ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนเห็นแก่ตัว

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเห็นแก่ตัว-, *คนเห็นแก่ตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเห็นแก่ตัว[N] selfish person, See also: mean person, Syn. คนเห็นแก่ได้, Example: คนเห็นแก่ตัวยังมีอยู่มากในสังคมไทย, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfeeling, selfish girl!ยัยคนเห็นแก่ตัวไร้ความรู้สึก Episode #1.6 (1995)
No, I have been a selfish being all my life.ไม่หรอก ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมาตลอดชีวิต Episode #1.6 (1995)
Don't be fooled, because she may seem like your typical selfish, back-stabbing, slut-faced ho-bag.อย่าคิดว่า เธอเหมือนคนเห็นแก่ตัว แทงคนข้างหลัง Mean Girls (2004)
I'm sorry. I've been so selfish.ฉันขอโทษน่ะ ฉันเป็นคนเห็นแก่ตัว My Little Bride (2004)
- You're very selfish.- นายมันคนเห็นแก่ตัว Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Selfish girl. This union has been planned since their infancy.ยัยคนเห็นแก่ตัว การหมั้นนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่พวกเขาทั้งสองยังเป็นทารก Pride & Prejudice (2005)
A selfish son of a bitch of blood type B!เป็นคนเห็นแก่ตัวห่วยแตกสุดๆคนนึง ในบรรดาหนุ่มกรุ๊ป Bเลยเชียวล่ะ! My Boyfriend Is Type-B (2005)
This is what I left my family for?คุณไม่น่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ Golden Door (2006)
Thank you. For being a friend to mean-spirited one like me.ขอบคุณ ที่เป็นเพื่อนกับคนเห็นแก่ตัวอย่างชั้น Almost Love (2006)
I lived the life of a selfish man.ผมมีชีวิตอยู่แบบคนเห็นแก่ตัว 1408 (2007)
If that's how you want it. You're on your own.ถ้าเจ้าต้องการอย่างนั้น คนเห็นแก่ตัว The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I am selfish. You know, honestly,เป็นคนเห็นแก่ตัว คุณรู้ไหม บอกตามตรง Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
hog(n) หมูตอน,คนตะกละ,คนเห็นแก่ตัว,คนสกปรก
introvert(n) คนเห็นแก่ตัว
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top