ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calces

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calces-, *calces*, calce
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกรน(n) dregs, See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate, Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: เขาใช้เศษกระเบื้องขูดตะกรนที่ติดอยู่ก้นถาด, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ประเมินราคา(v) estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai Definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
สุดคณนา(adv) incalculably, See also: innumerably, Syn. อเนกอนันต์, สุดคณานับ, Example: อาจารย์ผู้นี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงวิชาการด้านภาษาอย่างสุดคณนา, Thai Definition: ที่มากมายสุดที่จะนับได้
คณนา(v) count, See also: compute, calculate, reckon, Syn. นับ, คณานับ, Example: ความผิดของเขามีมากมายสุดที่จะคณนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หาฤกษ์หายาม(v) pick an auspicious day, See also: calculate an auspicious time, Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, Example: พ่อแม่เตรียมหาฤกษ์หายามเพื่อจัดงานแต่งงานให้ลูกชาย
โดยจงใจ(adv) deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
คณิต(n) calculation, See also: computation, mathematics, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น, Thai Definition: การคำนวณ, การนับ
คณานับ(v) count, See also: calculate, reckon, compute, Syn. นับ, Example: บนพื้นดินและใต้ผิวดินลงไปมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายจนสุดที่จะคณานับ, Thai Definition: ตรวจเพื่อให้รู้จำนวน
คิด(v) calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Syn. คำนวณ, Example: นายจ้างจะคิดค่าอาหารและค่าที่พักให้ลูกจ้างโดยเรียกเก็บจากลูกจ้างภายหลัง
คิดบัญชี(v) calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดเงิน, เก็บเงิน
คิดเงิน(v) calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดบัญชี, เก็บเงิน, Example: เจ้าของร้านคิดเงินค่าอาหารผิดไป 200 บาท, Thai Definition: เรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ, เรียกเก็บเงินค่าจ้างหรือค่าบริการต่างๆ
คิดเลข(v) calculate, See also: compute
คำนวณ(v) calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราคิดหรือคำนวณเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ, Thai Definition: กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
เก็บเงิน(v) calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดเงิน, คิดบัญชี, Example: นายโรงลิเกจะเก็บเงินจากเจ้าของงานตามที่ตกลงกันแล้วหลังจากที่การแสดงลิเกจบลง, Thai Definition: เรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ, เรียกเก็บเงินค่าจ้างหรือค่าบริการต่างๆ
อันธพาล(adj) delinquent, See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. พาล, Example: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ, Thai Definition: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
เครื่องคิดเลข(n) calculator, See also: calculating machine, Example: เขาบวกลบคูณหารได้อย่างคล่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย, Count Unit: เครื่อง
แคลคูลัส(n) calculus, Example: นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาแคลคูลัสมีจำนวนทั้งหมด 100 คน, Thai Definition: คณิตศาสตร์ชั้นสูงแขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับค่าของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แบ่งออกเป็นแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ และแคลคูลัสเชิงอินทิกรัล
แคลเซียม(n) calcium, Example: แคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูก ฟัน หินอ่อน และหินปูน
แคลเซียมคาร์ไบด์(n) calcium carbide, Example: แคลเซียมคาร์ไบด์เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง เมื่อทำปฎิกิริยากับน้ำจะได้แก๊สอะเซทิลีน ซึ่งจุดไฟติดให้ความสว่าง ใช้เป็นตะเกียงได้
แคลเซียมไซคลาเมต(n) calcium cyclamate, Syn. ผงชูรส, Example: แคลเซียมไซคลาเมตเป็นสารประกอบที่เป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ มีรสหวาน
ปูนดิบ(n) quick lime, See also: calcium oxide, Syn. ปูนไฟ, Example: ปูนดิบใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง, Thai Definition: ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว
ปูนขาว(n) lime, See also: calcium hydroxide, Syn. ปูน, Example: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ
ปูน(n) lime, See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
มาย(v) measure, See also: count, calculate, Syn. ตวง, นับ, Notes: (บาลี)
มาย(v) measure, See also: count, calculate, Syn. ตวง, นับ, Notes: (บาลี)
ตะกรัน(n) dregs, See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate, Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
บวกลบคูณหาร(v) compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข
รั้น(adj) stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
กะ(v) estimate, See also: calculate, Syn. คาด, ประมาณ, กำหนด, คะเน, Example: บริษัทกะว่างานโครงการนี้จะเสร็จภายในปีนี้
การคำนวณ(n) calculation, See also: computation, Example: การคำนวณตัวเลขมากๆ ต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
นอกครู(adj) recalcitrant, See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory, Syn. ผิดครู, Example: เขาเป็นศิษย์นอกครู, Thai Definition: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม
นับไม่ถ้วน(adv) countlessly, See also: infinitely, innumerably, incalculably, numberlessly, myriadly, Example: เขาได้กำไรนับไม่ถ้วนจากการลงทุนคราวนี้, Thai Definition: ไม่อาจนับได้
เหลือขอ(adj) incorrigible, See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: โรงเรียนเอกชนในบางแก้วขึ้นชื่อลือชาในแง่เป็นแหล่งรวมพวกเด็กเหลือขอ, Thai Definition: ที่เอาไว้ไม่อยู่
อสงไขย(adj) countless, See also: incalculable, innumerable, infinite, Syn. นับไม่ถ้วน, Thai Definition: มากจนนับไม่ถ้วน, ไม่รู้จบ, ไม่มีที่สิ้นสุด
ประมาณ(v) estimate, See also: approximate, reckon, calculate, compute roughly, guess, guesstimate, Syn. กะ, คะเน, คาด, คาดคะเน, เก็ง, Example: ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง
ประมาณการ(v) estimate, See also: approximate, calculate, forecast, budget, Syn. กะ, คาด, เก็ง, กะ, ประมาณ, คาดคะเน, Example: ในปีค.ศ.2000 สหประชาชาติได้ประมาณการว่าประชากรของโลกอาจจะถึง 6, 500 ล้านคน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hypocalcemia(n) ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ หมายถึง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติประมาณ 8.5 - 10.5 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร.) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบได้ทั้งในทารกและผู้ใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calcify(vi) ้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
calcify(vt) ทำให้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
calcium(n) ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca
calculi(n) นิ่ว (คำพหูพจน์ของ calculus), See also: ก้อนนิ่ว
calculus(n) นิ่ว, See also: ก้อนนิ่ว, Syn. concretion, stone
calculus(n) ระบบการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเร็วของหินที่ตกลงมา, See also: แคลคูลัส
Calcutta(n) กัลกัตตา, See also: เมืองหลวงของรัฐเบงกอลในประเทศอินเดีย
Calcutta(n) เมืองกัลกัตตา, See also: เมืองหลวงของรัฐเบงกอลในประเทศอินเดีย
