ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*virtual*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: virtual, -virtual-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtual(adj) โดยแท้จริง, See also: โดยทั้งหมด, Syn. essential, implicit
virtually(adv) อย่างเเท้จริง, Syn. practically
virtual reality(n) สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virtual(เวอ'ชวล) adj. แก่นแท้, โดยแท้จริง, เกือบทั้งหมด.
virtual diskจานเสมือนหมายถึง พื้นที่ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่กันไว้ใช้เสมือนเป็นจานบันทึก กล่าวคือใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เราสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้รวดเร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก โดยปกติ จานเสมือนนี้ จะใช้เป็นที่เก็บโปรแกรม และข้อมูลที่กำลังใช้อยู่ในขณะนั้น แต่พอเลิกใช้หรือปิดเครื่อง โปรแกรมหรือข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมดมีความหมายเหมือน RAM disk
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
virtual memoryหน่วยความจำเสมือนหมายถึง การเขียนโปรแกรมให้ใช้หน่วยความจำได้มากกว่าที่เครื่องมีอยู่ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลัก 8 เมกะไบต์ แต่สามารถใช้ได้เสมือนมีหน่วยความจำ 1 กิกะไบต์ เป็นต้น การที่จะทำเช่นนี้ได้ย่อมขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (operating system) และตัวเครื่อง (hardware) ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
virtual(adj) ตามความจริง, แท้ที่จริง, เสมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PVC (permanent virtual circuit)พีวีซี (วงจรเสมือนถาวร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representation, virtualการเป็นผู้แทนโดยปริยาย (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SVC (switched virtual circuit)เอสวีซี (วงจรเสมือนสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
switched virtual circuit (SVC)วงจรเสมือนสลับ (เอสวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtualเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtualเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual addressเลขที่อยู่เสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VRML (Virtual Reality Modeling Language)(ภาษา)วีอาร์เอ็มแอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VRML (Virtual Reality Modeling Language)(ภาษา)วีอาร์เอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VSAM (virtual storage access method)วีแซม (วิธีเข้าถึงหน่วยเก็บเสมือน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual circuitวงจรเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual LANแลนเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual machineเครื่องเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual peripheralอุปกรณ์รอบข้างเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VRML (Virtual Reality Modeling Language)(ภาษา)วีอาร์เอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual representationการเป็นผู้แทนโดยปริยาย (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
virtual storageหน่วยเก็บเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual storage access method (VSAM)วิธีเข้าถึงหน่วยเก็บเสมือน (วีแซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual worldโลกเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtualเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน, <br />ห้องเรียนเสมือน<br /> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual libraryห้องสมุดเสมือน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Virtual Private Networkเครือข่ายส่วนตัวเสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Virtual computer systemระบบคอมพิวเตอร์เสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือน, Example: หน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
virtual realityความจริงเสมือน, ระบบเสมือนจริง, Example: ระบบที่จำลองแบบชีวิตจริง หรือเหตุการณ์จริง อุปกรณ์สำหรับระบบเหมือนจริงจะต้องมีคอมพิวเตอร์ แว่นพิเศษสำหรับมองจอภาพ ถุงมือพิเศษ ฯลฯ เราอาจใช้ระบบเสมือนจริงสร้างภาพอาคารหลังใหม่ที่ต้องการสร้างขึ้นในจอภาพ เมื่อใช้แว่นพิเศษส่องดูจะเห็นภาพอาคารนี้เหมือนจริง เมื่อเราเหลียวไปดูส่วนใดของภาพในจอก็จะเห็นภาพเหมือนกับการเหลียวดูอาคารจริง เราสามารถสร้างความรู้สึกเหมือนจริงว่าได้เดินเข้าไปในอาคาร เลี้ยวเข้าไปดูในห้องต่างๆได้ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้ระบบเหมือนจริงนี้สร้างเกมพิเศษที่น่าตื่นเต้นเหมือนจริงแต่ไม่เป็นอันตรายได้ เช่น สร้างระบบเครื่องร่อนเหมือนจริง ให้เราทำท่าทางนั่งเครื่องร่อนออกร่อนไปในอากาศ ผ่านไปท่ามกลางขุนเขา หรืออาคารสูงต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
virtual realityความจริงเสมือน, สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือนจริง, มหาวิทยาลัยเสมือนจริง คือ การศึกษาแนวใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างฐานความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Learning Organization) ที่ใครก็ได้สามารถเรียนรู้จากแหล่งใดก็ได้ และเวลาใดก็ได้ [Assistive Technology]
Virtual computer systemsระบบคอมพิวเตอร์เสมือน [TU Subject Heading]
Virtual museumsพิพิธภัณฑ์เสมือน [TU Subject Heading]
Virtual reality in architectureความเป็นจริงเสมือนในสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Virtual reality in mangementความเป็นจริงเสมือนทางการจัดการ [TU Subject Heading]
