ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for profit

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for profit-, *for profit*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're not out for profit.ไม่แสวงหากำไร The Corporation (2003)
Sloan began manufacturing targets of his own for profit years ago.สโลนได้เริ่มสร้างเป้าหมายเพื่อปิดบังมานานหลายปี Wanted (2008)
It means that unr is using their consolidated power to manipulate energy prices for profit.ก็ได้ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Unr is using their power to manipulate energy prices for profit.ยูเอ็นอาร์ปั่นราคาพลังงานเพื่อกำไร London. Of Course (2009)
He rapes the environment for profit. I don't do that.เขาข่มขืนสิ่งแวดล้อมเพื่อกำไร ผมไม่ทำแบบนั้น New York Sucks (2009)
Exploit the legal system for profit.เล่นแง่กับระบบกฏหมายเพื่อหากำไรใส่ตน Football, Feminism and You (2009)
is for profit.ก็เพื่อผลกำไร Lochan Mor (2010)
Sadly, Zephyra performed magic for profit.น่าเสียดายที่ซีไซราใช้เวทมนตร์ เพื่อการแสวงหากำไร The Witch in the Wardrobe (2010)
You pilfered this world for profit.คุณฉวยโอกาสกับโลกเพื่อแสวงกำไร Over There: Part 2 (2010)
It's understandable you'd succumb to substance abuse after all you've been through-- a mother who scammed you for profit, a stepmother who cut you out of your own company, and, of course, the love of your lifeมันเข้าใจได้ที่แก\ จนตรอกจนใช้ยาเกินขนาด หลังจากเรื่องต่างๆที่แกผ่านมา แม่ที่หลอกแกเพื่อผลประโยชน์ Shattered Bass (2011)
"Any business operating for profit on Greendale's campus must be at least 51% owned by a registered Greendale student"!จะต้องมีนักศึกษาของกรีนเดล ถือหุ้นอย่างน้อย 51% แย่จังเลยนะคะ คณบดี Digital Exploration of Interior Design (2012)
We know it's not for profit and we know he's not a killer.เรารู้ว่าเขาไม่ได้ทำเพราะเงิน และเรารู้ว่าเขาไม่ใช่นักฆ่า God Complex (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for profitHe has done this for profit.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营利[yíng lì, ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] for profit; seek profit, #21,696 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition [Add to Longdo]
有償[ゆうしょう, yuushou] (n,adj-no) (1) compensation; consideration; (2) for profit; non-free; (3) onerous; (P) [Add to Longdo]
利益目的のために[りえきもくてきのために, riekimokutekinotameni] (adv) for profit; for (financial) gain [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top