calculate(vt) คาดการณ์ว่า, See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่, Syn. estimate, judge, gauge
calculate(vt) คำนวณ
calculate(vi) คำนวณ, Syn. compute, reckon
calculous(adj) ที่เกี่ยวกับก้อนนิ่ว
calculable(adj) ที่สามารถคาดการณ์ได้, Syn. predictable, foreseeable
calculable(adj) ที่สามารถคำนวณได้, Syn. computable, countable, accountable
calculated(adj) ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว, See also: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว, Syn. estimated
calculator(n) เครื่องคิดเลข, Syn. adding machine, calculating machine
calculating(adj) ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ, Syn. shrewd, scheming, crafty
calculation(n) การคาดการณ์, See also: การประมาณการณ์, Syn. estimation, prediction
calculation(n) การคำนวณ, Syn. computation, figuring
calculate on(phrv) คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
calculate on(phrv) ไว้วางใจใน, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
incalculable(adj) มากมาย, See also: มากเกินกว่าจะนับได้, Syn. immense, inestimable, limitless
miscalculate(vt) คำนวณผิด, Syn. misjudge, misestimate
recalcitrant(adj) หัวดื้อ, See also: หัวแข็ง, ซึ่งไม่ยอมเชื่อฟัง, Syn. resistant, stubborn
recalcitrate(vt) ไม่ยอมเชื่อฟัง
calcification(n) สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คำเป็นทางการ), See also: การไม่พัฒนา, Syn. unchanging stage
calculate for(phrv) กะ, See also: คาด, ประมาณ, Syn. calculate on
calculate for(phrv) คาดไว้สำหรับ, See also: คำนึงถึง, Syn. bargain for, reckon for
calculate upon(phrv) คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
calculate upon(phrv) ไว้วางใจ, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
miscalculation(n) การคำนวณผิด, Syn. error, fallacy, miscount

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต, คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcariousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต, คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต, การกลายเป็นกระดูก
calcify(แคล'ซิไฟ) { calcified, calcifying, calcifies } vt., vi. กลายเป็นเกลือของแคลเซียม, ทำให้แข็งตัว
calcium(แคล'เซียม) n. ธาตุแคลเซี่ยม;Ca
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้, ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
calculate(แคล'คิวเลท) { calculated, calculating, calculates } v คำนวณ, ถือว่า, เข้าใจว่า, คาดคะเน, คิดว่า, เดา, วางแผน, ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
calculatingadj. สามารถคำนวณได้, ฉลาด, หลักแหลม, วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
calculation(แคลคิวเล'เชิน) n. การคำนวณ, ผลจากการคำนวณ, See also: calculative adj. ดูcalculation, Syn. computation -Conf. estimation
calculator(แคล'คิวเล'เทอะ) n. เครื่องคำนวณ, คนคำนวณ
calculous(แคล'คิวลัส) adj. มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง, เป็นนิ่ว, เป็นหิน
calculus(แคล'คิวลัส) n. แคลคิวลัส (การคำนวณระบบหนึ่ง) , นิ่ว, ก้อนหินปูน -pl. calculi, calculuses
calcutta(แคลคัท'ทะ) n. กรุงกัลกัตตา, ชื่อเมืองท่าของอินเดีย
cholecalciferoln. =vitamin D3
differential calculusn. สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและอนุพันธ์
discalced(ดิสแคลสท') adj. ไม่มีรองเท้า, เท้าเปล่า., Syn. discalceate
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable
integral calculusแคลลิวลัสที่เกี่ยวกับจำนวนเต็ม
miscalculate(มิสแคล'คิวเลท) vt., vi. คำนวณผิด, วินิจฉัยผิด., See also: miscalculation n. misculculator n., Syn. err, mistake
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น, พยศ, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
recalcitrate(รีแคล'ซิเทรท) vi. ต้าน, ต่อต้าน, ฝ่าฝืน, ไม่เชื่อฟัง., See also: recalcitration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
calcium(n) ธาตุแคลเซียม
calculate(vt) คิดเลข, คำนวณ, คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ, การคิดเลข, การคาดคะเน
calculator(n) เครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข
calculus(n) แคลคูลัส
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้, เหลือคนานับ, ไม่แน่นอน
miscalculate(vt) คำนวณผิด, คาดผิด, กะผิด
miscalculation(n) การคำนวณผิด, การคาดผิด, การกะผิด, การวินิจฉัยผิด
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง, ฝ่าฝืน, บิดพลิ้ว, ไม่อ่อนน้อม, ดื้อรั้น, พยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, stone; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatolith; calculus, pancreaticนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propositional calculusแคลคูลัสเชิงประพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyelitis, calculousกรวยไตอักเสบเหตุนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, calcified; placenta, stoneรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmolith; calculus, lungนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalith; calculus, salivary; ptyalolith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalolith; calculus, salivary; ptyalith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatic calculus; pancreatolithนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predicate calculusแคลคูลัสภาคแสดง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lung calculus; pulmolithนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lambda calculusแคลคูลัสแลมบ์ดา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recalcificationการมีแคลเซียมเกาะกลับคืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal calculus; nephrolithนิ่วไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive calcium; radiocalciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiocalcium; radioactive calciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrocalcaneobursaปลอกหุ้มเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subgingival calculusหินน้ำลายใต้เหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supragingival calculusหินน้ำลายเหนือเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sialolith; calculus, salivary; ptyalith; ptyalolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salivary calculusนิ่วน้ำลาย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stone placenta; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salivary calculus; ptyalith; ptyalolith; sialolithนิ่วน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spur, calcanealปุ่มงอก (กระดูกส้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontolith; calculus, dental; tophus, dentalหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontolith; dental calculus; dental tophusหินน้ำลาย [ มีความหมายเหมือนกับ calculus ๑ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acalculiaภาวะเสียการคำนวณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alkali-calcic seriesชุดหินแอลคาไล-แคลซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advanced calculusแคลคูลัสขั้นสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biliary