Virtual storage (Computer science)หน่วยเก็บเสมือน [TU Subject Heading]
Virtual Organizationองค์การเสมือนจริง [การจัดการความรู้]
Virtual keyboardโปรแกรมแผงแป้นอักขระเสมือน, Example: โปรแกรมแผงแป้นอักขระบนจอภาพ สำหรับคนพิการทางร่างกายที่ไม่สะดวกในการใช้แผงแป้นอักขระจริง โดยจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น อุปกรณ์ควบคุมพอยต์เตอร์จากศีรษะ และสวิตช์ชนิดดูดและเป่าลม [Assistive Technology]
virtual imageภาพเสมือน, ภาพของวัตถุที่เกิดจากแสงจากวัตถุไปสะท้อนหรือหักเหที่กระจกหรือเลนส์ แล้วแสงสะท้อนหรือแสงหักเหนี้เสมือนไปทำให้เกิดภาพซึ่งใช้ฉากรับไม่ได้ แต่เรามองเห็นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Images, Virtualภาพเสมือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)
Why, we have virtually every religious persuasion represented here today.ในขณะที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้ ในวันนี้มีตัวแทนของทุก ๆ ศาสนาครับ Oh, God! (1977)
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด The Russia House (1990)
They want this animal trained in virtual reality... to use the infrared battle helmet, not recite the ABCs.พวกเขาต้องการให้เราฝึกมัน ในโลกเสมือน เพื่อทดสอบกล้องอินฟราเรด ที่คิดค้นสำหรับใช้ในสงคราม The Lawnmower Man (1992)
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ The Lawnmower Man (1992)
Virtual reality holds a key to the evolution of the mind... and that's my focus.ระบบโลกเสมือนนั่น กุมกุญแจแห่งวิวัฒนาการเอาไว้ นั่นคือเป้าหมายของฉัน The Lawnmower Man (1992)
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด The Lawnmower Man (1992)
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ The Lawnmower Man (1992)
In these gyrospheres, we wear full cybersuits... which allow us to enter into virtual reality and move.ในบรรยากาศจำลอง เราต้องใส่ชุดเชื่อมระบบนั่น นั่นจะทำให้เธอรู้สึกเหมือน โลกเสมือนเป็นของจริง The Lawnmower Man (1992)
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน The Lawnmower Man (1992)
Virtual reality is not just a simulation.โลกเสมือนนี่ ไม่ใช่แค่ระบบจำลองอีกต่อไปแล้ว The Lawnmower Man (1992)
Virtual reality will grow... just as the telegraph grew to the telephone.โลกเสมือนกำลังเติบโต เหมือนที่โทรเลขพัฒนาเป็นโทรศัพท์ The Lawnmower Man (1992)
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง The Birdcage (1996)
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด Gattaca (1997)
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
Perhaps a little memory. Virtually no intelligence.บางทีจะมีความจำเล็กน้อย ความจริงแล้วไม่มีสติปัญญา Resident Evil (2002)
She and I virtually grew up together.She and l virtually grew up together. Maid in Manhattan (2002)
So suddenly it became possible to produce any new chemical synthetic chemicals the likes of which had never existed before in the world for any purpose and at virtually no cost.การสร้างสารเคมีใหม่ กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ทันที สารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด The Corporation (2003)
I mean I virtually have worked for like Id say 25 percent of the fortune 500.หมายถึงผมทำงานให้บริษัทต่าง ๆ ราว 25% ของ 500 อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูน The Corporation (2003)
What happens if we wake up one day and we find out that virtually all of our relationships that are mediated between us and our fellow human beings are commercial?อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างของเรา สื่อกลางระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ The Corporation (2003)
We find out that virtually every relationship we have is a commercially arbitrated relationship with our fellow human being?ถ้าเราพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เรามี ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ถูกกำหนดด้วยการค้าทั้งหมด? The Corporation (2003)
And lower Manhattan, we've been told, is virtually inaccessible.และในแมนฮัตตัน ส่วนล่างคือจุดที่เข้าไปไม่ได้เลย The Day After Tomorrow (2004)
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
It's virtually untraceable.มันตรวจหาสารพิษไม่เจอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
A month ago, Sharona wrote a murder mystery about a woman who kills her husband using a virtually untraceable poison.เมื่อเดือนที่แล้ว ชาโรน่าได้เเต่งนิยายฆาตกรรมลึกลับ เกี่ยวกับผู้หญิงที่ฆ่าสามีตัวเอง โดยใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกริยากลายเป็นยาพิษ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
There's virtually no empirical proof.ไม่มีหลักฐานเชิงประจักมายืนยัน The Da Vinci Code (2006)
Virtual money.เงินเสมือนจริง Firewall (2006)
The police have virtually given up controlling the Han River restricted area, as demonstrators have broken past all barricades...ตำรวจได้ยกเลิกการควบคุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮาน ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านยังคงฝ่าแนวกั้นต่างๆเข้าไป The Host (2006)
Hey, how's it going with that virtual-reality driving range that you wanted to open?เอ้อ แล้วเจ้าสนามขับรถเสมือนจริงที่คุณอยากจะเปิดนั่นล่ะ เป็นไงบ้าง Night at the Museum (2006)
it virtually guarantees Bacterial infection.มันรับประกันเรื่องการติดเชื้อได้ 97 Seconds (2007)
