานเสมือนหมายถึง พื้นที่ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่กันไว้ใช้เสมือนเป็นจานบันทึก กล่าวคือใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เราสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้รวดเร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก โดยปกติ จานเสมือนนี้ จะใช้เป็นที่เก็บโปรแกรม และข้อมูลที่กำลังใช้อยู่ในขณะนั้น แต่พอเลิกใช้หรือปิดเครื่อง โปรแกรมหรือข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมดมีความหมายเหมือน RAM disk
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
virtual memoryหน่วยความจำเสมือนหมายถึง การเขียนโปรแกรมให้ใช้หน่วยความจำได้มากกว่าที่เครื่องมีอยู่ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลัก 8 เมกะไบต์ แต่สามารถใช้ได้เสมือนมีหน่วยความจำ 1 กิกะไบต์ เป็นต้น การที่จะทำเช่นนี้ได้ย่อมขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (operating system) และตัวเครื่อง (hardware) ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
virtual(adj) ตามความจริง,แท้ที่จริง,เสมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virtualเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtualเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual addressเลขที่อยู่เสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual circuitวงจรเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual LANแลนเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual machineเครื่องเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual peripheralอุปกรณ์รอบข้างเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtualเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual computer systemระบบคอมพิวเตอร์เสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Virtual computer systemsระบบคอมพิวเตอร์เสมือน [TU Subject Heading]
virtual imageภาพเสมือน, ภาพของวัตถุที่เกิดจากแสงจากวัตถุไปสะท้อนหรือหักเหที่กระจกหรือเลนส์ แล้วแสงสะท้อนหรือแสงหักเหนี้เสมือนไปทำให้เกิดภาพซึ่งใช้ฉากรับไม่ได้ แต่เรามองเห็นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Virtual keyboardโปรแกรมแผงแป้นอักขระเสมือน
โปรแกรมแผงแป้นอักขระบนจอภาพ สำหรับคนพิการทางร่างกายที่ไม่สะดวกในการใช้แผงแป้นอักขระจริง โดยจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น อุปกรณ์ควบคุมพอยต์เตอร์จากศีรษะ และสวิตช์ชนิดดูดและเป่าลม [Assistive Technology]
Virtual libraryห้องสมุดเสมือน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือน
หน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Virtual museumsพิพิธภัณฑ์เสมือน [TU Subject Heading]
Virtual Organizationองค์การเสมือนจริง [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
She virtually stole the Planet out from under her.คิดดูสิแม่ พวกมันน่ะ โกงร้านไปต่อหน้าต่อตาเลย Loyal and True (2008)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
She's a virtual celebrity now. Riding high on Frobisher.ตอนนี้เธอเป็นคนดังแล้ว ตั้งแต่ชนะเรื่องคดีโฟรบิเชอร์ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Let me give you a virtual tour.ฉันจะพาพวกนายสำรวจให้ทั่วบ้านเลยว่ะ Breakage (2009)
As a Homeland agent, you are aware, I'm sure that anyone who impedes an investigation into terrorism has virtually no protection under the law.ในฐานะของตัวแทนจากรัฐบาล คุณควรจะรู้ไว้ว่า ใครก็ตามที่ขัดขวาง การสืบสวน อันนำพาไปสู่การก่อการร้าย Rates of Exchange (2009)
So he's got virtually free passage.แสดงว่าเขาได้รับการผ่านทางฟรี To Hell... And Back (2009)
OZ is a virtual world that can be enjoyed by people from all over the world.OZ คือโลกจำลองที่ผู้คนจากทั่วโลก สามารถเข้าร่วมสนุกกันได้ Summer Wars (2009)
Your avatar is your virtual self inside OZ.อวตาร์ คือตัวตนจำลองของคุณในโลก OZ Summer Wars (2009)
It's virtually untraceable.ยากมากในสืบแกะรอย Harbingers in a Fountain (2009)
Face it, dude, whether it's a real car or a virtual cartoon car, you can't drive.ติดวัวแล้วก็เพนกวินด้วย ยอมรับเหอะ เพื่อน ไม่ว่าจะเป็นรถจริง หรือรถในเกม The Gorilla Experiment (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtualLearning probably takes place in virtually every activity in which we take part.
virtualThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
virtualThese days when I hear about these horrible incidents on the news I get the feeling that more and more young people are losing their ability to distinguish between real and virtual worlds.
virtualUnemployment in this part of the country is virtually nonexistent.
virtualWhen he was young, he was so poor that he virtually had to live on gruel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพเสมือน[N] virtual image, See also: similar image, Example: โปรแกรมดังกล่าวจะส่งภาพเสมือนของหน้าจอต่อไปยังเทอร์มินัล, Thai definition: ภาพที่เกิดจากกระจกนูน กระจกเงาพื้นราบ หรือเลนส์เว้า ลักษณะเป็นภาพหัวตั้ง ใช้จอรับไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
ห้องเรียนเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngrīen sameūoen jing ) EN: virtual classroom   FR: classe virtuelle [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngsamut sameūoen jing ) EN: virtual library   FR: bibliothèque virtuelle [f]
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
การทดลองเสมือนจริง[n. exp.] (kān thotløng sameūoen jing ) EN: virtual experiment   FR: expérience virtuelle [f]
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually   FR: pratiquement ; virtuellement
โลกเสมือนจริง[n. exp.] (lōk sameūoen jing ) EN: virtual world   FR: monde virtuel [m]
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง[n. exp.] (mahāwitthayālai sameūoen jing ) EN: virtual university   
องค์กรเสมือนจริง[n. exp.] (ongkøn sameūoen jing ) EN: virtual organization   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUAL    V ER1 CH UW0 AH0 L
VIRTUALLY    V ER1 CH UW0 AH0 L IY0
VIRTUALLY    V ER1 CH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtual    (j) (v @@1 ch u@ l)
virtually    (a) (v @@1 ch u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
virtuell {adj} | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[, suicchidoba-charusa-kitto] (n) {comp} switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[, suicchidoba-charupasu] (n) {comp} switched virtual path [Add to Longdo]
セカンドライフ[, sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world) [Add to Longdo]
ハイパーバイザー[, haipa-baiza-] (n) {comp} hypervisor; virtual machine monitor [Add to Longdo]
バーチャル(P);ヴァーチャル;バーチュアル[, ba-charu (P); va-charu ; ba-chuaru] (adj-na,n) virtual; (P) [Add to Longdo]
バーチャルLAN[バーチャルラン, ba-charuran] (n) {comp} virtual Local Area Network; VLAN [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实质上[shí zhì shàng, ㄕˊ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] virtually; essentially [Add to Longdo]
虚像[xū xiàng, ㄒㄩ ㄒㄧㄤˋ, / ] virtual image [Add to Longdo]
虚拟世界[xū nǐ shì jiè, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] virtual reality; web based fantasy world [Add to Longdo]
虚拟机[xū nǐ jī, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄐㄧ, / ] virtual machine [Add to Longdo]
虚拟环境[xū nǐ huán jìng, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] virtual environment [Add to Longdo]
虚拟网络[xū nǐ wǎng luò, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] virtual network [Add to Longdo]
虚拟通道标志符[xū nǐ tōng dào biāo zhì fú, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄅㄧㄠ ㄓˋ ㄈㄨˊ, / ] virtual channel connection identifier; VCI [Add to Longdo]
虚拟通道连接[xū nǐ tōng dào lián jiē, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] virtual channel connection; VCC [Add to Longdo]
虚拟连接[xū nǐ lián jiē, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] virtual connection [Add to Longdo]
虚电路[xū diàn lù, ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] virtual circuit; VC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
バーチャルコネクション[ばーちゃるこねくしょん, ba-charukonekushon] virtual connection [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] virtual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Virtual \Vir"tu*al\ (?; 135), a. [Cf. F. virtuel. See {Virtue}.]
   1. Having the power of acting or of invisible efficacy
    without the agency of the material or sensible part;
    potential; energizing.
    [1913 Webster]
 