calculus; cholelith; gallstoneนิ่วน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone, heel; calcaneum; calcaneusกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcaneum; bone, heel; calcaneusกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcaneus; bone, heel; calcaneumกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcarateมีเดือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calcareniteหินปูนเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareousมีหินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calcareous-เนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous algaeสาหร่ายเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous oozeเลนเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous tufaทูฟาเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calceiform; calceolate-รูปรองเท้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculus indexดัชนีหินน้ำลาย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculus of finite differenceแคลคูลัสของผลต่างสืบเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculus of variationsแคลคูลัสของการแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculus, biliary; cholelith; gallstoneนิ่วน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus, dental; odontolith; tophus, dentalหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus, impactedนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus, lung; pulmolithนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus, pancreatic; pancreatolithนิ่วตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calculus, renal; nephrolithนิ่วไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcium chlorideแคลเซียมคลอไรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calcium carbonateแคลเซียมคาร์บอเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pi-calculusไพแคลคูลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Numerical calculationsการคำนวณเชิงตัวเลข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculatorเครื่องคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Graphic calculatorเครื่องคำนวณกราฟิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculusแคลคูลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calciumแคลเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calcium carbideแคลเซียมคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculiนิ่ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bladder -- calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scientific calculatorเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์, เครื่องคิดเลขที่มีสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ สมการลีเนียร์หลายตัวแปรได้ เป็นต้น [Assistive Technology]
Calcinosisโรคแคลซิโนซิส [TU Subject Heading]
Calciumแคลเซี่ยม [TU Subject Heading]
Calcium carbideแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ [TU Subject Heading]
Calcium carbide industryอุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ [TU Subject Heading]
Calcium contentปริมาณแคลเซียม [TU Subject Heading]
Calcium fluorideแคลเซียม ฟลูออไรด์ [TU Subject Heading]
Calcium hydroxideแคลเซียมไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Calcium oxalateแคลเซี่ยมออกซาเลท [TU Subject Heading]
Calcium phosphatesแคลเซี่ยมฟอสเฟต [TU Subject Heading]
Calcium sulphateแคลเซียมซัลเฟต [TU Subject Heading]
Calcium sulphideแคลเซี่ยมซัลไฟด์ [TU Subject Heading]
Calculatorsเครื่องคำนวณ [TU Subject Heading]
Calculiนิ่ว [TU Subject Heading]
Calculusแคลคูลัส [TU Subject Heading]
Calculus, Integralแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ [TU Subject Heading]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]
Hypercalcemiaภาวะแคลเซียมในเลือดสูง [TU Subject Heading]
Hypocalcemiaภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ [TU Subject Heading]
Kidney calculiนิ่วไต [TU Subject Heading]
Numerical calculationsการคำนวณเชิงตัวเลข [TU Subject Heading]
Salivary duct calculiนิ่วท่อน้ำลาย [TU Subject Heading]
Salivary gland calculiนิ่วต่อมน้ำลาย [TU Subject Heading]
Stomoxys calcitransแมลงวันคอกสัตว์ [TU Subject Heading]
SuperCalc (Computer file)ซูเปอร์คาลค์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)) [TU Subject Heading]
Urinary bladder calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urinary calculiนิ่วปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Calcium Hypochloriteแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์, Example: ผงคลอลีน เมื่อละลายในน้ำจะปล่อยคลอรีนไวงาน ดู high-test hypochlorite [สิ่งแวดล้อม]
Calciteแคลไซต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปแทบทุกจังหวัดในบริเวณที่มีหินปูน ประโยชน์ - ใช้ในการทำอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์แบบ Polarizing microscope และเป็นแร่ที่สำคัญแร่หนึ่งในการผลิตแสงเลเซอร์ นอกจากนึ้ยังนำไปใช้เป็นหินขัดและหินประดับ โดยที่แคลไซต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหินปูน ประโยชน์ที่นำมาใช้คือใช้ทำปูนซีเมนต์และเผาทำปูนขาว [สิ่งแวดล้อม]
Calcareous Soilดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด, Example: ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Acalculiaทำคำนวณไม่ได้, ทำคำนวณง่ายๆไม่ได้ [การแพทย์]
Aortic Stenosis, Calcifiedลิ้นเอออร์ติคตีบแคลเซียมจับ [การแพทย์]
Bile, Milk of Calciumน้ำดีสีนม [การแพทย์]
Bladder Calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Calcaneal Barส่วนเชื่อมต่อระหว่างกระดูกส้นเท้ากับส่วนอื่น [การแพทย์]
Calcaneal Spurเอ็นที่เท้าอักเสบ [การแพทย์]
Calcaneal Spur Padนวมรองส้นเท้า [การแพทย์]
Calcaneonavicalar Barส่วนเชื่อมระหว่างกระดูกส้นเท้ากับกระดูกเท้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Calcium Channel blocker(n) ยาต้านแคลเซียม
coronary calcification(n) ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ
Notice that setdiff is not symmetric. Further, note that we can calculate the comp[ไทย] (n, vi, vt, aux, verb, adj, adv, conj, pron, phrase, abbrev, uniq) ภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า Airplane! (1980)
They made the calculations in the map room?พวกเขาทำการคำนวนในห้องแผนที่? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Besides, with the information we have, my calculations were correct.นอกจากนั้น, ด้วยข้อมูลที่เรามี, การคำนวนของผม ถูกต้อง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I must leave from Calcutta and soon.ผมต้องไปกัลกัตตา เร็วๆ นี้ Gandhi (1982)
Karachi, Calcutta, Madras, Bangalore. It's total.คาราชี กัลกัตตา มาดราส บังกาลอร์ หมดเลยครับ Gandhi (1982)
In Calcutta, it's like civil war.ที่กัลกัตตาเหมือนเกิดสงครามกลางเมือง Gandhi (1982)
Calcutta.กัลกัตตา Gandhi (1982)
Get out of Calcutta, Gandhi!ไปจากกัลกัตตาซะ คานธี Gandhi (1982)
Tomorrow, 5000 Muslim students of all ages are marching here, in Calcutta, for peace.พรุ่งนี้ นักเรียนมุสลิมห้าพันคน ในทุกๆ วัย จะเดินขบวนเรียกร้อง ความสงบที่นี่ ในกัลกัตตา Gandhi (1982)
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี? Idemo dalje (1982)
The red calculator.เครื่องคิดเลขสีแดงเล็ก ๆ คุณได้ เห็นมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have made the calculations.ฉันได้ทำการคำนวณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Just don't lose that calculator.เพียงแค่ไม่ได้สูญเสียเครื่องคิด เลขที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. Chandra, I've checked my calculations again.จันทราฉันได้ตรวจสอบ คำนวณของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Something like 400, 000 to one, by my calculations.มีพวกมันประมาณ 4 แสนต่อเรา 1 คน เท่าที่ผมคำนวณ Day of the Dead (1985)
