ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้ตะกอน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้ตะกอน-, *ขี้ตะกอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ตะกอน[N] dregs, See also: residue, lees, sediment, Syn. ตะกอน, Example: กรวดเม็ดเล็กๆ จะช่วยกรองขี้ตะกอนได้ดี, Thai definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ตะกอน[n.] (khītakøn) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draff[N] กากอาหาร, See also: ขี้ตะกอน, เศษอาหาร, กาก, Syn. grounds, grouts, dregs, lees
dreg[N] ตะกอน, See also: ขี้ตะกอน, กาก, เศษของเหลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dreg(เดรก) n. ขี้ตะกอน,กาก,ส่วนที่นอนกัน,ของเสีย,เศษ,จำนวนเล็กน้อย -pl. dregs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top