       Heat and cold have a virtual transition, without
       communication of substance.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Every kind that lives,
       Fomented by his virtual power, and warmed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in essence or effect, not in fact; as, the virtual
    presence of a man in his agent or substitute.
    [1913 Webster]
 
       A thing has a virtual existence when it has all the
       conditions necessary to its actual existence.
                          --Fleming.
    [1913 Webster]
 
       To mask by slight differences in the manners a
       virtual identity in the substance.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   {Principle of virtual velocities} (Mech.), the law that when
    several forces are in equilibrium, the algebraic sum of
    their virtual moments is equal to zero.
 
   {Virtual focus} (Opt.), the point from which rays, having
    been rendered divergent by reflection of refraction,
    appear to issue; the point at which converging rays would
    meet if not reflected or refracted before they reach it. 
 
   {Virtual image}. (Optics) See under {Image}.
 
   {Virtual moment} (of a force) (Mech.), the product of the
    intensity of the force multiplied by the virtual velocity
    of its point of application; -- sometimes called {virtual
    work}.
 
   {Virtual velocity} (Mech.), a minute hypothetical
    displacement, assumed in analysis to facilitate the
    investigation of statical problems. With respect to any
    given force of a number of forces holding a material
    system in equilibrium, it is the projection, upon the
    direction of the force, of a line joining its point of
    application with a new position of that point indefinitely
    near to the first, to which the point is conceived to have
    been moved, without disturbing the equilibrium of the
    system, or the connections of its parts with each other.
    Strictly speaking, it is not a velocity but a length.
 
   {Virtual work}. (Mech.) See {Virtual moment}, above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virtual
   adj 1: being actually such in almost every respect; "a practical
       failure"; "the once elegant temple lay in virtual ruin"
       [syn: {virtual(a)}, {practical(a)}]
   2: existing in essence or effect though not in actual fact; "a
     virtual dependence on charity"; "a virtual revolution";
     "virtual reality"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 virtual
  adj.
 
   [via the technical term virtual memory, prob.: from the term virtual image
   in optics]
 
   1. Common alternative to {logical}; often used to refer to the artificial
   objects (like addressable virtual memory larger than physical memory)
   simulated by a computer system as a convenient way to manage access to
   shared resources.
 
   2. Simulated; performing the functions of something that isn't really
   there. An imaginative child's doll may be a virtual playmate. Oppose
   {real}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top