I'll have to learn to calculate in Chinese.ฉันต้องเรียน การคิดเลขแบบจีนแล้วสิ An American Tail (1986)
You know, I have to go upstairs and... take my calcium so my bones don't break into little pieces... my aspirin, so my heart doesn't clog up... my Metamucil, so I don't get colon cancer... and, of course, my estrogen to convince my body... that I'm still 23.รู้ไหม ฉันต้องขึ้นข้างบนแล้ว ต้องกินแคลเซี่ยม กระดูกฉันจะได้ไม่เปราะ Don Juan DeMarco (1994)
We have hours of calculations ahead of us.เรายังต้องมาคำนวณอีกหลายชั่วโมง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
By my calculations, the Chinese border is 2, 058 kilometers away.จากที่คำนวนดู ชายแดนจีน ก็ไปอีก 2, 058 กิโล Seven Years in Tibet (1997)
But I think you are wrong about that Tibetan border calculation.แต่ฉันว่านายคำนวนระยะทาง ชายแดนทิเบตผิดนะ Seven Years in Tibet (1997)
I am a tailor, sir, the only tailor in Lhasa... who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes.ฉันเป็นช่างตัดเสื้อค่ะ ช่างตัดเสื้อคนเดียวในลาซา ที่เคยไปกัลกัตตาและสามารถ ตัดชุดตลกๆ พวกนี้ได้ Seven Years in Tibet (1997)
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์ Pi (1998)
How are you at calculus?เรียนพิชคณิตรู้เรื่องมั้ย Never Been Kissed (1999)
Yes. Several years, if not more, if my calculations are correct.ใช่ หลายปีถ้าผมคำนวณไม่ผิด Bicentennial Man (1999)
Assuming that my calculations are correct I believe that a change of decoration is in order.อนุมานว่า การคำนวณของฉันถูกต้องแล้ว ลำดับรางวัล จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Shoot, I still can't do anything without a calculator.เดี๋ยวนี้คิดอะไรไม่ออกถ้าไม่มีเครื่องคิดเลข Frailty (2001)
Based on your pupil dilation, skin temperature and motor functions I calculate an 83% probability that you will not pull the trigger.เมื่อดูจากม่านตา อุณหภูมิผิวหนัง และการทำงานของอวัยวะภายในแล้ว มีความเป็นไปได้ 83% ที่คุณจะไม่เหนี่ยวไก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Now, you physics majors can calculate the mass and volume of every meat loaf you make.คนที่เรียนเอกฟิสิกส์ สามารถคำนวณปริมาตร... ของมีทโลฟที่เธอทำได้ เปลี่ยนภาพ Mona Lisa Smile (2003)
Well, then, you miscalculated.กับของแพทย์ประจำเครื่อง Yankee White (2003)
Looking at this calculation, what does this make us think of?ดูที่การคำนวณนี่ อะไรที่จะทำให้คิดออก The Girl Next Door (2004)
Well, he did teach himself calculus without even using his textbooks, so...คือ เขาเรียนเรื่อง calculus เอง ขนาดที่ว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเลยนะ The Girl Next Door (2004)
Elementals, we calculate.-เราเผ่าพันธุ์ธาตุเชื่อการคำนวณ The Chronicles of Riddick (2004)
Calculate the odds of you getting off this planet alive... and now cut them in half.คำนวณโอกาส ที่เจ้าจะรอดชีวิตออกไปให้ที ได้เท่าไหร่หารครึ่ง The Chronicles of Riddick (2004)
Not even i dare to calculate that.ก็แม้แต่ข้ายังมิกล้าคิดคำนวณ The Chronicles of Riddick (2004)
-I just saw that Sam got an F in calculus.-ผมเพิ่งเห็นแซมได้ เอฟ.วิชาแคลคูลัส The Day After Tomorrow (2004)
If we're to believe Fogg's calculations, he will have circled the globe and returned to England in a fortnight.ถ้าเราเชื่อการคำนวณของฟ็อกก์ เขาจะเดินทางรอบโลก และกลับอังกฤษได้ใน 14 วัน Around the World in 80 Days (2004)
Actually, by my calculations, it would be closer to, uh, exactly 80 days.ตามที่ผมคำนวณ มันต้องใช้เวลา 80 วัน Around the World in 80 Days (2004)
- Uh, they're taking a train across India, from Bombay to Calcutta.นั่งรถไฟข้ามอินเดีย จากบอมเบย์ไปกัลกัตตา Around the World in 80 Days (2004)
Where are my impression calculations?ตารางคำนวณความดันไอน้ำหายไปไหน Around the World in 80 Days (2004)
Solid, tangible facts that can be... calculated and... written down on paper.ข้อเท็จจริงที่แท้ ต้องคำนวณและบันทึกได้ Around the World in 80 Days (2004)
Oh, it's hopeless. By those calculations, I'm still behind by one day.ว้า คำนวณแล้วยังไงก็ช้าไป 1 วัน Around the World in 80 Days (2004)
No, I'm an extremely powerful fire demon named Calcifer!ไม่ใช่ ข้าคืออภิมหาอำนาจราชาแห่งไฟผู้เกรียงไกร นามว่า คัลซิเฟอร์! Howl's Moving Castle (2004)
Calcifer said that I could come in.คัลซิเฟอร์ อนุญาตให้ฉันเข้ามานี่ Howl's Moving Castle (2004)
Calcifer only obeys Master Howl.Calcifer เชื่อฟัง Howl เท่านั้น Howl's Moving Castle (2004)
All right, Calcifer, let's get cooking.โอเค คาลซิเฟอร์ มาทำอาหารกันเถอะ Howl's Moving Castle (2004)
Calcifer is doing what she says...คาลซิเฟอร์ทำตามที่เธอสั่ง... Howl's Moving Castle (2004)
Calcifer, you're being so obedient.คาลซิเฟอร์ นายนี่ว่านอนสอนง่ายจังนะ Howl's Moving Castle (2004)
Calcifer did. He's disgusted by how dirty it is in here.คาลซิเฟอร์ \ เขาบอกว่าทนสภาพที่นี่ไม่ไหวแล้วน่ะ Howl's Moving Castle (2004)
Calcifer, move the castle 60 miles to the west.คาลซิเฟอร์ เคลื่อนปราสาทไปตะวันตก 60 ไมล์ Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calcI calculate he will be late coming home.
calcHave you allowed for any error in your calculation?
calcPocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
calcGeorge calculated the cost of the trip.
calcTo calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.
calcNowadays, however, calculators can be used freely in school examinations, and already in many schools the only sound to be heard during a math exam is the sound of children tapping on their calculators.
calcCalculate how much money we will need next year.
calcHe calculated that it would cost him 100 dollars.
calcComputer are thought of as mere calculating machines.
calcIn 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.
calcSomething is wrong with this calculator.
calcThe Prime Minister's speech was calculated to anger the opposition parties.
calcIt is calculated to be 10, 000 yen.
calcI have gone astray somewhere in my calculation.
calcTo calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.
calcI beg to point out that your calculation is wrong.
calcIf you calculate the electric field using this equation the result comes out like the following.
calcI've had my pocket calculator stolen.
calcBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
calcThe first electric calculator came into existence toward the end of the 19th century.
calcI must calculate how much money I'll spend next week.
calcI calculated that it would cost 300 dollars.
calcHe despaired of establishing his office in Calcutta.
calcWe calculated that we could reach the place within two weeks.
calcI calculated hastily.
calcMother Teresa was a Catholic nun who lived and worked in Calcutta, India.
calcThe calculator is a wonderful invention.
calcShe calculates as quickly as any other student.
calcYou cannot calculate on his punctuality.
calcCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
calcI have gone astray somewhere in my calculations.
calcThe President's speech was calculated to ease world tensions.
