ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selfis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfis-, *selfis*, selfi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfish(adj) เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly(adv) อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว, เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว, มีน้ำใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว, เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ, ไม่เห็นแก่ตัว, เผื่อแผ่, ใจกว้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfisAbove all things, we must not be selfish.
selfisA selfish man thinks of nothing but his own feelings.
selfisDon't keep company with such a selfish man.
selfisHe can't endure my selfishness any more.
selfisHe is a lump of selfishness.
selfisHe is a very selfish person.
selfisHe is selfish and greedy.
selfisHe is the personification of selfishness.
selfisHe must be selfish.
selfisHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
selfisHe's really selfish.
selfisHis selfish attitude put my back up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว(n) selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
มักได้(adj) greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai Definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
ใจแคบ(adj) narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ
คนเห็นแก่ตัว(n) selfish person, See also: mean person, Syn. คนเห็นแก่ได้, Example: คนเห็นแก่ตัวยังมีอยู่มากในสังคมไทย, Count Unit: คน
ความคับแคบ(n) selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่ตัว[henkaētūa] (adj) EN: selfish  FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: selfish ; mean  FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ[jaikhaēp] (adj) EN: selfish ; ungenerous  FR: égoïste
มักได้[makdāi] (adj) EN: greedy ; selfish ; avaricious  FR: cupide ; avide
รู้มาก[rūmāk] (adj) EN: shrewd ; selfish ; greedy  FR: profiteur ; intéressé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SELFISH S EH1 L F IH0 SH
SELFISHNESS S EH1 L F IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfish (j) sˈɛlfɪʃ (s e1 l f i sh)
selfishly (a) sˈɛlfɪʃliː (s e1 l f i sh l ii)
selfishness (n) sˈɛlfɪʃnəs (s e1 l f i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness #8,361 [Add to Longdo]
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ, ] selfish desire #37,579 [Add to Longdo]
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] selfishly concerned with gaining advantages for oneself #40,542 [Add to Longdo]
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] selfish departmentalism; departmental selfishness #51,729 [Add to Longdo]
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, ] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さもしい[samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガリバルディ[garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロスズメダイ[kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top