- This is virtual terrorism. - What?นี่คืดการก่อการร้ายอย่างแท่จริง / อะไรนะ Live Free or Die Hard (2007)
The food's virtually gone and the truck's running on empty.อาหารกำลังจะหมด ถังน้ำมันกำลังจะว่าง Resident Evil: Extinction (2007)
...virtually impossible....เป็นไปไม่ได้แน่ ๆ The Nanny Diaries (2007)
And the internet is virtual and false. If I like, then I go on line; If I don't like, then I get off.และอินเตอร์เน็ตมีทั้งสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งหลอกลวง ถ้าชั้นชอบชั้นก็ออนไลน์ ถ้าไม่ชอบก็ออฟไลน์ Spider Lilies (2007)
I can only live in virtual world.ฉันอยู่ได้แค่เพียงในโลกอินเตอร์เนท Spider Lilies (2007)
He's virtually cut in half.เรามองตามความเร็วของมันไม่ทัน Episode #2.2 (2008)
- He's virtually cut in half. - How long's he been there?ตัวเขาขาดครึ่้งท่อนเลยล่ะ \ เขาถูกฝังนานแค่ไหน? Episode #2.3 (2008)
Making him virtually unstoppable.ทำให้เขาเป็นคนที่ไม่อาจถูกหยุดยั้งได้อีก Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
We're looking at a virtual image scan of Molly Paulson's exhumed body.เรากำลังดูภาพเสมือนที่สแกนมากจากศพมอลลี่ พอลสันที่ขุดขึ้นมา Page Turner (2008)
I just had those virtual dressing rooms installed.ผมเพิ่งมีระบบลองเสื้อผ้าเสมือนมาใช้ Bombshell (2008)
The virtual dressing room rises again.ห้องแต่งตัวไฮเทคคืนชีพแล้ว Bombshell (2008)
And in a city on lockdown, an ambulance with its siren blaring and lights on, it's gonna make it through every roadblock, virtually uncontested.เพื่อให้แน่ใจว่ารถพยาบาลเข้ามาถึงคุณ และเมื่อเมืองถูกปิด รถพยาบาล ที่ส่งเสียงดังและไฟสว่างวาบ มันจะไปทุกที่ได้อย่างง่ายดาย แม้ถนนจะถูกปิด Mayhem (2008)
Yeah, but you're going to love me later when there's virtually no scar.ใช่ แต่คุณจะรักผมตอนที่มันไม่มีรอยแผลเป็น Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
She virtually stole the Planet out from under her.คิดดูสิแม่ พวกมันน่ะ โกงร้านไปต่อหน้าต่อตาเลย Loyal and True (2008)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
She's a virtual celebrity now. Riding high on Frobisher.ตอนนี้เธอเป็นคนดังแล้ว ตั้งแต่ชนะเรื่องคดีโฟรบิเชอร์ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Let me give you a virtual tour.ฉันจะพาพวกนายสำรวจให้ทั่วบ้านเลยว่ะ Breakage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtualI couldn't find my non-virtual address book until only a few minutes ago.
virtualLearning probably takes place in virtually every activity in which we take part.
virtualThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
virtualThese days when I hear about these horrible incidents on the news I get the feeling that more and more young people are losing their ability to distinguish between real and virtual worlds.
virtualUnemployment in this part of the country is virtually nonexistent.
virtualWhen he was young, he was so poor that he virtually had to live on gruel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทบจะ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai Definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
ภาพเสมือน(n) virtual image, See also: similar image, Example: โปรแกรมดังกล่าวจะส่งภาพเสมือนของหน้าจอต่อไปยังเทอร์มินัล, Thai Definition: ภาพที่เกิดจากกระจกนูน กระจกเงาพื้นราบ หรือเลนส์เว้า ลักษณะเป็นภาพหัวตั้ง ใช้จอรับไม่ได้
โดยแท้(adv) really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
โดยแท้จริง(adv) truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
จวน(adv) nearly, See also: almost, practically, virtually, Syn. ใกล้, เกือบ, Example: ฝนจวนตกแล้ว เรารีบกลับบ้านกันดีกว่า
จวนจะ(adv) almost, See also: nearly, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ, Example: เวลาสอบจวนจะหมดแล้ว เหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
ห้องเรียนเสมือนจริง[hǿngrīen sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual classroom  FR: classe virtuelle [ f ]
ห้องสมุดเสมือนจริง[hǿngsamut sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual library  FR: bibliothèque virtuelle [ f ]
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[jūan ja] (adv) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually  FR: sur le point de
การทดลองเสมือนจริง[kān thotløng sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual experiment  FR: expérience virtuelle [ f ]
เกือบจะ[keūap ja] (adv) EN: about ; virtually  FR: pratiquement ; virtuellement
โลกเสมือนจริง[lōk sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual world  FR: monde virtuel [ m ]
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง[mahāwitthayālai sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual university
องค์กรเสมือนจริง[ongkøn sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual organization
ภาพเสมือน[phāp sameūoen] (n, exp) EN: virtual image  FR: image virtuelle [ f ]
รายการสินค้าเสมือนจริง[rāikān sinkhā sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual catalog  FR: catalogue virtuel [ m ]
เสมือนจริง[sameūoen jing] (adj) EN: virtual  FR: virtuel
แทบจะ[thaēp ja] (x) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually  FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
virtual
virtually
virtually