calcPrimitive calculating machines existed long before computers were developed.
calcHe doesn't check his figures when he's calculating.
calcHe is shrewd and calculating.
calcAccording to my calculation, she should be in India by now.
calcMother calculated her monthly expenses.
calcIt is difficult to calculate the results of the election.
calcCalcium is absent from his diet.
calcThey have branches all over the world, from Calcutta to New York City.
calcOur calculations show that the rocket is off its course.
calcA businessman is working out some figures with a calculator.
calcI'll pay you back with my calculus notes.
calcThe bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.
calcThe calculator on the table is mine.
calcA math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."
calcCalculation is miles easier if you have a calculator.
calcHe calculated the expenses.
calcHe calculated the speed of light.
calcHe calculated the consequences of his action.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนกอนันต์[anēkanan] (adv) EN: incalculably
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
บวกลบคูณหาร[būak-lop-khūn-hān] (v, exp) EN: compute ; calculate ; do sums  FR: calculer ; faire des calculs
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
หินปูน[hinpūn] (n) EN: limestone ; tartar ; lime  FR: calcaire [ m ] ; pierre calcaire [ f ] ; roche calcaire [ f ] ; pierre à chaux [ f ]
กะ[ka] (v) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix  FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กัลโช[kalchō] (n) EN: calcio  FR: calcio [ m ]
กัลโชซีรีเอ[kalchō sīrī Ē] (n, exp) EN: Calcio's Serie A  FR: série A du calcio [ f ]
การบวก ลบ คูณ หาร[kān būak-lop-khūn-hān] (n, exp) FR: calcul [ m ]
การคำนวณ[kān khamnūan] (n) EN: calculation  FR: calcul [ m ]
การคำนวณต้นทุน[kān khamnūan tonthun] (n, exp) EN: cost calculation
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon
แคลเซียม[khaēlsīem] (n) EN: calcium  FR: calcium [ m ]
แคลเซียมไฮดรอกไซด์[khaēlsīem haidrøksai] (n, exp) EN: calcium hydroxide  FR: hydroxyde de calcium [ m ]
แคลเซียมคาร์ไบด์[khaēlsīem khābāi] (n, exp) EN: calcium carbide
แคลเซียมคาร์บอเนต[khaēlsīem khābønēt] (n, exp) EN: calcium carbonate  FR: carbonate de calcium [ m ]
แคลเซียมคลอไรด์[khaēlsīem khlørait] (n, exp) EN: calcium chloride  FR: chlorure de calcium [ m ]
แคลเซียมแลกเตต[khaēlsīem laēktēt] (n, exp) EN: calcium lactate
แคลเซียมไซคลาเมต[khaēlsīem saiklāmēt] (n, exp) EN: calcium cyclamate
แคลเซียมออกไซด์[khaēlsīem øksai] (n, exp) EN: calcium oxide  FR: oxyde de calcium [ m ]
แคลคูลัส[khaēnkhūlat = khaēlkhūlas] (n) EN: calculus  FR: calcul [ m ]
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์[khaēnkhūlat choēng anuphan] (n, exp) EN: Differential Calculus  FR: calcul différentiel [ m ]
แคลคูลัสเชิงปริพันธ์[khaēnkhūlat choēng pariphan] (n, exp) EN: Integral Calculus  FR: calcul intégral [ m ]
แคลคูลัสเวกเตอร์[khaēlkhūlas wēktoē] (n, exp) FR: calcul vectoriel [ m ]
คำนวณ[khamnūan] (v) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count  FR: calculer ; compter
คำนวณใหม่[khamnūan mai] (v, exp) EN: recalculate  FR: recalculer
คำนวณผิด[khamnūan phit] (v, exp) EN: miscalculate  FR: mal calculer
คำนวณราคา[khamnūan rākhā] (v, exp) EN: calculate the price  FR: calculer le prix
คณิฅ[khanit] (n) EN: counting ; computation ; calculation  FR: calcul [ m ] ; compte [ m ]
คณิตกรณ์[khanitkøn] (n) EN: computer  FR: calculateur [ m ]
ขี้ฟัน[khīfan] (n) EN: tartar ; calculus  FR: tartre [ m ] ; dépôt dentaire [ m ]
คิด[khit] (v) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge  FR: calculer ; compter
คิดบัญชี[khit banchī] (v, exp) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts  FR: calculer ; compter
คิดเลข[khitlēk] (v) EN: calculate ; compute  FR: calculer
คิดเงิน[khit ngoen] (v, exp) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts  FR: faire l'addition ; faire la note
เครื่องคิดเลข[khreūang khitlēk] (n) EN: calculator ; calculating machine  FR: calculateur [ m ] ; calculatrice [ f ] ; calculette [ f ] ; machine à calculer [ f ]
กระดูกส้นเท้า[kradūk sonthāo] (n) EN: calcaneus  FR: calcanéum [ m ]
เหลือขอ[leūakhø] (adj) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant  FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
มาน[mān] (n) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting
ม้วน[mūan] (n) EN: [ classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper) ]  FR: [ classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice) ]
นับ[nap] (v) EN: count ; calculer ; reckon ; number  FR: compter ; dénombrer ; calculer
นับไม่ถ้วน[nap mai thūan] (adj) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold  FR: incommensurable ; incalculable
นับไม่ถ้วน[nap mai thūan] (adv) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly  FR: infiniment ; incommensurablement (vx)
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[nok jū ten khao (hin) pūn] (n, exp) EN: Limestone Wren-Babbler  FR: Turdinule des rochers [ f ] ; Timalie à calcaire
ปากแข็ง[pāk khaēng] (v, exp) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate  FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
ผิดครู[phit khrū] (v, exp) EN: recalcitrant
ประมาณ[pramān] (v) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess  FR: estimer ; évaluer
ประมาณค่า[pramān khā] (v) EN: estimate ; approximate ; calculate  FR: estimer (la valeur) ; évaluer ; calculer la valeur
ประเมินราคา[pramoēn rākhā] (v) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise  FR: évaluer ; estimer ; expertiser
ปูน[pūn] (n) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement  FR: ciment [ m ] ; mortier [ m ] ; plâtre [ m ] ; chaux [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALCUTT K AE1 L K AH0 T
CALCIFY K AE1 L S AH0 F AY2
CALCITE K AE1 L S AY2 T
CALCIUM K AE1 L S IY0 AH0 M
CALCOMP K AO1 L K AA2 M P
CALCOTE K AA0 L K OW1 T IY0
CALCAGNI K AA0 L K AA1 G N IY0
CALCUTTA K AE2 L K AH1 T AH0
CALCULUS K AE1 L K Y AH0 L AH0 S
VISICALC V IH1 Z IH0 K AE2 L K
CALCAGNO K AA0 L K AA1 G N OW0
CALCULATE K AE1 L K Y AH0 L EY2 T
CALCIFIED K AE1 L S AH0 F AY2 D
MANISCALCO M AA0 N IY0 S K AA1 L K OW0
CALCULATOR K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0
CALCULATES K AE1 L K Y AH0 L EY2 T S
CALCATERRA K AE2 L K AH0 T EH1 R AH0
CALCULATED K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 D
CALCULATED K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D
