ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า-, *สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า[N] scalene triangle, Syn. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, Ant. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Example: น้องกำลังคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปนี้อยู่, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามด้านไม่เท่ากัน
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า[N] scalene triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, Count unit: รูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scalene-รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalene triangleรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sāmlīem dān mai thao) EN: scalene triangle   FR: triangle scalène [m]
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (sāmlīem dān mai thao) EN: scalene triangle   FR: triangle scalène [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top