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtual
virtually

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚拟[xū nǐ, ㄒㄩ ㄋㄧˇ,   /  ] fictitious; theoretical; virtual #6,230 [Add to Longdo]
无形[wú xíng, ㄨˊ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible #7,552 [Add to Longdo]
实质上[shí zhì shàng, ㄕˊ ㄓˋ ㄕㄤˋ,    /   ] virtually; essentially #13,463 [Add to Longdo]
无形中[wú xíng zhōng, ㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ,    /   ] imperceptibly; virtually #19,114 [Add to Longdo]
假想[jiǎ xiǎng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˇ,  ] imaginary; virtual #33,915 [Add to Longdo]
虚拟机[xū nǐ jī, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄐㄧ,    /   ] virtual machine #62,036 [Add to Longdo]
虚像[xū xiàng, ㄒㄩ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] virtual image #100,442 [Add to Longdo]
虚电路[xū diàn lù, ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ,    /   ] virtual circuit; VC #141,495 [Add to Longdo]
交换虚电路[jiāo huàn xū diàn lù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ,      /     ] Switched Virtual Circuit; SVC [Add to Longdo]
固定虚拟连接[gù dìng xū nǐ lián jiē, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ,       /      ] Permanent Virtual Connection; PVC [Add to Longdo]
永久虚电路[yǒng jiǔ xū diàn lù, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ,      /     ] Permanent Virtual Circuit; PVC [Add to Longdo]
虚拟世界[xū nǐ shì jiè, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ,     /    ] virtual reality; web based fantasy world [Add to Longdo]
虚拟环境[xū nǐ huán jìng, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ,     /    ] virtual environment [Add to Longdo]
虚拟网络[xū nǐ wǎng luò, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ,     /    ] virtual network [Add to Longdo]
虚拟通道标志符[xū nǐ tōng dào biāo zhì fú, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄅㄧㄠ ㄓˋ ㄈㄨˊ,        /       ] virtual channel connection identifier; VCI [Add to Longdo]
虚拟通道连接[xū nǐ tōng dào lián jiē, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ,       /      ] virtual channel connection; VCC [Add to Longdo]
虚拟连接[xū nǐ lián jiē, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ,     /    ] virtual connection [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse { f } [ comp. ] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressierung { f }; Adressieren { n } | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Arbeit { f } [ phys. ] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work [Add to Longdo]
Datenhelm { m }virtual-reality helmet [Add to Longdo]
Leck { n } | Lecks { pl } | scheinbares Leckleak | leaks | virtual leak [Add to Longdo]
Speicher { m } [ comp. ] | aktiver Speicher | löschbarer Speicher | seitenorientierter Speicher | virtueller Speicher; virtueller Arbeitsspeichermemory; storage; store | active storage | erasable storage | paging area memory (PAM) | virtual memory [Add to Longdo]
Tatsache { f } | Tatsachen { pl }virtuality | virtualities [Add to Longdo]
Verrückung { f } | Prinzip der virtuellen Verrückungendisplacement | principle of virtual displacements [Add to Longdo]
eigentlich; so gut wie; praktisch { adv }virtually [Add to Longdo]
gewissermaßen; fast völlig; so gut wie; quasivirtual [Add to Longdo]
virtuell { adj } | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit [Add to Longdo]
VR : Virtuelle RealitätVR : virtual reality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーチャル(P);ヴァーチャル;バーチュアル[ba-charu (P); va-charu ; ba-chuaru] (adj-na, n) virtual; (P) #7,266 [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] (n, vs, adj-no) imagination; supposition; virtual; potential (enemy); (P) #7,728 [Add to Longdo]