SINISCALCHI S IH0 N IH0 S K AA1 L K IY0
RECALCULATE R IY0 K AE1 L K Y AH0 L EY2 T
CALCULATING K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 NG
CALCULATION K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
CALCULATORS K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0 Z
INCALCULABLE IH2 N K AE1 L K Y AH0 L AH0 B AH0 L
RECALCULATED R IY0 K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 D
CALCULATIONS K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z
RECALCITRANT R IH0 K AE1 L S IH0 T R AH0 N T
MISCALCULATE M IH0 S K AE1 L K Y AH0 L EY2 T
RECALCITRANCE R IH0 K AE1 L S AH0 T R AH0 N S
MISCALCULATES M IH0 S K AE1 L K Y AH0 L EY2 T S
RECALCULATING R IY0 K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 NG
RECALCULATION R IY0 K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
MISCALCULATED M IH0 S K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 D
MISCALCULATION M IH0 S K AE1 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
MISCALCULATIONS M IH0 S K AE1 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calcify (v) kˈælsɪfaɪ (k a1 l s i f ai)
calcine (v) kˈælsaɪn (k a1 l s ai n)
calcium (n) kˈælsɪəʳm (k a1 l s i@ m)
calculi (n) kˈælkjulaɪ (k a1 l k y u l ai)
Calcutta (n) kˈælkˈʌtə (k a1 l k uh1 t @)
calcined (v) kˈælsaɪnd (k a1 l s ai n d)
calcines (v) kˈælsaɪnz (k a1 l s ai n z)
calculus (n) kˈælkjuləs (k a1 l k y u l @ s)
calcified (v) kˈælsɪfaɪd (k a1 l s i f ai d)
calcifies (v) kˈælsɪfaɪz (k a1 l s i f ai z)
calcining (v) kˈælsaɪnɪŋ (k a1 l s ai n i ng)
calculate (v) kˈælkjulɛɪt (k a1 l k y u l ei t)
calcifying (v) kˈælsɪfaɪɪŋ (k a1 l s i f ai i ng)
calculable (j) kˈælkjuləbl (k a1 l k y u l @ b l)
calculated (v) kˈælkjulɛɪtɪd (k a1 l k y u l ei t i d)
calculates (v) kˈælkjulɛɪts (k a1 l k y u l ei t s)
calculator (n) kˈælkjulɛɪtər (k a1 l k y u l ei t @ r)
calculuses (n) kˈælkjuləsɪz (k a1 l k y u l @ s i z)
calcination (n) kˌælsɪnˈɛɪʃən (k a2 l s i n ei1 sh @ n)
calculating (v) kˈælkjulɛɪtɪŋ (k a1 l k y u l ei t i ng)
calculation (n) kˌælkjulˈɛɪʃən (k a2 l k y u l ei1 sh @ n)
calculators (n) kˈælkjulɛɪtəz (k a1 l k y u l ei t @ z)
calcinations (n) kˌælsɪnˈɛɪʃənz (k a2 l s i n ei1 sh @ n z)
calculations (n) kˌælkjulˈɛɪʃənz (k a2 l k y u l ei1 sh @ n z)
incalculable (j) ˈɪnkˈælkjuləbl (i1 n k a1 l k y u l @ b l)
miscalculate (v) mˌɪskˈælkjulɛɪt (m i2 s k a1 l k y u l ei t)
recalcitrant (j) rˈɪkˈælsɪtrənt (r i1 k a1 l s i t r @ n t)
miscalculated (v) mˌɪskˈælkjulɛɪtɪd (m i2 s k a1 l k y u l ei t i d)
miscalculates (v) mˌɪskˈælkjulɛɪts (m i2 s k a1 l k y u l ei t s)
recalcitrance (n) rˈɪkˈælsɪtrəns (r i1 k a1 l s i t r @ n s)
recalcitrancy (n) rˈɪkˈælsɪtrənsiː (r i1 k a1 l s i t r @ n s ii)
miscalculating (v) mˌɪskˈælkjulɛɪtɪŋ (m i2 s k a1 l k y u l ei t i ng)
miscalculation (n) mˌɪskˌælkjulˈɛɪʃən (m i2 s k a2 l k y u l ei1 sh @ n)
miscalculations (n) mˌɪskˌælkjulˈɛɪʃənz (m i2 s k a2 l k y u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎ, ㄉㄚˇ, ] to beat; to strike; to hit; to break; to type; to mix up; to build; to fight; to fetch; to make; to tie up; to issue; to shoot; to calculate; since; from, #171 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, / ] number; figure; to count; to calculate; several, #607 [Add to Longdo]
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] regard as; to figure; to calculate; to compute, #1,123 [Add to Longdo]
计算[jì suàn, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to count; to calculate; to compute, #1,525 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to calculate; to compute; to count; reckon; ruse; to plan; surname Ji, #2,124 [Add to Longdo]
打算[dǎ suàn, ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ, ] to plan; to intend; to calculate; plan; intention; calculation, #2,293 [Add to Longdo]
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator, #2,761 [Add to Longdo]
积分[jī fēn, ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] integral (in calculus); total credits earned by student, #4,045 [Add to Longdo]
[gài, ㄍㄞˋ, / ] calcium Ca, alkaline earth, atomic number 20, #4,390 [Add to Longdo]
计量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] measurement; calculate, #8,419 [Add to Longdo]
测算[cè suàn, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to take measurements and calculate, #8,829 [Add to Longdo]
算法[suàn fǎ, ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, ] arithmetic; algorithm; method of calculation, #10,753 [Add to Longdo]
结石[jié shí, ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] calculus; stone, #11,044 [Add to Longdo]
划算[huá suàn, ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate; to weigh (pros and cons); to view as profitable; worthwhile; value for money; cost-effective, #11,081 [Add to Longdo]
推算[tuī suàn, ㄊㄨㄟ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate an amount; to extrapolate (in calculation), #15,866 [Add to Longdo]
决算[jué suàn, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] final account; to calculate the final bill; fig. to draw up plans to deal with sth, #19,279 [Add to Longdo]
盘算[pán suàn, ㄆㄢˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to plot; to scheme; to calculate, #19,897 [Add to Longdo]
钙化[gài huà, ㄍㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] calcify; calcification, #21,176 [Add to Longdo]
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] calculator; calculating machine; computer, #26,148 [Add to Longdo]
弄错[nòng cuò, ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] to err; to get sth wrong; to miscalculate; to misunderstand, #30,736 [Add to Longdo]
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, ] inestimable; incalculable; beyond measure, #32,687 [Add to Longdo]
微积分[wēi jī fēn, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] calculus; differentiation and integration; calculus of infinitesimals 微 and integrals 積|积, #38,059 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] to forge; to calcine; variant of 鍛|锻, #39,367 [Add to Longdo]
慢条斯理[màn tiáo sī lǐ, ㄇㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] with calculated unhurried steps (成语 saw); slow and deliberate; methodical, #41,539 [Add to Longdo]
微分[wēi fēn, ㄨㄟ ㄈㄣ, ] an infinitesimal; differentiation; differential calculus, #42,405 [Add to Longdo]
碳酸钙[tàn suān gài, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium carbonate, #43,364 [Add to Longdo]
