ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะกรน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะกรน-, *ตะกรน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกรน[N] shuttle, See also: form of a cylinder, bamboo shuttle, enclosing a spool of thread (used in cloth weaving), Syn. เครื่องทอผ้า, กระสวย, Example: เขาเอาตะกรนมากรอด้าย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทอผ้าใช้อย่างกระสวยแต่เป็นกระบอกมีหลอดด้ายอยู่ข้างใน
ตะกรน[N] dregs, See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate, Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: เขาใช้เศษกระเบื้องขูดตะกรนที่ติดอยู่ก้นถาด, Thai definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะกรน(-กฺรน) น. อุปกรณ์ของเครื่องทอผ้า ใช้อย่างกระสวย แต่เป็นกระบอกมีหลอดด้ายอยู่ข้างใน.
ตะกรน(-กฺรน) น. ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า, ตะกรัน ก็ว่า.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shuttle[N] กระสวย, See also: ตะกรน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top