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) { comp } icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) { comp } Internet Virtual Private Network [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[suicchidoba-charusa-kitto] (n) { comp } switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[suicchidoba-charupasu] (n) { comp } switched virtual path [Add to Longdo]
セカンドライフ[sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world) [Add to Longdo]
ハイパーバイザー[haipa-baiza-] (n) { comp } hypervisor; virtual machine monitor [Add to Longdo]
バーチャルLAN[バーチャルラン, ba-charuran] (n) { comp } virtual Local Area Network; VLAN [Add to Longdo]
バーチャルウォレット[ba-charuuoretto] (n) virtual wallet [Add to Longdo]
バーチャルコーポレーション[ba-charuko-pore-shon] (n) { comp } virtual corporation; VC [Add to Longdo]
バーチャルコネクション[ba-charukonekushon] (n) { comp } virtual connection [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ba-charusa-kitto] (n) virtual circuit [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] (n) { comp } virtual channel identifier; VCI [Add to Longdo]
バーチャルパス[ba-charupasu] (n) { comp } virtual path [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] (n) { comp } virtual path identifier; VPI [Add to Longdo]
バーチャルマシン[ba-charumashin] (n) { comp } virtual machine; VM [Add to Longdo]
バーチャルメモリー[ba-charumemori-] (n) { comp } virtual memory [Add to Longdo]
バーチャルモール[ba-charumo-ru] (n) { comp } virtual mall [Add to Longdo]
バーチャルリアリティ;バーチャルリアリティー[ba-charuriaritei ; ba-charuriaritei-] (n) virtual reality [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[pa-manentoba-charusa-kitto] (n) { comp } permanent virtual circuit; PVC [Add to Longdo]
ライトボタン[raitobotan] (n) { comp } virtual push button; light button [Add to Longdo]
仮想8086モード[かそうはちゼロはちろくモード, kasouhachi zero hachiroku mo-do] (n) { comp } virtual 8086 mode [Add to Longdo]
仮想86モード[かそうはちろくモード, kasouhachiroku mo-do] (n) { comp } virtual 86 mode [Add to Longdo]
仮想アドレス[かそうアドレス, kasou adoresu] (n) { comp } virtual address [Add to Longdo]
仮想アドレス空間[かそうアドレスくうかん, kasou adoresu kuukan] (n) { comp } virtual address space [Add to Longdo]
仮想アドレス領域[かそうアドレスりょういき, kasou adoresu ryouiki] (n) { comp } virtual address area [Add to Longdo]
仮想コネクション[かそうコネクション, kasou konekushon] (n) { comp } virtual connection [Add to Longdo]
仮想コネクション識別子[かそうコネクションしきべつし, kasou konekushon shikibetsushi] (n) { comp } virtual connection identifier [Add to Longdo]
仮想チャネル[かそうチャネル, kasou chaneru] (n) { comp } virtual channel [Add to Longdo]
仮想チャネル識別子[かそうチャネルしきべつし, kasou chaneru shikibetsushi] (n) { comp } virtual channel identifier; VCI [Add to Longdo]
仮想デバイスドライバ[かそうデバイスドライバ, kasou debaisudoraiba] (n) { comp } virtual device driver [Add to Longdo]
仮想ドライブ[かそうドライブ, kasou doraibu] (n) { comp } virtual disk drive [Add to Longdo]
仮想パス[かそうパス, kasou pasu] (n) { comp } virtual path [Add to Longdo]
仮想パス識別子[かそうパスしきべつし, kasou pasu shikibetsushi] (n) { comp } virtual path identifier; VPI [Add to Longdo]
仮想ファイル[かそうファイル, kasou fairu] (n) { comp } virtual file [Add to Longdo]
仮想ファイルストア[かそうファイルストア, kasou fairusutoa] (n) { comp } virtual filestore [Add to Longdo]
仮想マシン[かそうマシン, kasou mashin] (n) { comp } virtual machine [Add to Longdo]
仮想メモリ;仮想メモリー[かそうメモリ(仮想メモリ);かそうメモリー(仮想メモリー), kasou memori ( kasou memori ); kasou memori-( kasou memori-)] (n) { comp } virtual memory [Add to Longdo]
仮想移動体サービス事業者[かそういどうたいサービスじぎょうしゃ, kasouidoutai sa-bisu jigyousha] (n) (See 仮想移動体通信事業者) mobile virtual network operator; MVNO [Add to Longdo]