加尔各答[Jiā ěr gè dá, ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄍㄜˋ ㄉㄚˊ, / ] Calcutta (India), #49,251 [Add to Longdo]
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, ] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern, #50,379 [Add to Longdo]
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods, #51,224 [Add to Longdo]
演算[yǎn suàn, ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate; to perform calculations, #52,231 [Add to Longdo]
生石灰[shēng shí huī, ㄕㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] calcium oxide CaO; quicklime, #56,920 [Add to Longdo]
验算[yàn suàn, ㄧㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to verify a calculation; a double-check, #60,481 [Add to Longdo]
珠算[zhū suàn, ㄓㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] calculation using abacus, #60,724 [Add to Longdo]
方解石[fāng jiě shí, ㄈㄤ ㄐㄧㄝˇ ㄕˊ, ] calcite (CaCO3 as rock-forming mineral), #65,268 [Add to Longdo]
氧化钙[yǎng huà gài, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium oxide, #76,043 [Add to Longdo]
磷酸钙[lín suān gài, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium phosphate Ca3(PO4)2, #81,253 [Add to Longdo]
数学分析[shù xué fēn xī, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, / ] mathematical analysis; calculus, #82,535 [Add to Longdo]
变分[biàn fēn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄣ, / ] variation (calculus); deformation, #83,421 [Add to Longdo]
氢氧化钙[qīng yǎng huà gài, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime, #88,901 [Add to Longdo]
计数法[jì shù fǎ, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] calculation; reckoning, #97,877 [Add to Longdo]
笔算[bǐ suàn, ㄅㄧˇ ㄙㄨㄢˋ, / ] do a sum in writing; written calculation, #118,283 [Add to Longdo]
无穷小[wú qióng xiǎo, ㄨˊ ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] infinitesimal (in calculus); infinitely small, #121,770 [Add to Longdo]
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment), #126,035 [Add to Longdo]
乘方[chéng fāng, ㄔㄥˊ ㄈㄤ, ] to square a number; to calculate the square, #127,166 [Add to Longdo]
莱布尼兹[Lái bù ní zī, ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄋㄧˊ ㄗ, / ] Leibnitz (name); Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716), German mathematician and philosopher, co-inventor of the calculus, #140,663 [Add to Longdo]
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭), #149,668 [Add to Longdo]
消石灰[xiāo shí huī, ㄒㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime, #150,700 [Add to Longdo]
默算[mò suàn, ㄇㄛˋ ㄙㄨㄢˋ, ] mental arithmetic; to calculate inwardly, #158,382 [Add to Longdo]
闭区间[bì qū jiān, ㄅㄧˋ ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, / ] closed interval (in calculus), #169,827 [Add to Longdo]
变分法[biàn fēn fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄈㄚˇ, / ] calculus of variations, #188,512 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsrechnung { f }amortization calculation [Add to Longdo]
Adressrechnung { f }address calculation [Add to Longdo]
Austreiben { n } (von flüchtigen Substanzen durch Erhitzen)calcination [Add to Longdo]
Berechenbarkeit { f }calculability [Add to Longdo]
Berechnung { f } | Berechnungen { pl }calculation | calculations [Add to Longdo]
Berechnungsgrundlage { f }calculation base [Add to Longdo]
Betragsausrechnung { f }amount calculation [Add to Longdo]
Bruchkraft { f } | rechnerische Bruchkraftbreaking strength | calculated breaking strength [Add to Longdo]
Chalcedon { m } [ min. ]chalcedony; calcedony [Add to Longdo]
Computerberechnung { f }computer calculation [Add to Longdo]
Differentialrechnung { f } [ math. ]differential calculus [Add to Longdo]
Entkalkung { f }decalcification [Add to Longdo]
Entkalkungsmittel { n }decalcifier [Add to Longdo]
Grobkalkulation { f }rough calculation [Add to Longdo]
Integralrechnung { f } [ math. ] | Integralrechnungen { pl }integral calculus | integral calculuses [Add to Longdo]
Kalkspat { m } [ min. ]calcspar; calcite [Add to Longdo]
Kalkulation { f } | Kalkulationen { pl }calculation | calculations [Add to Longdo]
neue Kalkulation { f } | neue Kalkulationenrecalculation | recalculations [Add to Longdo]
Kalkulationsfehler { m }miscalculation [Add to Longdo]
Kalziumboratfritte { f }calcium borate frit [Add to Longdo]
Kalziumchlorid { n } [ chem. ]calcium chlorid [Add to Longdo]
Kalziumhydrogenkarbonat { n } [ chem. ]calcium hydrogen carbonate [Add to Longdo]
Kalziumhydroxid { n } [ chem. ]calcium hydroxide [Add to Longdo]
Kalziumkarbonat { n } [ chem. ]calcium carbonate [Add to Longdo]
Kalziumoxid { n }; Kalk { m }calcium oxide [Add to Longdo]
Kalziumphosphat { n } [ chem. ]calcium phosphate [Add to Longdo]
Logarithmusrechnung { f }logarithmic calculation [Add to Longdo]
Nebenrechnung { f }auxiliary calculation [Add to Longdo]
Preisermittlung { f }price calculation; calculation of prices; pricing [Add to Longdo]
Rechenart { f }calculus [Add to Longdo]
Rechenmaschine { f }calculating machine [Add to Longdo]
Rechenmaschine { f }calculator [Add to Longdo]
Rechenvorschrift { f }calculation specification [Add to Longdo]
Rechnen { n }calculating [Add to Longdo]
Rechner { m } (Taschenformat)calculator [Add to Longdo]
Rechner { m } | Rechner { pl }calculator | calculators [Add to Longdo]
Rechnung { f } | Rechnungen { pl }calculus | calculuses [Add to Longdo]
Rentenberechnung { f }calculation of a pension [Add to Longdo]
Scheingewinnermittlung { f }aparent profit calculation [Add to Longdo]
Sollbestand { m }calculated assets [Add to Longdo]
Taschenrechner { m }pocket calculator; hand calculator [Add to Longdo]
Taschenrechner { m } mit Solarzellensolar calculator [Add to Longdo]
Tischrechner { m }desk calculator [Add to Longdo]
Unberechenbarkeit { f }incalculability [Add to Longdo]
Unberechenbarkeiten { pl }incalculableness [Add to Longdo]
Vektoranalysis { f } [ math. ]vector calculus [Add to Longdo]
Verfügbarkeitsrechnung { f }availability calculation [Add to Longdo]
Verkalkung { f }; Kalzinieren { n }calcination [Add to Longdo]
Verkalkung { f } | Verkalkungen { pl }calcification | calcifications [Add to Longdo]
Wahrscheinlichkeitsrechnung { f } [ math. ]probability calculus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっちり[gacchiri] (adv, n, vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
がめつい[gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
