ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lees

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lees-, *lees*, lee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lees(n) กาก, See also: ตะกอน, Syn. dregs, sediment
leeside(n) ไปในทิศทางที่ลมพัด, See also: ทางที่ลมพัด, Syn. leeward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lees(ลีซฺ) n., pl. พหูพจน์ของ lee (ตะกอน) , กาก
gleesome(กลี'เซิม) adj. ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง, ปลื้มปีติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
lees(n) กาก, ขยะ, ตะกอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ask the Lees what they know about their son's terrorist activity.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Now that you've joined lullaby lees And insperminated the queen of the chastity ball, ตอนนี้นายกลายเป็นพ่อกากๆ เพราะไปจิ้มยัยเจ้าหญิงบ้าพรหมจรรย์ Mash-Up (2009)
The Lees will have him locked down.พวกลีคงคุ้มกันเขาแน่นหนา Kick the Ballistics (2011)
You been working for the Lees for years.นายทำงานให้พวกลีมาหลายปี Kick the Ballistics (2011)
This is the second time you've gone at the Lees with nothing.นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะ ที่คุณเสียไปกับพวกลีโดยไม่ได้อะไรเลย Kick the Ballistics (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดห้า[faēt-hā] (n) FR: quintuplés [ mpl ] ; quintuplées [ fpl ]
แฝดหก[faēt-hok] (n) FR: sextuplés [ mpl ] ; sextuplées [ fpl ]
แฝดสาม[faēt-sām] (n) EN: triplets  FR: triplés [ mpl ] ; triplées [ fpl ]
แฝดสี่[faēt-sī] (n) EN: quadruplets  FR: quadruplés [ mpl ] ; quadruplées [ fpl ]
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [ mpl ] ; dépôt [ m ] ; vase [ f ] ; limon [ m ] ; précipité [ m ] ; lie [ f ]
ธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ)[Thīrathēp Winothai (Līsø)] (n, prop) EN: Teeratep Winothai (Leesaw)  FR: Teeratep Winothai (Leesaw)
ถั่วทอด[thūa thøt] (n, exp) FR: cacahuètes grillées [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lees
leese
leeser
leeson
leesburg
leeson's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lees

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leesegel { n } [ naut. ]studding sail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
搾り滓[しぼりかす, shiborikasu] (n) strained lees (draff) [Add to Longdo]
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish) [Add to Longdo]
酒かす;酒粕;酒糟[さけかす, sakekasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
酒の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine [Add to Longdo]
雪花菜;御殻;切らず[おから(雪花菜;御殻);きらず(雪花菜;切らず);せっかさい(雪花菜), okara ( yuki hana na ; o kara ); kirazu ( yuki hana na ; kira zu ); sekkasai ( yuki] (n) residue left after making tofu; bean curd lees [Add to Longdo]
糟汁;粕汁;かす汁[かすじる, kasujiru] (n) soup made with sake lees [Add to Longdo]
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees [Add to Longdo]
[おり, ori] (n) dregs; lees; grounds; sediment [Add to Longdo]
奈良漬;奈良漬け[ならづけ, naraduke] (n) vegetables pickled in sake lees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lee \Lee\, n.; pl. {Lees} (l[=e]z). [F. lie, perh. fr. L. levare
   to lift up, raise. Cf. {Lever}.]
   That which settles at the bottom, as of a cask of liquor
   (esp. wine); sediment; dregs; -- used now only in the plural.
   [Lees occurs also as a form of the singular.] "The lees of
   wine." --Holland.
   [1913 Webster]
 
      A thousand demons lurk within the lee.  --Young.
   [1913 Webster]
 
      The wine of life is drawn, and the mere lees
      Is left this vault to brag of.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lees \Lees\ (l[=e]z), n. pl.
   Dregs. See 2d {Lee}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lees \Lees\ (l[=e]s), n.
   A leash. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lees
   n 1: the sediment from fermentation of an alcoholic beverage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top