仮想移動体通信事業者[かそういどうたいつうしんじぎょうしゃ, kasouidoutaitsuushinjigyousha] (n) (See 仮想移動体サービス事業者) mobile virtual network operator; MVNO [Add to Longdo]
仮想押しボタン[かそうおしボタン, kasouoshi botan] (n) { comp } virtual push button; light button [Add to Longdo]
仮想化[かそうか, kasouka] (n, vs) virtualization [Add to Longdo]
仮想回線[かそうかいせん, kasoukaisen] (n) { comp } virtual circuit; VC [Add to Longdo]
仮想回路[かそうかいろ, kasoukairo] (n) { comp } virtual circuit; VC [Add to Longdo]
仮想企業[かそうきぎょう, kasoukigyou] (n) { comp } virtual corporation; VC [Add to Longdo]
仮想機械[かそうきかい, kasoukikai] (n) { comp } virtual machine; VM [Add to Longdo]
仮想記憶[かそうきおく, kasoukioku] (n) virtual memory; virtual storage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
バーチャルコネクション[ばーちゃるこねくしょん, ba-charukonekushon] virtual connection [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] virtual [Add to Longdo]
仮想アドレス[かそうアドレス, kasou adoresu] virtual address [Add to Longdo]
仮想アドレス空間[かそうアドレスくうかん, kasou adoresu kuukan] virtual address space [Add to Longdo]
仮想アドレス領域[かそうアドレスりょういき, kasou adoresu ryouiki] virtual address area [Add to Longdo]
仮想コネクション[かそうコネクション, kasou konekushon] virtual connection [Add to Longdo]
仮想コネクション識別子[かそうコネクションしきべつし, kasou konekushon shikibetsushi] virtual connection identifier [Add to Longdo]
仮想チャネル[かそうチャネル, kasou chaneru] virtual channel [Add to Longdo]
仮想チャネル識別子[かそうチャネルしきべつし, kasou chaneru shikibetsushi] virtual channel identifier, VCI [Add to Longdo]
仮想パス[かそうパス, kasou pasu] virtual path [Add to Longdo]
仮想パス識別子[かそうパスしきべつし, kasou pasu shikibetsushi] virtual path identifier, VPI [Add to Longdo]
仮想ファイル[かそうファイル, kasou fairu] virtual file [Add to Longdo]
仮想ファイルストア[かそうファイルすとあ, kasou fairu sutoa] virtual filestore [Add to Longdo]
仮想メモリ[かそうメモリ, kasou memori] virtual memory [Add to Longdo]
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
仮想記憶[かそうきおく, kasoukioku] virtual storage [Add to Longdo]
仮想記憶システム[かそうきおくシステム, kasoukioku shisutemu] virtual storage system [Add to Longdo]
仮想記憶装置[かそうきおくそうち, kasoukiokusouchi] virtual storage [Add to Longdo]
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
仮想計算機[かそうけいさんき, kasoukeisanki] Virtual Machine, VM [Add to Longdo]
仮想現実[かそうげんじつ, kasougenjitsu] VR, Virtual Reality [Add to Longdo]
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] virtual connection [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想装置[かそうそうち, kasousouchi] virtual device [Add to Longdo]
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates [Add to Longdo]
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain [Add to Longdo]
仮想的[かそうてき, kasouteki] virtual [Add to Longdo]
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想文字集合[かそうもじしゅうごう, kasoumojishuugou] virtual character set [Add to Longdo]
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC) [Add to Longdo]
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]
相手先選択接続[あいてさきせんたくせつぞくきのう, aitesakisentakusetsuzokukinou] Switched Virtual Circuit, SVC [Add to Longdo]
相手選択接続[あいてせんたくせつぞく, aitesentakusetsuzoku] switched virtual connection (SVC) [Add to Longdo]
相手選択接続機能[あいてせんたくせつぞくきのう, aitesentakusetsuzokukinou] virtual call facility [Add to Longdo]
多重仮想アドレス空間[たじゅうかそうアドレスくうかん, tajuukasou adoresu kuukan] multiple virtual address space [Add to Longdo]
多重仮想アドレス空間[たじゅうかそうアドレスくうかん, tajuukasou adoresu kuukan] multiple virtual address space [Add to Longdo]
多重仮想記憶方式[たじゅうかそうきおくほうしき, tajuukasoukiokuhoushiki] multiple virtual storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Virtual \Vir"tu*al\ (?; 135), a. [Cf. F. virtuel. See {Virtue}.]
   1. Having the power of acting or of invisible efficacy
    without the agency of the material or sensible part;
    potential; energizing.
    [1913 Webster]
 