ちゃっかり[chakkari] (adv, n, vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) { comp } calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アバウト[abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
エニアック[eniakku] (n) { comp } ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) { comp } error condition (in calculators) [Add to Longdo]
エルゴカルシフェロール[erugokarushifero-ru] (n) (See ビタミンD2) ergocalciferol [Add to Longdo]
カーバイド[ka-baido] (n) (1) carbide; (2) (calcium) carbide [Add to Longdo]
カルウエ[karuue] (n) (abbr) calcium wafer [Add to Longdo]
カルキュレーター;カルキュレータ[karukyure-ta-; karukyure-ta] (n) { comp } calculator [Add to Longdo]
カルシウム[karushiumu] (n) calcium (Ca); (P) [Add to Longdo]
カルシウムシアナミド[karushiumushianamido] (n) calcium cyanamide (CaCN2) [Add to Longdo]
カルシトニン[karushitonin] (n) calcitonin [Add to Longdo]
カルシフェロール[karushifero-ru] (n) (See ビタミンD) calciferol [Add to Longdo]
カルセオラリア[karuseoraria] (n) calceolaria (lat [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) { comp } calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) { comp } calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) { comp } calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
コレカルシフェロール[korekarushifero-ru] (n) cholecalciferol [Add to Longdo]
シュウ酸カルシウム;蓚酸カルシウム[シュウさんカルシウム(シュウ酸カルシウム);しゅうさんカルシウム(蓚酸カルシウム), shuu san karushiumu ( shuu san karushiumu ); shuusan karushiumu ( shuusan karushium] (n) calcium oxalate [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[ハンドヘルドけいさんき, handoherudo keisanki] (n) { comp } pocket calculator; hand-held calculator [Add to Longdo]
バラマンディ;バラムンディ[baramandei ; baramundei] (n) barramundi (Lates calcarifer) [Add to Longdo]
フッ化カルシウム;弗化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(弗化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2) [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] (n) { comp } nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] (n) { comp } programmable calculator [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) { comp } calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) { comp } calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ポケット計算器[ポケットけいさんき, poketto keisanki] (n) { comp } pocket calculator; hand-held calculator [Add to Longdo]
リン酸カルシウム;燐酸カルシウム[リンさんカルシウム(リン酸カルシウム);りんさんカルシウム(燐酸カルシウム), rin san karushiumu ( rin san karushiumu ); rinsan karushiumu ( rin san karushiumu )] (n) calcium phosphate (Ca3(PO4)2) [Add to Longdo]
違算[いさん, isan] (n) miscalculation [Add to Longdo]
印字式計算器[いんじしきけいさんき, injishikikeisanki] (n) { comp } printing calculator [Add to Longdo]
運算[うんざん, unzan] (n, vs) mathematical operation; calculation [Add to Longdo]
演算[えんざん, enzan] (n, vs) (mathematical) operation; calculation; (P) [Add to Longdo]
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P) [Add to Longdo]
塩化カルシウム[えんかカルシウム, enka karushiumu] (n) calcium chloride [Add to Longdo]
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] (n) { comp } calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) { comp } calculator with external program input [Add to Longdo]
確かめ算[たしかめざん, tashikamezan] (n, vs) checking (e.g. result of calculation) [Add to Longdo]
割り出す(P);割出す(P)[わりだす, waridasu] (v5s, vt) to calculate; to compute; to infer; (P) [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n, vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) [Add to Longdo]
勘定ずく;勘定尽く;勘定づく;勘定尽(io)[かんじょうずく(勘定ずく;勘定尽く;勘定尽);かんじょうづく(勘定尽く;勘定づく;勘定尽), kanjouzuku ( kanjou zuku ; kanjou kotogotoku ; kanjou jin ); kanjouduku ( kanjou ko] (n, adj-na) calculating, profit-or-loss mentality [Add to Longdo]
勘定違い[かんじょうちがい, kanjouchigai] (n) miscalculation [Add to Longdo]
勘定高い[かんじょうだかい, kanjoudakai] (adj-i) calculating; mercenary; closefisted [Add to Longdo]
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1, vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P) [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] (n) { comp } calculator with postfix notation logic; calculator with suffix notation logic; calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆算[ぎゃくさん, gyakusan] (n, vs) count; calculate back [Add to Longdo]
胸積もり[むなづもり, munadumori] (n) calculating in one's head [Add to Longdo]
巾着草[きんちゃくそう;キンチャクソウ, kinchakusou ; kinchakusou] (n) (uk) (See カルセオラリア) pocketbook plant (any plant of genus Calceolaria) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
カルキュレータ[かるきゅれーた, karukyure-ta] calculator [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] programmable calculator [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
印字式計算器[いんじしきけいさんき, injishikikeisanki] printing calculator [Add to Longdo]
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input [Add to Longdo]
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
計算器[けいさんき, keisanki] calculator [Add to Longdo]
計算機[けいさんき, keisanki] computer, calculator [Add to Longdo]
誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by [Add to Longdo]
再計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs) [Add to Longdo]
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation [Add to Longdo]
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation [Add to Longdo]
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
数値計算[すうちけいさん, suuchikeisan] numeric operation, numeric calculation [Add to Longdo]
卓上計算器[たくじょうけいさんき, takujoukeisanki] desk-top calculator [Add to Longdo]
電卓[でんたく, dentaku] electronic calculator [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
表示印字式計算器[ひょうじいんじしきけいさんき, hyoujiinjishikikeisanki] display and printing calculator [Add to Longdo]
表示式計算器[ひょうじしきけいさんき, hyoujishikikeisanki] display calculator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calces \Cal"ces\, n. pl.
   See {Calx}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calx \Calx\, n.; pl. E. {Calxes}, L. {Calces}. [L. Calx, calcis.
   limestone; cf. Gr. ? gravel. ?, ?, pebble, Skr. ? gravel, Ir.
   carraic rock Gael. carraig, W. careg, stone. Cf. {Chalk}.]
   [1913 Webster]
   1. (Chem.)
    (a) Quicklime. [Obs.]
    (b) The substance which remains when a metal or mineral
      has been subjected to calcination or combustion by
      heat, and which is, or may be, reduced to a fine
      powder.
      [1913 Webster]
 
   Note: Metallic calxes are now called oxides.
      [1913 Webster]
 
   2. Broken and refuse glass, returned to the post.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top