       Heat and cold have a virtual transition, without
       communication of substance.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Every kind that lives,
       Fomented by his virtual power, and warmed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in essence or effect, not in fact; as, the virtual
    presence of a man in his agent or substitute.
    [1913 Webster]
 
       A thing has a virtual existence when it has all the
       conditions necessary to its actual existence.
                          --Fleming.
    [1913 Webster]
 
       To mask by slight differences in the manners a
       virtual identity in the substance.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   {Principle of virtual velocities} (Mech.), the law that when
    several forces are in equilibrium, the algebraic sum of
    their virtual moments is equal to zero.
 
   {Virtual focus} (Opt.), the point from which rays, having
    been rendered divergent by reflection of refraction,
    appear to issue; the point at which converging rays would
    meet if not reflected or refracted before they reach it. 
 
   {Virtual image}. (Optics) See under {Image}.
 
   {Virtual moment} (of a force) (Mech.), the product of the
    intensity of the force multiplied by the virtual velocity
    of its point of application; -- sometimes called {virtual
    work}.
 
   {Virtual velocity} (Mech.), a minute hypothetical
    displacement, assumed in analysis to facilitate the
    investigation of statical problems. With respect to any
    given force of a number of forces holding a material
    system in equilibrium, it is the projection, upon the
    direction of the force, of a line joining its point of
    application with a new position of that point indefinitely
    near to the first, to which the point is conceived to have
    been moved, without disturbing the equilibrium of the
    system, or the connections of its parts with each other.
    Strictly speaking, it is not a velocity but a length.
 
   {Virtual work}. (Mech.) See {Virtual moment}, above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virtual
   adj 1: being actually such in almost every respect; "a practical
       failure"; "the once elegant temple lay in virtual ruin"
       [syn: {virtual(a)}, {practical(a)}]
   2: existing in essence or effect though not in actual fact; "a
     virtual dependence on charity"; "a virtual revolution";
     "virtual reality"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 virtual
  adj.
 
   [via the technical term virtual memory, prob.: from the term virtual image
   in optics]
 
   1. Common alternative to {logical}; often used to refer to the artificial
   objects (like addressable virtual memory larger than physical memory)
   simulated by a computer system as a convenient way to manage access to
   shared resources.
 
   2. Simulated; performing the functions of something that isn't really
   there. An imaginative child's doll may be a virtual playmate. Oppose
   {real}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top